Рішення НТР N 1 від 23.02.2006 р.

Рішення НТР N 1 від 23.02.2006 р. Про Рекомендації щодо розроблення, узгодження та затвердження проектно-кошторисної і науково-проектної документації зі створення культурно-мистецького та музейного комплексу Мистецький арсенал" у м. Києві"

Рішення НТР від 23 лютого 2006 р. № 1 Про Рекомендації щодо розроблення узгодження та затвердження проектно-кошторисної і науково-проектної документації зі створення культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" у м. Києві Рішення НТР від 23 лютого 2006 р. № 1 З метою забезпечення ефективного використання коштів у тому числі бюджетних скорочення термінів проектування і будівництва та сприяння створенню належних умов проведення реставраційних і будівельно-монтажних робіт а також враховуючи складні архітектурно-планувальні й конструктивні рішення зі створення культурно-мистецького і музейного комплексу "Мистецький арсенал" науково-технічна рада вирішила: 1. Вважати можливим схвалити відхилення від ДБН А.2.2-3-2004 "Склад порядок розроблення погодження та затвердження проектної документації для будівництва" в частині стадійності проектування та розроблення ТЕО для об'єктів невиробничого призначення. 2. Схвалити та рекомендувати до затвердження Рекомендації щодо розроблення узгодження та затвердження проектно-кошторисної і науково-проектної документації зі створення культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" у м. Києві. 3. Управлінню ціноутворення експертизи та контролю вартості у будівництві П.Губень підготувати наказ Мінбуду України про погодження відхилень від ДБН А.2.2-3-2004 та затвердження зазначених Рекомендацій. ГОЛОВА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИП. КАЧУР * * * Довідка У зв'язку з відсутністю вітчизняної нормативної бази стосовно порядку розробки погодження і затвердження науково-проектної документації для реставрації об'єктів нерухомої культурної спадщини та те що "Тимчасова інструкція про склад порядок розробки погодження і затвердження науково-проектної документації по пам'ятках історії і культури" РНіП 102-84 затверджена наказом Міністерства культури СРСР від 23.08.1984 №446 не відповідає сучасним містобудівним архітектурним та художнім вимогам з проектування які пред'являються до комплексу "Мистецький арсенал" як це передбачено ДБН А.2.2-3-2004 "Склад порядок розроблення погодження та затвердження проектної документації для будівництва" а також враховуючи складні архітектурно-планувальні та конструктивні рішення зі створення такого комплексу виникла необхідність розроблення Рекомендацій щодо розроблення узгодження та затвердження проектно-кошторисної і науково-проектної документації зі створення культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" у м. Києві. Зазначені Рекомендації розглянуті секцією НТР "Ціноутворення та експертизи у будівництві" схвалені та рекомендовані до розгляду на засіданні науково-технічної ради Мінбуду України. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ТА КОНТРОЛЮ ВАРТОСТІ У БУДІВНИЦТВІП.ГУБЕНЬ