Наказ N 482 від 03.10.2013 р.

Наказ N 482 від 03.10.2013 р. Про внесення змін у додаток до наказу Мінрегіону України від 02 грудня 2011 року № 326

Наказ від 22 листопада 2005 р. № 4 Про затвердження Порядку відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання Наказ від 22 листопада 2005 р. № 4 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України9 грудня 2005 р. за № 1478/11758 На виконання п.25 Правил надання послуг з централізованого опалення постачання холодної та гарячої води і водовідведення затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року №630 "Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення постачання холодної та гарячої води і водовідведення" наказую: 1. Затвердити Порядок відключення окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання далі - Порядок що додається. 2. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у визначений законодавством термін. 3. Довести цей наказ до відома Ради міністрів АР Крим обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра згідно з розподілом функціональних обов'язків. МІНІСТРП. КАЧУР * * * ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунальногогосподарства України 22.11.2005 № 4 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України9 грудня 2005 р. за № 1478/11758 ПОРЯДОКвідключення окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання 1. Загальні положення 1.1 Цей Порядок визначає процедуру відключення від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води далі - ЦО і ГВП житлового будинку секції під'їзду або його окремих приміщень при відмові споживачів від послуг ЦО і ГВП. 1.2 Для реалізації права споживачів на відмову від отримання послуг ЦО і ГВП орган місцевого самоврядування або місцевий орган виконавчої влади створює своїм рішенням постійно діючу міжвідомчу комісію для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж ЦО і ГВП далі - Комісія призначає голову та затверджує її склад затверджує положення про роботу комісії склад комісії наведено в додатку 1 . Засідання постійно діючої міжвідомчої комісії відбуваються у міру потреби але не рідше одного разу на місяць. 1.3 Дія цього Порядку не поширюється на власників наймачів орендарів окремих приміщень які були відокремлені від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання та користуються автономним теплопостачанням до набрання чинності цим Порядком. 1.4 У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: система автономного теплопостачання будинку або його частини секції під'їзду - сукупність джерела теплової енергії потужністю до 1 Гкал/год яке розміщується в межах цього будинку частині будинку надбудові чи прибудові до цього будинку внутрішньобудинкових мереж і систем теплопостачання окремих приміщень; система індивідуального поквартирного теплопостачання опалення та/або гарячого водопостачання - система яка розташована в окремому приміщенні в межах даної квартири та призначена для обслуговування цієї квартири. Інші терміни вживаються у значеннях визначених Законами України "Про житлово-комунальні послуги" та "Про теплопостачання". 2. Порядок розгляду та прийняття рішення про відключення окремих приміщень житлового будинку від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання 2.1 Для вирішення питання відключення окремих приміщень житлового будинку від мереж централізованого опалення власник наймач орендар приміщення повинен звернутися до Комісії з письмовою заявою про відключення від мереж ЦО і ГВП. У заяві про відключення від мереж ЦО і ГВП власник наймач орендар приміщення зазначає причини відключення. У разі бажання власників наймачів орендарів окремих приміщень відключити весь житловий будинок секцію або під'їзд будинку від мереж ЦО і ГВП вони подають до Комісії колективну заяву про надання дозволу на відключення від мереж ЦО і ГВП квартири нежитлового приміщення секції під'їзду будинку і влаштування індивідуальної автономної системи теплопостачання додаток 2 . До заяви додається копія протоколу загальних зборів мешканців будинку секції або під'їзду щодо створення ініціативної групи з вирішення питання відключення від мереж ЦО і ГВП засвідчена власником будинку або уповноваженою ним особою. 2.2 Комісія після вивчення конкретних умов у місячний термін приймає рішення яке має враховувати затверджений план перспективного розвитку систем централізованого теплопостачання існуючий стан мереж енергозабезпечення даного поселення або окремого мікрорайону. Засідання Комісії відбувається за участю заявника або його уповноваженого представника. Рішення Комісії оформляється протоколом витяг з якого у десятиденний термін надається заявникові. 2.2.1 При позитивному рішенні Комісії заявнику надається перелік організацій до яких слід звернутися для отримання технічних умов для розробки проекту індивідуального автономного теплопостачання і відокремлення від мереж ЦО і ГВП. 2.2.2 Підставою для відмови у наданні дозволу на відключення від мереж ЦО і ГВП є неможливість забезпечення у разі відокремлення приміщення даного споживача секції під'їзду від внутрішньобудинкових мереж ЦО і ГВП безперебійної роботи інженерного обладнання сусідніх приміщень або будинку в цілому. У разі незгоди заявника з відмовою спір вирішується в судовому порядку. 2.2.3 Якщо заявником є власник наймач орендар окремого приміщення Комісія може запропонувати перенести розгляд його заяви на погоджений термін у зв'язку з підготовкою рішення про відключення від мереж централізованого теплопостачання всього будинку під'їзду або секції . При відмові заявника від перенесення терміну розгляду його заяви Комісія приймає рішення відповідно до пункту 2.2. 2.3 Отримання технічних умов може виконуватись безпосередньо заявником або відповідно до договору проектною чи проектно-монтажною організацією. 2.3.1 Проект індивідуального автономного теплопостачання і відокремлення від мереж ЦО і ГВП виконує проектна або проектно-монтажна організація на підставі договору із заявником. 2.4 Проект індивідуального автономного теплопостачання повинен відповідати вимогам чинних нормативних документів. Вибір запропонованих схем може супроводжуватися економічними розрахунками. Основні технічні рішення теплопостачання житлових будинків і їх окремих приміщень квартир нежитлових приміщень секцій під'їздів при відключенні від мереж ЦО і ГВП наведено в додатку 3. 2.4.1 Разом з проектом індивідуального автономного теплопостачання надаються: технічні рішення з розрахунками щодо реконструкції існуючої системи теплопостачання: перенесення транзитних стояків їхня ізоляція можливе перекладання розподільчих трубопроводів стояків заміна дросельних діафрагм елеваторів теплолічильників тощо; проект теплоізоляції огороджувальних конструкцій які відокремлюють приміщення з індивідуальним автономним теплопостачанням від сусіднього та можливо і зовнішніх огороджувальних конструкцій; значення тепловіддачі транзитних стояків та трубопроводів які проходять приміщенням з індивідуальним автономним теплопостачанням і при потребі теплові навантаження місць загального користування; розраховані теплові навантаження об'єкта квартири нежитлового приміщення секції будинку . 2.4.2 Проект узгоджується з усіма організаціями які видали технічні умови на підключення будинку до зовнішніх мереж. 2.5 Відключення приміщень від внутрішньобудинкових мереж ЦО і ГВП виконується монтажною організацією яка реалізує проект за участю представника власника житлового будинку або уповноваженої ним особи представника виконавця послуг з ЦО і ГВП та власника наймача орендаря квартири нежитлового приміщення або уповноваженої ними особи. Роботи з відключення виконуються у міжопалювальний період. 2.6 По закінченні робіт складається акт про відключення квартири нежитлового приміщення секції під'їзду будинку від мереж ЦО і ГВП додаток 4 і в десятиденний термін подається заявником до Комісії на затвердження. 2.7 Після затвердження акта на черговому засіданні Комісії сторони переглядають умови договору про надання послуг з централізованого теплопостачання. 2.8 Для виконання робіт з підготовки внутрішньобудинкових мереж ЦО і ГВП до опалювального сезону після відключення приміщення від мереж його власник наймач орендар зобов'язаний надавати представнику виконавця послуг з ЦО і ГВП можливість доступу до транзитних трубопроводів відповідно до порядку їх технічного огляду установленого Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій затвердженими наказом Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 № 76 зареєстрованими у Мін'юсті України 25.08.2005 за № 927/11207. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВОГО ФОНДУВ. КІРЮШИН * * * ДОДАТОК 1до пункту 1.2 Порядку відключення окремихприміщень житлових будинків від мережцентралізованого опалення та постачаннягарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання Склад постійно діючої міжвідомчої комісії органу місцевого самоврядування або місцевої виконавчої влади з розгляду питань пов'язаних з відключенням споживачів від мереж ЦО і ГВП Склад комісії: Голова комісії: заступник керівника органу місцевого самоврядування або виконавчої влади. Члени комісії: депутат органу місцевого самоврядування за згодою ; представник районного місцевого житлового управління; представник власника житлового будинку або уповноваженої ним особи; представник організації газопостачання; представник організації електропостачання; представник організації водопостачання; представник екологічної інспекції за згодою ; представник районного відділу містобудування архітектури та житлово-комунального господарства; представник пожежного нагляду за згодою ; представник місцевої установи закладу держсанепідслужби; представник організації теплопостачання. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇЖИТЛОВОГО ФОНДУВ. КІРЮШИН * * * ДОДАТОК 2до пункту 2.1 Порядку відключення окремихприміщень житлових будинків від мережцентралізованого опалення та постачаннягарячої води при відмові споживачів відцентралізованого теплопостачання До міжвідомчої комісії з розгляду питань відключення від мереж ЦО і ГВПвід Заява про надання дозволу на відключення від мереж ЦО і ГВП квартири нежитлового приміщення секції під'їзду будинку і влаштування індивідуальної автономної системи теплопостачання Прошу надати дозвіл на відключення від мереж ЦО і ГВП квартири нежитлового приміщення секції під'їзду будинку та влаштування індивідуального автономного опалення та гарячого водопостачання квартири нежитлового приміщення секції під'їзду будинку за адресою Дата Підпис НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВОГО ФОНДУВ. КІРЮШИН * * * ДОДАТОК 3до пункту 2.4 Порядку відключення окремихприміщень житлових будинків від мережцентралізованого опалення та постачаннягарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання Основні технічні рішення теплопостачання житлових будинків і їх окремих приміщень квартир нежитлових приміщень секцій під'їздів при відключенні від мереж ЦО і ГВП Кількість поверхів Види тепло-споживання Джерело теплопостачання що допускається Енергоносій Видалення продуктів згоряння Приплив повітря для згоряння Від 2 до 10 поверхів та вище Опалення ГВП Автономна котельня дахова або прибудована1 Природний газ низького або середнього тиску зріджені вуглеводневі гази Природне або механічне вертикальною димовою трубою 2-5 поверхів з існуючими газовими колонками ГВП Існуючий проточний газовий водонагрівач Природний газ низького тиску зріджений вуглеводневий газ від мережі або від індивідуальних балонних установок для 2- поверхових будинків В існуючий димохід у будівельних конструкціях З приміщення де встановлено водонагрівач Опалення Індивідуальний побутовий одно- контурний газовий котел з відкритою камерою згоряння та водяною системою опалення: - в окремій квартирі- в усіх квартирах секції- в усіх квартирах Природний газ низького тиску зріджений вуглеводневий газ від мережі або від індивідуальних балонних установок для 2-поверхових будинків Природне.В існуючий димохід у будівельних конструкціях2 З приміщення де встановлено котел3 2-5 поверхів без газових колонок ГВП1 та опалення Індивідуальний побутовий газовий котел двоконтурний з відкритою камерою згоряння та водяною системою опалення:- в окремій квартирі- в усіх квартирах секції- в усіх квартирах Газ природний газ зріджений вуглеводневий Природне індивідуальним димоходом з металевої теплоізольованої труби або з жаро- морозостійких будівельних конструкцій4 З приміщення де встановлено котел3 Індивідуальний побутовий газовий котел двоконтурний з герметичною камерою згоряння та водяною системою опалення:- в окремій квартирі- в усіх квартирах секції- в усіх квартирах житлового будинку Газ природний газ зріджений вуглеводневий Примусове в індивідуальний зовнішній вертикальний герметичний теплоізольований металевий димохід4 5 Механічний примусовий з атмосфери Примусове герметичними індивідуальними димовими трубами крізь зовнішню стіну в атмосферу 4 5 7-9-10 поверхів ГВП опалення Індивідуальний побутовий газовий котел двоконтурний з герметичною камерою згоряння та водяною системою опалення:- в окремій квартирі- в усіх квартирах секції- в усіх квартирах житлового будинку Газ природний низького тиску Примусове зовнішніми вертикальними герметичними теплоізольованими димоходами4 5 Механічний примусовий з атмосфери Примусове індивідуальним герметичним димоходом крізь зовнішню стіну в атмосферу6 >10 поверхів ГВП Проточний або ємкісний електро- водонагрівач7 Електричний струм напругою 220 В - - Опалення Місцевими електричними теплонакопичувачами7 Електричний струм напругою 220 В - - 1 Для південних районів за економічної доцільності для 2-5-поверхових будинків можливе використання сонячних колекторів з метою попереднього нагріву води для ГВП. 2 Відведення димових газів від додаткового обладнання в існуючий димохід можливе в разі перевірки його пропускної спроможності. 3 Згідно з ДБН В. 2.5 -20-2001 п.п. 6.37 6.38 6.39. 4 Установлення димоходу повітропроводу зовні будинку узгоджується з органами архбудконтролю. 5 Користуватися загальним герметичним димоходом для підключення приладів з відкритою камерою згоряння забороняється. 6 Відведення продуктів згоряння від газових приладів з герметичною камерою згоряння дозволено ДБН В. 2.5 -20-2001 п.п. 6.34 6.35. Розміщення отворів для викидних газів на фасадах будівель згідно з додатком "Ж" ДБН В. 2.5 -20-2001. За умов складної конфігурації навколишньої забудови або топографії місцевості виконується розрахунок розсіювання шкідливих речовин димових газів та узгодження його з органами санітарного нагляду. 7 За економічним обґрунтуванням та дозволом електропостачальної організації при технічній можливості. Примітки: При виконанні індивідуального опалення рекомендовано застосовувати в усьому будинку однотипні прилади з одним енергоносієм: газ електроенергія. Проектування та будівництво електроопалення приміщень з використанням електричних кабельних систем допускається незалежно від кількості поверхів та повинно проектуватись відповідно до ДБН В.2.5-24-2004 "Електрична кабельна система опалення". НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇЖИТЛОВОГО ФОНДУВ. КІРЮШИН * * * ДОДАТОК 4до пункту 2.6 Порядку відключення окремихприміщень житлових будинків від мережцентралізованого опалення та постачаннягарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання ЗАТВЕРДЖЕНОРішенням міжвідомчої комісіїз розгляду питань відключення від мереж ЦО і ГОП Протокол від " " 200 р. № Голова комісії П.І.Б. АКТпро відключення квартири нежитлового приміщення секції під'їзду будинку від внутрішньобудинкових мереж ЦО і ГВПм. " " 200 р 1. Акт складено представником власника будинку або уповноваженою ним особою П.І.Б. найменування підприємства представником монтажної організації П.І.Б. найменування підприємства представником виконавця послуг з ЦО і ГВП та П.І.Б. найменування підприємства власником наймачем орендарем квартири нежитлового приміщення або уповноваженою ними особою при відключенні секції під'їзду будинку П.І.Б які підтверджують відключення квартири нежитлового приміщення секції під'їзду від внутрішньобудинкових непотрібне закреслити мереж ЦО і ГВП будинку за адресою . № житлового будинку вулиця № квартири 2. Відключення виконано шляхом видимого розриву заварюванням приєднань радіаторів конвекторів шт. заварюванням стояків шт. залишено транзитних неізольованих стояків діаметром d = мм шт. ізольованих стояків діаметром d = мм шт. заварюванням уводів ГВП у квартиру d = мм шт. 3. Акт складено в трьох примірниках для кожної із сторін. Представник власника будинку або уповноважена ним особа підпис Представник монтажної організації підпис Представник виконавця послуг з ЦО і ГВП підпис Власник наймач орендар квартири нежитлового приміщення або уповноважена ними особа підпис