ДСТУ Б В.2.7-16-95

ДСТУ Б В.2.7-16-95 Будівельні матеріали. Матеріали стінові кам'яні. Номенклатура показників якості

Передмова 1 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів НДІБМВ 2 ВНЕСЕНО Управлінням будівельної індустрії механізації та промисловості будівельних матеріалів Держкоммістобудування України 3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держкоммістобудування України від 6.04.95 р. № 67 4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ З наданням чинності даному стандарту на території України припиняє дію ГОСТ 4.206-83 "СПКП Строительство. Материалы стеновые каменные. Номенклатура показателей" Зміст 1 Галузь використання 2 Нормативні посилання 3 Номенклатура показників якості продукції 4 Застосовність критеріїв і показників якості ДСТУ Б В.2.7-16-95 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Будівельні матеріали Матеріали стінові кам'яні. Номенклатура показників якості Строительные материалы Материалы стеновые каменные. Номенклатура показателей качества Building materials Materials wall's stone. Range of quality index Чинний від 1995-07-01 1 Галузь використання Цей стандарт поширюється на кам'яні стінові матеріали що виготовляються із сировини різних видів та встановлює номенклатуру показників якості кам'яних стінових матеріалів для застосування при: - розробленні стандартів технічних умов та іншої нормативної документації; - виборі оптимального варіанту нової продукції; - проведенні сертифікації продукції. 2 Нормативні посилання В цьому стандарті є посилання на стандарт: ГОСТ 4.200-78 | СПКП. Строительство. Основные положения 3 Номенклатура показників якості продукції 3.1 Номенклатура показників якості кам'яних стінових матеріалів за критеріями одиниці вимірювання і позначення показників якості наведені в таблиці 1. Таблиця 1 Найменування критерію показника якості одиниця виміру Позначення показника якості 1 Технічний рівень 1.1 Показники призначення 1.1.1 Границя міцності на стиску повітряно-сухому стані МПа кгс/см2 Rст.сух 1.1.2. Границя міцності на стиск у водонасиченому стані МПа кгс/см2 Rст.вн 1.1.3 Водопоглинання відкрита пористість % 1.1.4 .Границя міцності на згин МПа кгс/см2 Рзг. 1.1.5 Коефіцієнт зниження міцності при насиченні водою коефіцієнт розм'якшення Кр 1.1.6 Маса кг m 1.1.7 Морозостійкість цикли F 1.1.8 Теплопровідність Вт/мК ? 1.1.9 Відпускна вологість % 1.1.10 Включення вапнякові піщані глинисті інші прошарки 1.2 Показники конструктивності 1.2.1 Розміри та відхилення від них мм L ? S 1.2.2. Порожнистість % 1.2.3 Розміри і форма порожнин товщина зовнішніх стінок мм 1.2.4 Відхилення форми і розміщення поверхонь мм 1.2.5 Середня густина кг/м3 ? 1.3 Показники технологічності 1.3.1 Питома трудомісткість виготовлення люд.-год/од.продукції ТПИТ 1.3.2 Питома матеріаломісткість кг/од. продукції МПИТ 1.3.3 Ступінь механізації виготовлення % МВ 1.3.4 Ступінь автоматизації виготовлення % АВ 1.3.5 Питома енергомісткість квт.год/од. продукції ЕПИТ. 1.3.6 Питома витрата палива кг.у.п/од.прод. ЕПИТ.П. 1.4 Показники транспортабельності 1.4.1 Трудомісткість контейнеризації та пакетування люд.-год ? 1.5 Показники естетичні 1.5.1 Вироби рядові ? 1.5.2 Вироби лицювальні Л 1.5.3 Відхилення показників зовнішнього вигляду тріщини сколи ребер та граней відбитість та притупленість кутів і ребер та ін. мм кількість 1.5.4 Вид лицьових поверхонь еталон 1.5.5 Колір лицьових поверхонь еталон 1.5.6 Відхилення показників зовнішнього вигляду оздоблювального покриття наколи пузирі плішини напливи хвилястість та ін. мм кількість 2 Конкурентоздатність на зовнішньому ринку 2.1 Показник патентної чистоти ПЧ 2.2 Показник патентного захисту ПЗ 3.2 Для окремих видів кам'яних стінових матеріалів при відповідному обгрунтуванні номенклатура показників якості може бути змінена збільшена або скорочена . 4 Застосовність критеріїв і показників якості 4.1 Застосовність критеріїв якості залежно від виду завдань що вирішуються повинна відповідати вимогам ГОСТ 4.200. 4.2 Показники якості які позначені в таблиці 1 номерами 1.1; 1.2; 1.5 і 2 повинні застосовуватись для виробів усіх видів при їх виробництві та розробці нормативних документів. 4.3 Показники якості які позначені в таблиці 1 номерами 1.1.1; 1.1.5; 1.1.7; 1.2.1; 1.2.4; 1.2.5; 1.5.3 повинні застосовуватись для виробів усіх видів при сертифікації продукції. 4.4 Застосовність показників якості які не вказані в п.4.3 для окремих видів виробів при сертифікації продукції наведена у таблицях 2 і 3. Таблиця 2 Номер показника якості за табл.1 Вид порожнистих виробів Цегла Цегла глиняна для димарів Камені силікатна керамічна силікатні керамічні бетонні рядова лицюваль- на рядова лицю валь- ні рядові ли-цю-валь-ні рядові ли-цю- валь-ні рядові ли-цю- валь-ні 1.1.2 + + - - + + + - - + + 1.1.3 + + + + + + + + + - - 1.1.4 + + + + + - - - - - - 1.1.8 + + - - - + + - - + + 1.1.9 - - - - - - - - - + + 1.1.10 - - + + + - - + + - - 1.2.2 + + + + - + + + + + + 1 2.3 + + + + - + + + + + + 1.5.4 - + - + - - + - + - + 1.5.5 - + - + - - + - + - + 1.5.6 - + - +* - - + - +* - + Таблиця 3 Номер показника якості за табл.1 Вид повнотілих виробів Цегла Цегла глиняна для димових труб Камені Блоки силікатна керамічна бетонні природні із ніздрюватого бетону із природного каменю рядова лицю-вальна рядова лицю-вальна рядові лицю-вальні 1.1.2 + + - - + + + + + + 1.1.3 + + + + + - - + - + 1.1.4 + + + + + - - - - - 1.1.5 - - - - - - - + - + 1.1.9 - - - - - + + - + - 1.1.10 - - + + + - - + - + 1.5.4 - + - + - - + - - - 1.5.5 - + - + - - + - - - 1.5.6 - + - +* - - + - - - Примітка до таблиць 2 і 3: - Знак "+" - значить застосовність; - знак "-" - незастосовність; - знак "+*" - застосовність для глазурованих виробів 4.5 Застосовність показників якості виробів які не зазначені в табл. 2 і 3 що знову розроблюються і засвоюються приймається за аналогією із застосовністю показників якості виробів того самого функціонального призначення і виготовлених із тих самих матеріалів. Ключові слова: будівельні матеріали матеріали стінові кам'яні номенклатура показників якості критерій технічний рівень сертифікація