Наказ N 53 від 28.02.2006 р.

Наказ N 53 від 28.02.2006 р. Про затвердження Рекомендацій щодо розроблення, узгодження та затвердження проектно-кошторисної і науково-проектної документації зі створення культурно-мистецького та музейного комплексу Мистецький арсенал" у м. Києві"

Наказ від 28 лютого 2006 р. № 53 Про затвердження Рекомендацій щодо розроблення узгодження та затвердження проектно-кошторисної і науково-проектної документації зі створення культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" у м. Києві Наказ від 28 лютого 2006 р. № 53 З метою забезпечення ефективного використання коштів у тому числі бюджетних скорочення термінів проектування і будівництва та сприяння створенню належних умов проведення реставраційних і будівельно-монтажних робіт а також враховуючи складні архітектурно-планувальні й конструктивні рішення зі створення культурно-мистецького і музейного комплексу "Мистецький арсенал" та на підставі рішення науково-технічної ради Мінбуду України від 23.02.2006 № 1 наказую: 1. Погодити відхилення від ДБН А.2.2-3-2004 "Склад порядок розроблення погодження та затвердження проектної документації для будівництва" в частині стадійності проектування та розроблення ТЕО для об'єктів невиробничого призначення культурно-мистецького і музейного комплексу "Мистецький арсенал". 2. Затвердити Рекомендації щодо розроблення узгодження та затвердження проектно-кошторисної і науково-проектної документації зі створення культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" у м. Києві що додається. 3. Управлінню ціноутворення експертизи та контролю вартості у будівництві П.Губень забезпечити доведення Рекомендацій до заінтересованих організацій. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра А.Беркуту. МІНІСТРП. КАЧУР * * * Затверджено наказом Мінбуду Українивід 28.02.06 № 53 РЕКОМЕНДАЦІЇщодо розроблення узгодження та затвердження проектно-кошторисної і науково-проектної документації зі створення культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" 1. Рекомендації розроблені з метою упорядкування та врахування особливостей розроблення узгодження та затвердження проектно-кошторисної і науково-проектної документації для будівельно-монтажних ремонтно-будівельних реставраційних і реабілітаційних робіт на культурно-мистецькому та музейному комплексі "Мистецький арсенал" який є унікальним та складним відносно містобудівних архітектурних художніх та інженерних вимог. 2. Проектно-кошторисна документація на нове будівництво та науково-проектна документація з реставрації розробляється з використанням положень державних будівельних норм "Склад порядок розроблення погодження та затвердження проектної документації для будівництва" ДБН А.2.2.-3-2004 "Тимчасової інструкції про склад порядок розробки погодження і затвердження науково-проектної документації по пам'ятках історії і культури" РНіП 102-84 затвердженої наказом Міністерства культури СРСР від 23.08.1984 №446 "Реставраційні консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини" ДБН В.3.2-1-2004 та "Правил визначення вартості будівництва" ДБН Д.1.1-1-2000 за винятком положень що регламентують стадійність проектування склад проектної документації на різних стадіях проектування та порядок визначення розміру окремих складових вартості будівництва. 3. Проектування будівель і споруд комплексу здійснюється у три стадії: Техніко-економічне обгрунтування ТЕО комплексу - погоджувальна стадія; Проект П або Робочий проект РП складових об'єктів комплексу - затверджувальні стадії; Робоча документація Р 4. ТЕО розробляється на весь комплекс будівель та споруд "Мистецького арсеналу" територією 9 8 га зі складанням окремих зведених кошторисних розрахунків за чергами виконання робіт із зазначенням об'єктів і видів робіт та виділенням пускових комплексів які об'єднуються зведенням витрат. 5.Склад проектної документації на стадії ТЕО. 5.1 Вихідні положення і документи завдання на проектування. 5.2 Схема генерального плану. 5.3 Комплексні науково-реставраційні дослідження. 5.4 Дані інженерних вишукувань. 5.5 Принципові архітектурні інженерні конструкторські технологічні рішення відповідно до наукових обгрунтувань комплексних наукових досліджень включаючи пояснювальну записку та креслення до них. 5.6 Основні положення з організації і термінів будівництва. 5.7 Обгрунтування вартості за відповідною кошторисною документацією. 5.8 Техніко-економічні показники. 5.9 Висновки та пропозиції. 6. ТЕО підлягає експертизі яка здійснюється Центральною службою "Укрінвестекспертиза" та схваленню Кабінетом Міністрів України. 7. Склад та зміст проектної документації на стадії "Проект". 7.1 Склад та зміст проектної документації приймається відповідно до додатка "Ж" ДБН А.2.2-3-2004. 7.2 Для реставраційних та реабілітаційних робіт додатково розробляється реставраційне завдання на розроблення науково-проектної документації та обгрунтування науково-проектних рішень. 8. Затвердження проектно-кошторисної документації на стадіях "Проект" і "Робочий проект" здійснюється по чергах будівництва визначених в ТЕО відповідно до статті 9 Закону України "Про столицю України" та "Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної експертизи" затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.02 № 483. 9.Визначення вартості будівництва. 9.1 Вартість реставраційних будівельно-монтажних ремонтно-будівельних робіт визначається на підставі положень ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва" та відповідних загальнодержавних ресурсних елементних кошторисних норм РЕКН . 9.2 На стадії ТЕО та "Проект" при відповідному обгрунтуванні можливе розроблення локальних кошторисів. 9.3 Вартість будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт що проводяться на пам'ятках архітектури визначається за окремими локальними кошторисними розрахунками кошторисами на підставі відповідних державних ресурсних елементних кошторисних норм ДБН Д.2.2-99 та ДБН Д.2.4-2000 або індивідуальних кошторисних норм затверджених у встановленому порядку. 9.4 Кошти на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд на стадії ТЕО визначаються за усередненим відсотковим показником в розмірі 1 5 % на затверджувальній стадії - калькуляційним методом за даними проекту організації будівництва з урахуванням можливості пристосування й використання для цих цілей існуючих та новозбудованих будівель і споруд сталого типу. 9.5 Кошти на утримання служби замовника визначаються на підставі обгрунтовуючих розрахунків виходячи з обсягів та видів будівельно-монтажних робіт а також структури та штатного розпису організації на яку покладаються функції замовника. 9.6 Витрати пов'язані з формуванням страхового фонду документації визначаються розрахунком на підставі обсягу необхідної для цього документації та вартості надання таких послуг відповідними спеціалізованими організаціями. 9.7 Розрахунки коштів на покриття витрат зазначених у п.п.9.4 9.5 9.6 погоджуються головним розпорядником коштів на стадії проектування яка затверджується. 9.8 Прибуток в інвесторській кошторисній документації визначається з використанням усереднених показників наведених у додатку 12 ДБН Д.1.1-1-2000 затверджених наказом Мінбуду України від 28.12.2005 № 28: для ремонтних та реставраційно-відновлювальних робіт на пам'ятках архітектури та містобудування вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв №№ 4 6 7 10 11 16 19 21 - за п.2 табл.1 в розмірі 2 71 грн./люд.-год; для реставраційно-відновлювальних робіт вартість яких визначається за збірниками РЕКНрв крім збірників №№ 4 6 7 10 11 16 19 21 - за п.12 табл.2 у розмірі 1 31грн./люд.-год ; для нового будівництва - за п.8 табл.1 у розмірі 2 96 грн./люд.-год. 9.9 Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва визначаються в залежності від стадії проектування термінів будівництва складності будови і обчислюються відсотком від підсумку глав 1-12 зведеного кошторисного розрахунку графа 8: для реставраційних та будівельних робіт: ТЕО - 4 5 % Проект - 3 0 % для першочергових аварійно-відбудовних робіт -2 4 %. 9.10 Кошти на покриття додаткових витрат пов'язаних з інфляційними процесами розраховуються виходячи з кошторисної вартості матеріально-технічних ресурсів та прогнозного зростання цін на ці ресурси за період будівництва. При цьому прогнозне зростання вартості матеріально-технічних ресурсів визначається на підставі даних Мінекономіки.