Лист N 7/8-73 від 02.02.2005 р.

Лист N 7/8-73 від 02.02.2005 р. Про індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт

Лист Держбуду України від 2 лютого 2005 р. № 7/8-73 Про індекси та показники визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт Лист Держбуду України від 2 лютого 2005 р. № 7/8-73 Рада міністрів Автономної РеспублікиКрим обласні Київська та Севастопольська міські державні адміністрації міністерства інші центральні органи виконавчої влади та проектні організації за списком У зв'язку зі змінами складових вартості будівництва пов'язаних зі зростанням рівня заробітної плати в будівельній галузі вартості матеріальних ресурсів робіт та послуг вартості будівельно-монтажних робіт а також інфляційними процесами що відбулися в країні за період з 2002 по 2004 роки Держбудом на підставі даних проектних та вишукувальних організацій уточнені індекси та показники кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт станом на 1 січня 2005 року. При обчисленні цих показників та індексів прийнятий рівень заробітної плати що відповідає 5 розряду складності робіт у будівництві. Зазначені індекси та показники можуть застосовуватись при визначенні кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт і уточнюватися при формуванні договірної ціни на підставі обгрунтовуючих розрахунків проектно-вишукувальної організації погоджених із замовником. ГОЛОВА ДЕРЖБУДУ УКРАЇНИВ. ЧЕРЕП * * * Додатокдо листа Держбуду Українивід 02.02.05 № 7/8-73 Індекси визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та показники цієї вартості в розрахунку на один люд.-день станом на 1.01.2005 р. п/п Види робіт Індекси Показник кошторисної вартості в розрахунку на 1 люд.-день грн. 1 Проектні роботи 2 80 128 0 2 Проектно-планувальні роботи 3 12 142 0 3 Вишукувальні роботи крім інженерно-геодезичних : польові 3 98 208 0 камеральні 2 80 128 0 4 Інженерно-геодезичні роботи 3 20 167 0 НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ЕКСПЕРТИЗИ ТА КОНТРОЛЮ ВАРТОСТІ У БУДІВНИЦТВІП.ГУБЕНЬ * * * Додаток 2до листа Держбуду Українивід 02.02.05 №7/8-73 Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт при індивідуальному проектуванні будівель споруд і комплексів житла і соціальної сфери на конкретних ділянках станом на 1.01.2005 р. № п/п Вартість будівництва за главами 1-9 без вартості устаткування тис.грн.* Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт у відсотках за категоріями складності об'єктів Категорії складності об'єктів I II III IV V 1 До 20 0 3 46 4 06 4 85 5 56 6 23 2 20-100 3 46-3 35 4 06-4 03 4 85-4 72 5 56-5 41 6 23-6 04 3 100-250 3 35-3 30 4 03-3 98 4 72-4 64 5 41-5 31 6 04-5 95 4 250-300 3 30-3 23 3 98-3 91 4 64-4 55 5 31-5 22 5 95-5 85 5 300-450 3 23-3 04 3 91-3 67 4 55-4 30 5 22-4 92 5 85-5 51 6 450-750 3 04-2 93 3 67-3 53 4 30-4 13 4 92-4 72 5 51-5 30 7 750-1000 2 93-2 75 3 53-3 30 4 13-3 87 4 72-4 38 5 30-4 95 8 1000-2000 2 75-2 63 3 30-3 16 3 87-3 71 4 38-4 22 4 95-4 72 9 2000-3000 2 63-2 54 3 16-3 06 3 71-3 58 4 22-4 08 4 72-4 58 10 3000-4000 2 54-2 38 3 06-2 87 3 58-3 35 4 08-3 84 4 58-4 30 11 4000-5000 2 38-2 07 2 87-2 49 3 35-2 89 3 84-3 33 4 30-3 73 12 5000-6000 2 07-1 97 2 49-2 40 2 89-2 78 3 33-3 19 3 73-3 56 13 6000-7000 1 97-1 86 2 40-2 26 2 78-2 64 3 19-3 00 3 56-3 38 14 7000-8000 1 86-1 77 2 26-2 13 2 64-2 51 3 00-2 88 3 38-3 22 15 8000-9000 1 77-1 68 2 13-2 01 2 51-2 36 2 88-2 72 3 22-3 04 16 9000-10000 1 68-1 63 2 01-1 96 2 36-2 27 2 72-2 62 3 04-2 93 17 10000-12000 1 63-1 50 1 96-1 81 2 27-2 07 2 62-2 39 2 93-2 71 18 12000-14000 1 50-1 41 1 81-1 70 2 07-1 98 2 39-2 23 2 71-2 48 19 14000-16000 1 41-1 34 1 70-1 63 1 98-1 88 2 23-2 17 2 48-2 43 20 16000-18000 1 34-1 29 1 63-1 55 1 88-1 82 2 17-2 11 2 43-2 36 21 18000-20000 1 29-1 24 1 55-1 50 1 82-1 77 2 11-2 02 2 36-2 25 22 20000-22000 1 24-1 22 1 50-1 46 1 77-1 72 2 02-1 99 2 25-2 15 23 22000-24000 1 22-1 17 1 46-1 42 1 72-1 64 1 99-1 90 2 15-2 12 24 24000-26000 1 17-1 13 1 42-1 36 1 64-1 58 1 90-1 83 2 12-2 07 25 26000-28000 1 13-1 10 1 36-1 33 1 58-1 55 1 83-1 75 2 07-1 98 26 28000-30000 1 10-1 08 1 33-1 31 1 55-1 52 1 75-1 69 1 98-1 91 27 30000-32000 1 08-1 05 1 31-1 28 1 52-1 51 1 69-1 67 1 91-1 88 28 32000-34000 1 05-1 04 1 28-1 25 1 51-1 49 1 67-1 65 1 88-1 85 29 34000-36000 1 04-1 02 1 25-1 23 1 49-1 47 1 65-1 62 1 85-1 82 30 36000-38000 1 02-1 00 1 23-1 20 1 47-1 40 1 62-1 61 1 82-1 81 31 38000-40000 1 00-0 98 1 20-1 18 1 40-1 39 1 61-1 59 1 81-1 80 32 Понад 40000 0 98 1 18 1 39 1 59 1 80 *Примітка: Проміжні значення визначаються методом інтерполяції. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ ЕКСПЕРТИЗИ ТА КОНТРОЛЮ ВАРТОСТІ У БУДІВНИЦТВІП.ГУБЕНЬ