Наказ N 51 від 21.02.2006 р.

Наказ N 51 від 21.02.2006 р. Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2006 р .№ 74-р Про заходи щодо реалізації в 2006 році Стратегії подолання бідності

Наказ від 21 лютого 2006 р. № 51 Про організацію виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2006 р .№ 74-р "Про заходи щодо реалізації в 2006 році Стратегії подолання бідності" Наказ від 21 лютого 2006 р. № 51 З метою виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2006 р. № 74-р "Про заходи щодо реалізації в 2006 році Стратегії подолання бідності" наказую: 1. Заступникам Міністра керівникам структурних підрозділів Міністерства взяти до керівництва в роботі та неухильного виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2006 р. № 74-р "Про заходи щодо реалізації в 2006 році Стратегії подолання бідності". 2. Затвердити План заходів щодо реалізації в 2006 році Стратегії подолання бідності з яких Мінбуд визначено виконавцем або співвиконавцем додається . 3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства визначених відповідальними виконавцями заходів забезпечити їх безумовну реалізацію та інформувати Департамент стратегічного розвитку В.Козак щокварталу до 10 числа наступного місяця. 4. Департаменту стратегічного розвитку В.Козак забезпечити узагальнення наданої структурними підрозділами Міністерства інформації та подання її Міністерству праці та соціальної політики щокварталу до 15 числа наступного місяця. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Міністра відповідно до розподілу обов'язків. МіністрП. Качур * * * Додатокдо наказу Мінбуду Українивід 21.02.06 № 51 Заходи щодо реалізації у 2006 році Стратегії подолання бідності з/п* Зміст заходу Відповідальні виконавці Відповідальні виконавці від Міністерства Термін виконання Підвищення рівня зайнятості населення та розвиток ринку праці 1/2 Забезпечити працевлаштування за сприяння державної служби зайнятості на вільні та новостворені робочі місця не менше ніж 1060 тис. безробітних та незайнятих осіб залучити до участі в оплачуваних громадських роботах не менше ніж 410 тис. таких осіб. Мінпраці ЦОВВ Рада міністрів АР Крим обласні Київська та Севастопольська міські держадміністрації Відділ координації діяльності підвідомчих організацій Бервецький В.Ф. Юридичне управління Коваленко В.Л. Збільшення доходів від трудової діяльності 2/13 Посилити державний контроль за дотриманням вимог законодавства про працю насамперед за своєчасною виплатою заробітної плати та забезпеченням виконання графіків погашення заборгованості з її виплати. Мінпраці ЦОВВ Рада міністрів АР Крим обласні Київська та Севастопольська міські держадміністрації Управління економіки та організації будівництва Шарапова Т.О. ;Управління методичного та нормативного забезпечення житлово-комунального господарства Кулеша А.А. Відділ координації діяльності підвідомчих організацій Бервецький В.Ф. Удосконалення консолідованої системи адресної соціальної допомоги та соціальних послуг 3/19 Створити умови для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення. Мінпраці ЦОВВ Рада міністрів АР Крим обласні Київська та Севастопольська міські держадміністрації Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Авдієнко О.П. Відділ міського електротранспорту В.В. Вірченко Державна архітектурно-будівельна інспекція О.М. Бондаренко Поліпшення житлових умов соціально вразливих верств населення 4/22 Затвердити державні будівельні норми:ДБН "Заклади соціального захисту населення";ДБН "Проектування цивільних будівель і споруд з урахуванням вимог людей з обмеженими фізичними можливостями" Мінбуд Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Авдієнко О.П. ВАТ "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" Шевельов В.Б. ІІ квартал 2006 р. 5/23 Продовжити роботу з удосконалення нормативно-правової бази розвитку конкурентного середовища у сфері надання житлово-комунальних послуг Мінбуд Юридичне управління Коваленко В.Л. Управління експлуатації житлового фонду В.М. Кірюшин Управління методичного та нормативного забезпечення житлово-комунального господарства Кулеша А.А. Управління водопровідно-каналізаційного господарства Рудий В.П. Управління благоустрою та комунального обслуговування Стеценко Я.А. Управління теплоенергетики Бербенець В.М. *Примітка: У чисельнику - порядковий номер заходу відповідно до наказу Міністерства у знаменнику - відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИХ ТАІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ БУДИНКІВ І СПОРУДО. АВДІЄНКО