Лист N 7/8-134 від 24.02.2005 р.

Лист N 7/8-134 від 24.02.2005 р. Щодо складу проектно-кошторисної документації на капітальний та поточний ремонт житла

Спільний лист Держбуду України від 24.02.05 № 7/8-134 та Держжитлокомунгоспу України від 24.02.05 № 4/3-260 Щодо складу проектно-кошторисної документації на капітальний та поточний ремонт житла Спільний лист Держбуду України від 24.02.05 № 7/8-134 та Держжитлокомунгоспу України від 24.02.05 № 4/3-260 Рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні Київська та Севастопольськаміські державні адміністрації міністерства та інші центральні органи виконавчої влади за списком На численні запити організацій щодо складу проектно-кошторисної документації на капітальний та поточний ремонт житла об'єктів соціальної сфери комунального призначення та благоустрою затвердження проектно-кошторисної документації і визначення вартості ремонтів на всіх стадіях їх здійснення Держбуд України та Держитлокомунгосп України повідомляють. Проектно-кошторисна документація на ремонт житла об'єктів соціальної сфери і комунального призначення розробляється згідно з "Инструкцией о составе порядке разработки согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий" ВСН 55-87 р на ремонт об'єктів благоустрою - згідно з "Порядком проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою" затвердженим наказом Держжитлокомунгоспу України від 23.09.03 № 154 зареєстрованим у Мін'юсті України 12.02.04 за № 189/8788. На початку розроблення проектно-кошторисної документації з ремонту проводиться технічне обстеження і визначається фізичний та моральний знос об'єктів. Робочий проект з капітального ремонту складається з таких розділів: а для об'єктів житла соціальної сфери і комунального призначення: загальна пояснювальна записка; архітектурно-будівельні рішення; технологічні рішення при необхідності ; рішення з інженерного обладнання; проект організації капітального ремонту; кошторисна документація. б для об'єктів благоустрою: загальна пояснювальна записка; організація ремонтно-будівельних робіт; оцінка впливу на довкілля; робоча документація; кошторисна документація. Виходячи з технічної та технологічної складності капітальних та поточних ремонтів об'єктів житла соціальної сфери комунального призначення та благоустрою за узгодженням сторін склад і зміст розділів проектно-кошторисної документації може зменшуватись. При цьому в обов'язковому порядку розробляються документи за якими визначаються фізичні обсяги робіт дефектний акт із зазначенням умов виконання робіт та кошторисна документація. Зразок форми дефектного акта додається. Затвердження проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт здійснюється у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України постанова від 11.04.2002 № 483 за наявності позитивного висновку комплексної державної експертизи. Комплексній державній експертизі підлягають розроблені в установленому порядку проекти капітального ремонту житла об'єктів соціальної сфери комунального призначення і благоустрою крім тих що увійшли до "Переліку об'єктів затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи" затвердженого наказом Держбуду України від 12.11.03 № 187 та зареєстрованого в Мін'юсті України 8 грудня 2003 р. за № 1129/8450. У випадках передбачених законодавством зазначені в Переліку об'єкти підлягають окремим державним експертизам виходячи з призначення об'єкта. Вартість розроблення проектно-кошторисної документації з ремонту житла об'єктів соціальної сфери комунального призначення та благоустрою визначається за "Правилами визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва що здійснюється на території України" ДБН Д.1.1-7-2000 із змінами та доповненнями на підставі "Сборника цен на проектные работы для капитального ремонта зданий и сооружений" із застосуванням поправочного коефіцієнта за додатком 2 до зазначеного ДБН та індексів визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт лист Держбуду від 02.02.05 № 7/8-73 . Вартість ремонтів житла об'єктів соціальної сфери комунального призначення та благоустрою визначається за "Правилами визначення вартості будівництва" ДБН Д.1.1-1-2000 із змінами і доповненнями . Додаткові витрати що враховують ускладнені умови виконання робіт кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель та споруд сезонні подорожчання тощо залежно від конкретних умов враховуються в кошторисній вартості ремонту на підставі проекту організації ремонту ПОР або якщо ПОР у складі проектної документації не розробляється згідно з умовами виконання робіт зафіксованими у затвердженому замовником інвестором дефектному акті. Якщо вартість прямих витрат технічно нескладних ремонтів визначається одним локальним кошторисом як правило враховує один вид ремонтно-будівельних робіт кошторисна документація може складатися з одного кошторису на правах локального об'єктного кошторису та зведеного кошторисного розрахунку з урахуванням у ньому всіх затрат встановлених кошторисними нормативами. Рішення з цього питання приймається розробником документації за узгодженням з інвестором замовником . При взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт з ремонту капітального та поточного застосовуються типові форми первинних документів з обліку в будівництві: "Акт приймання виконаних підрядних робіт" типова форма КБ-2в та "Довідка про вартість виконаних підрядних робіт" типова форма КБ-3 . У зв'язку з виходом цього листа лист Держбуду України від 26.05.99 № 7/469 втрачає чинність. ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ ДЕРЖБУДУ УКРАЇНИА. БЕРКУТА ЗАСТУПНИК ГОЛОВИДЕРЖЖИТЛОКОМУНГОСПУ УКРАЇНИО. ЛОТОЦЬКИЙ * * * Додаток до листа Держбуду України від 24.02.05 №7/8-134та Держжитлокомунгоспу Українивід 24.02.05 №4/3-260 назва організації що затверджує ЗАТВЕРДЖЕНО " " 200 р. ДЕФЕКТНИЙ АКТ На ремонт найменування об'єкту Умови виконання робіт Обсяги виконання робіт п/п Найменування робіт і витрат Одиниця виміру Кількість Примітки 1 2 3 4 5 Склав організація посада підпис ініціали прізвище Перевірив організація посада підпис ініціали прізвище