Рішення НТР N 2 від 23.02.2006 р.

Рішення НТР N 2 від 23.02.2006 р. Про стан виконання рішень колегії та НТР Держбуду щодо реалізації програм експериментального будівництва висотних будинків та багатофункціональних комплексів у м.Києві

Рішення НТР від 23 лютого 2006 р. № 2 Про стан виконання рішень колегії та НТР Держбуду щодо реалізації програм експериментального будівництва висотних будинків та багатофункціональних комплексів у м.Києві Рішення НТР від 23 лютого 2006 р. № 2 Розглянувши стан виконання рішень колегії Держбуду від 25.06.2005 № 44 та науково-технічної ради Держбуду від 16.09.2005 № 63 щодо реалізації програм експериментального будівництва висотних будинків та багатофункціональних комплексів у м. Києві та зважаючи на незадовільний стан виконання експериментальних та теоретичних наукових досліджень згідно з зазначеними програмами по ряду об'єктів а також з метою поліпшення організаційно-технічної роботи щодо висотного будівництва у м. Києві та прискорення розроблення відповідної нормативної бази науково-технічна рада вирішила: 1. Взяти до відома інформацію Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд О.Авдієнко щодо стану реалізації програм експериментального будівництва висотних будинків та багатофункціональних комплексів у м. Києві та заходів Мінбуду затверджених рішеннями колегії та науково-технічної ради у 2005р. 2. Вважати за необхідне обмежити обсяги проведення експериментального будівництва житлових громадських будинків та багатофункціональних комплексів переліком із 27 об'єктів станом на 23.02.2006 складеного на підставі погоджених місцевими органами виконавчої влади та Мінбудом рішень щодо експериментального будівництва. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд до 25.03.2006 зазначений перелік погодити з Київською міськдержадміністрацією та надати на затвердження Мінбудом. 3. Зобов'язати замовників експериментальних висотних житлових громадських будинків та багатофункціональних комплексів які зводяться згідно з затвердженими програмами експериментального будівництва: до 1 квітня 2006 р. надати до Мінбуду звіти щодо стану будівництва об'єктів та реалізації програми експериментального будівництва з наведенням переліку прийнятих по об'єкту експериментальних та теоретичних наукових досліджень з підтвердженням договорами з виконавцями на їх проведення; щодо об'єктів у проектній документації яких відсутні вимоги та правила до експлуатації висотного будинку доповнити проекти розділом "Технічна експлуатація" для обов'язкового врахування службами експлуатації та забезпечення надійності та безпеки функціонування об'єкта; прискорити замовлення у І кварталі робіт з наукових досліджень та натурних випробувань зокрема з питань стійкості конструкції пожежної та санітарної безпеки будинків; щоквартально до 25 числа останнього місяця надавати Мінбуду звіт про хід експериментального будівництва з наведенням переліку вартості а також складених договорів на проведення досліджень; до прийняття в експлуатацію експериментального об'єкта документально підтверджувати відповідність його стану затвердженій проектній документації Індивідуальним технічним вимогам вимогам дозвільних документів а також вимогам щодо надійності та безпеки експлуатації будівлі. 4. Визнати що за технологічним регламентом щодо розроблення погодження проведення експертизи та затвердження проектно-кошторисної документації замовникам об'єктів на проектування яких відсутні норми необхідно розробляти Індивідуальні технічні вимоги та Програму експериментального будівництва для конкретного об'єкта на першій стадії проектування тобто після погодження містобудівних та архітектурно-планувальних рішень та прийняття рішення щодо віднесення проекту до експериментального. 5. Базовим науково-дослідним інститутам ВАТ "КиївЗНДІЕП" В.Шевельов НДІ будівельних конструкцій П.Кривошеєв НДІ будівельного виробництва С.Балицький у І півріччі 2006р. провести аналіз світової практики нормативного забезпечення висотного будівництва та проектування вбудованих багаторівневих підземних автостоянок і підготувати пропозиції щодо використання узагальненого досвіду при розробленні національних норм. 6. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд із залученням базових науково-дослідних інститутів ВАТ "КиївЗНДІЕП" НДІ будівельних конструкцій НДІ будівельного виробництва забезпечити: загальну координацію наукових досліджень при будівництві експериментальних об'єктів та підготовку до 01.04.2006 робочого плану проведення експериментального будівництва висотних будинків у м. Києві з визначенням обсягів наукових досліджень на об'єктах відповідальних виконавців та термінів виконання; підготовку до затвердження у І кварталі п.р. складу експертної ради з фахівців будівельної галузі для оперативного вирішення поточних питань пов'язаних з висотним будівництвом; підготовку у І півріччі п.р. до розгляду та затвердження Регламенту з проектування будівництва введення в експлуатацію та експлуатації висотних будинків у м. Києві а також структури розроблення вітчизняного нормативного документа з проектування висотних будинків та комплексів. 7. Держархбудінспекції О.Бондаренко Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд затвердити графік та забезпечити у І півріччі п.р. перевірку об'єктів експериментального будівництва у м. Києві в т.ч. наявність дозвільних документів ліцензій на проектну та будівельну діяльність сертифікатів і паспортів на комплектуючі матеріали обладнання тощо а також із залученням базових науково-дослідних інститутів провести перевірку відповідності проектних і фактично виконаних робіт та технічних рішень. 8. Рекомендувати Київській міськдерж-адміністрації: призупинити видачу дозволів та розгляд проектів на будівництво висотних об'єктів у м. Києві до завершення перших експериментальних об'єктів і прийняття за його результатами вітчизняного нормативного регламенту; розглянути питання щодо розроблення правил та норм проектування будинків житлово-громадського призначення у м. Києві висотою до 100 метрів та прийняти рішення щодо їх замовлення та фінансування; зобов'язати замовників будівництва висотних будинків і комплексів привести проектну та дозвільну документацію у відповідність з вимогами Положення про експериментальне будівництво та організувати перевірки стану їх будівництва; утворити постійно діючий координаційний орган для забезпечення проведення експериментального будівництва висотних будинків у м. Києві та розроблення місцевих правил їх проектування і будівництва. 9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Заступника Міністра Ю. Казмірука. ГОЛОВА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИП. КАЧУР * * * Довідка На сьогодні у м.Києві є нагальним розв'язання ряду організаційних та технічних питань щодо поширення будівництва житлових громадських будинків та багатофункціональних комплексів висотою більше 25 поверхів 73 5м з улаштуванням як правило на перших поверхах розвинутих систем обслуговування населення в т.ч. з двох і більше рівневими підземними автостоянками для легкових автомобілів мешканців. Разом з тим вимоги нормативних документів з проектування таких висотних будинків поширюються на будинки з позначкою полу верхнього поверху до 73 5м а підземних вбудованих автостоянок - на 2-х рівневі в підвальному та цокольному або першому поверхах . Згідно з чинним в Україні Положенням про експериментальне будівництво затвердженим наказом Мінбудархітектури від 27.12.1993 № 245 та спільним наказом Держбуду та МНС України від 10.12.2004 № 238/225 "Про запровадження Пропозицій щодо протипожежного захисту та безпечної експлуатації у випадках надзвичайних ситуацій висотних житлових і громадських будинків торгових та виставкових центрів на які відсутні норми проектування..." проектування і будівництво таких об'єктів здійснюється як експериментальне за результатом якого Мінбудом приймається рішення щодо подальшого масового поширення такого будівництва та розроблення нових норм на їх проектування. На підставі прийнятих Київською міською державною адміністрацією рішеннями та наданими дозволами інвесторам щодо проектування і будівництва висотних будинків та комплексів у м.Києві до Держбуду протягом 2003-2005 років а також на початку 2006 року до Мінбуду надходили звернення інвесторів за погодженням експериментального будівництва. Тому Держбудом на підставі рішень містобудівної ради Головного управління містобудування архітектури та дизайну міського середовища згідно встановленим порядком погоджено проведення комплексу наукових досліджень при проектуванні будівництві та експлуатації ряду експериментальних житлових та громадських будинків і комплексів з підземними автостоянками стан реалізації яких періодично розглядався на засіданнях колегії та НТР Держбуду у 2004-2005 роках. Всього розглянуто і узгоджено звернень від замовників таких будинків по 23 конкретних об'єктах частина яких вже будується згідно з затвердженими програмами експериментального будівництва перший з них - комплекс з шести 34-поверховних житлових будинків у 2-ому м/к ж/м "Троєщина" . Частина знаходиться ще у стадії проектування згідно з погодженими програмами експериментальних робіт 25-поверховий готельно-офісний будинок по бульв.Т.Шевченка 28-30; 36-поверховий житловий будинок по вул. Протасів Яр в Голосіївському районі . По незначній частині об'єктів на звернення заявників яких надано згоду щодо експериментального будівництва ще не затверджено програмами експериментальних робіт разом з тим на будівельних майданчиках роботи розпочаті 37-поверховий житловий будинок по Кловському узвозу 7-а; два висотних житлових будинки по вул.Звіринецькій; 44-поверховий офісний будинок по вул.Глибочицькій 43; 30-поверховий офісно-житловий будинок по вул.Солом'янській 15 . Одночасно є такі об'єкти будівництво яких здійснюється без погодження з Держбудом 31-поверховий офісно-торгівельний будинок по вул.Мечнікова 1; 33-поверховий громадсько-житловий будинок на Спортивній площі 1; три 33-поверхових будинків на Придніпровській Набережній; 29-поверховий житловий будинок по вул.В.Васильківській 72 і по яких звернення до Мінбуду щодо експериментального будівництва надійшли після початку будівельних робіт. Держбуд своїм листом від 14.06.2005 № 2/7-495 на Голову Київської міськдержадміністрації звернув увагу на необхідність координування у місті процесу реалізації експериментального висотного домобудування з метою напрацювання необхідних даних для створення нормативної бази. Крім того було запропоновано до отримання позитивних результатів експериментального будівництва перших будинків обмежити надання дозволів на проектування нових таких об'єктів. Конкретних пропозицій від Київської міської державної адміністрації до Мінбуду не надходило. Аналогічні проблеми виникають і по ряду об'єктів де проектами передбачено підземні трьох-чотирьох рівневі автостоянки. Складність полягає в тому що чинними в Україні нормами ДБН В.2.2-9-99 "Громадські будинки та споруди" ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення" ВСН 01-89 "Ведомственные строительные нормы предприятия по обслуживанию автомобилей" підземні автостоянки допускається проектувати не більше двох рівнів а інші складні рішення ще не перевірені практикою експлуатації. Однак звернення щодо дозволу на улаштування багаторівневих автостоянок продовжують надходити на підставі узгодження з місцевими органами містобудування та архітектури. Стан будівництва експериментальних висотних житлових будинків та виконання науково-дослідних і експериментальних робіт пов'язаних з необхідністю розроблення спеціальних норм розглянуто 25 червня 2005р. на черговому засіданні колегії Держбуду України та прийнято рішення № 44 щодо поліпшення стану підготовки дозвільних документів на будівництво даних об'єктів забезпечення координації подальших дій організаціями - співвиконавцями програми експериментального будівництва. Останній розгляд стану експериментального будівництва на засіданні науково-технічної ради Держбуду 16 вересня 2005 р. показав необхідність посилення загальної координації виконання програми наукових досліджень прискорення запровадження нормативного регламенту висотного будівництва. Крім того в черговий раз звернуто увагу щодо обмеження кількості об'єктів експериментального будівництва висотних будинків у м.Києві до завершення експерименту на перших об'єктах яким вже надано статус експериментальних об'єктів. Заходи передбачені рішеннями колегії та науково-технічної ради Держбуду в цілому виконано. Разом з тим залишаються невирішеними ряд організаційних та технічних проблем які пов'язані зі значним обсягом експериментального висотного будівництва незадовільним станом виконання прийнятих рішень замовниками щодо проведення наукових досліджень та випробувань порушенням запланованих термінів зведення і введення в експлуатацію експериментальних об'єктів що не дозволяє прогнозувати швидке отримання результатів експериментів необхідних для узагальнення і розгляду у Мінбуді та інших центральних органах результату експерименту та прийняття рішення щодо розроблення відповідного нормативного документу для висотного будівництва. Накопичений досвід розроблення індивідуальних технічних вимог для зазначених експериментальних об'єктів дозволяє визначити для цього класу будівель загальні технічні вимоги які можливо відпрацювати у короткий термін у вигляді тимчасового регламенту для м.Києва та прийняти до розроблення базового документу. Визначення таких вимог в якості загальних для всіх висотних об'єктів дозволить зменшити обсяг витрат на проектування наступних будинків чи комплексів з врахуванням конкретних архітектурно-конструктивних та інженерних особливостей. До отримання достатніх для створення нових норм результатів експериментального будівництва на основі наявного на цей час досвіду проектування і будівництва висотних об'єктів доцільно розробити тимчасові нормативні вимоги для будинків класу А умовною висотою 73 5 м Н 100 м за узгодженням з державними наглядовими органами зокрема МНС та МОЗ України. Це дозволить розширити архітектурні можливості забудови столиці та інших великих міст до надання чинності базовому нормативному документу з висотного будівництва який реально можливо підготувати до затвердження у 2007 році. Враховуючи інвестиційну привабливість висотного будівництва і пов'язану з цим спробу окремих інвесторів прискорити проведення будівництва з порушенням чинних будівельних норм необхідно також розробити дієвий механізм взаємодії місцевих и центральних органів виконавчої влади та запровадження заходів які б виключали несанкціоноване зведення об'єктів з порушенням нормативних вимог. Для цього місцевими органами в першу чергу м.Києва необхідно прискорити прийняття схеми забудови міста висотними будинками та комплексами роботу над якою розпочато Українською Академією архітектури на замовлення Головного управління містобудування архітектури та дизайну міського середовища. Необхідно також прискорити реалізацію прийнятих експериментальних програм активізувати діяльність у цьому напрямі відповідних структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації а також зобов'язати замовників експериментального будівництва забезпечити виконання у повному обсязі експериментальних досліджень та надання звітів за результатами будівництва. Начальник Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систембудинків і спорудО.Авдієнко