Наказ N 18 від 23.01.2006 р.

Наказ N 18 від 23.01.2006 р. Про організацію особистого прийому громадян у Міністерстві будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України

Наказ від 23 січня 2006 р. № 18 Про організацію особистого прийому громадян у Міністерстві будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України Наказ від 23 січня 2006 р. № 18 З метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення і відповідно до Закону України "Про звернення громадян" указів Президента України від 13 серпня 2002 р. № 700 "Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення" від 14 квітня 2004 року № 434 "Про невідкладні заходи з удосконалення організації прийому громадян органами державної влади органами місцевого самоврядування та посадовими і службовими особами цих органів" наказую: 1. Затвердити Порядок організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України і графік особистого прийому громадян керівництвом Міністерства додаються . 2. Встановити що в разі потреби зміни до графіка особистого прийому громадян керівництвом Міністерства за погодженням з Міністром вносить Перший заступник Міністра А.Беркута. 3. Департаменту організаційно-кадрової роботи Н.Олійник спільно з Фінансово-економічним управлінням Т.Щавінська забезпечити обладнання окремого приміщення створення необхідних організаційних і матеріально-технічних умов для проведення особистого прийому громадян керівництвом Міністерства по вул. Великій Житомирській 9 у м. Києві. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра відповідно до розподілу обов'язків. МІНІСТРП. КАЧУР * * * ЗАТВЕРДЖЕНОнаказ Міністерства будівництва архітектурита житлово-комунального господарства України23 січня 2006 р. № 18 ПОРЯДОКорганізації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України 1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України далі - Міністерство . 2. Особистий прийом громадян керівництвом Міністерства проводиться в спеціально виділеній кімнаті в установлені графіком дні з 16.00 до 18.00. Прийом Героїв Радянського Союзу Героїв України Героїв Соціалістичної Праці інвалідів Великої Вітчизняної війни проводиться першочергово. 3. Вхід громадян у дні прийому керівництвом Міністерства до будівлі Міністерства вільний і не потребує оформлення перепустки та пред'явлення документів що посвідчують особу. У разі непередбачених обставин громадяни зв'язуються з відповідальним за забезпечення прийому працівником Міністерства за відповідними телефонами. 4. Інформація про порядок і графік особистого прийому громадян керівництвом Міністерства публікується в "Інформаційному бюлетені" розміщується на веб-сайті Міністерства та біля входу до будівлі Міністерства в доступному для вільного огляду місці. 5. Попередній запис на особистий прийом до керівництва Міністерства проводиться в установлений графіком день прийому громадян з 10.00 до 13.00: до Міністра - у помічника Міністра тел. 278-88-43 а також у приймальній Міністра тел. 226-22-08 ; до Першого заступника Міністра - у помічника Першого заступника Міністра тел. 278-77-96 а також у приймальній Першого заступника Міністра тел. 278-49-79 ; до заступників Міністра - в приймальних заступників Міністра: Казмірук Ю.Й. тел. 278-40-32 ; Лотоцький О.Б. тел. 278-69-89 ; Семчук Г.М. тел. 287-74-27 . 6. Під час попереднього запису громадян на особистий прийом до керівництва Міністерства з'ясовується прізвище ім'я по батькові місце проживання громадянина зміст порушеного питання до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийнято рішення визначається структурний підрозділ Міністерства до компетенції якого належить питання вивчаються документи інші матеріали що подаються громадянами для обґрунтування своїх заяв клопотань скарг або пропозицій зауважень . Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина що не стосуються його звернення. 7. Повторний прийом громадянина з питання яке вже розглядалося керівництвом Міністерства проводиться у разі коли питання порушене в першому обґрунтованому зверненні не було вирішено по суті. В разі повторного звернення громадянина вивчаються архівні матеріали з порушеного питання з'ясовуються причини що його викликали надаються необхідні роз'яснення та можлива допомога. 8. Список громадян на особистий прийом до керівництва Міністерства із зазначенням прізвища імені по батькові змісту порушуваних питань подається відповідно Міністру Першому заступнику заступникам Міністра. 9. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники повноваження яких оформлені в установленому порядку та особи які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається. 10. В разі коли порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення громадянинові може бути запропоновано викласти його у формі письмової заяви. Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява розглядається у порядку встановленому законодавством для письмових звернень. Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно за його бажанням . 11. З урахуванням рішення прийнятого під час особистого прийому відповідними структурними підрозділами Міністерства опрацьовуються проекти доручень і подаються на розгляд відповідно Міністра перших заступників Міністра заступників Міністра. 12. Звернення громадян на особистому прийомі реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування об'єднаннях громадян на підприємствах в установах організаціях незалежно від форм власності в засобах масової організації" затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348. Контроль за виконанням доручень за зверненнями громадян покладається на помічника Міністра помічників перших заступників Міністра працівників приймальних заступників Міністра. Інформацію про розгляд звернень прийнятих на особистих прийомах керівництвом Міністерства зазначені посадові особи надають щомісяця Департаменту організаційно-кадрової роботи для аналізу та узагальнення. 13. Департамент організаційно-кадрової роботи здійснює систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян на особистому прийомі щомісяця інформує про це керівництво Міністерства. ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТУОРГАНІЗАЦІЙНО-КАДРОВОЇ РОБОТИН. ОЛІЙНИК * * * ЗАТВЕРДЖЕНОнаказ Міністерства будівництва архітектурита житлово-комунального господарства України23 січня 2006 р. № 18 ГРАФІКособистого прийому громадян керівництвом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України Міністр КАЧУР Павло Степанович остання середа кожного місяця Перший заступник Міністра БЕРКУТА Анатолій Всеволодович щовівторка Заступник Міністра КАЗМІРУК Юрій Йосипович щопонеділка Заступник Міністра ЛОТОЦЬКИЙ Орест Богданович щоп'ятниці Заступник Міністра СЕМЧУК Григорій Михайлович щочетверга