Наказ N 71 від 20.03.2006 р.

Наказ N 71 від 20.03.2006 р. Про організацію виконання Заходів щодо реалізації Концепції розвитку морського берега Криму на 2006-2016 роки

Наказ від 20 березня 2006 р. № 71 ` Про організацію виконання Заходів щодо реалізації Концепції розвитку морського берега Кримуна 2006-2016 роки Наказ від 20 березня 2006 р. № 71 На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2005 року № 789 "Про схвалення Концепції розвитку морського берега Криму на 2006-2016 роки" та рішення спільного засідання колегій Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України і Міністерства будівельної політики архітектури та житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим від 16 лютого 2006 року № 39 наказую: 1. Заступникам міністра відповідно до розподілу обов'язків керівникам структурних підрозділів: забезпечити методичну підтримку виконання Заходів а також надавати консультативно-методичну допомогу місцевим радам та їх виконавчим комітетам; взяти участь у розробленні та погодженні для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України у ІІ півріччі 2006 року пропозицій щодо вдосконалення правового врегулювання питань забудови та іншого використання земель водного фонду прибережної захисної смуги уздовж морів та навколо морських заток і лиманів; забезпечити після прийняття відповідних законодавчих актів внесення змін до нормативної документації у сфері містобудування. 2. Управлінню містобудування та архітектури М.Сіленко організувати у ІІІ кварталі 2006 року проведення державної експертизи Схеми планування території Автономної Республіки Крим у встановленому порядку. 3. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд О.Авдієнко із залученням базових організацій надавати науково-методичну допомогу місцевим органам виконавчої влади з питань житлово-цивільного сейсмостійкого будівництва запровадження у будівельну практику нових архітектурних і будівельних систем новітніх технологій сучасних будівельних виробів матеріалів та енергозберігаючого інженерного обладнання. 4. Управлінню реставрації та реконструкції історичної забудови Т.Майстерчук забезпечити у 2006 році фінансування реставраційно-ремонтних робіт на пам'ятках архітектури Автономної Республіки Крим обсягом 650 0 тис. грн. та передбачати фінансування на наступні роки виходячи з обсягів видатків передбачених Мінбуду України на реставрацію пам'яток архітектури у Державному бюджеті України на відповідний рік. 5. Відділу промислової забудови та інженерного захисту територій А.Шпакевич протягом 2006-2007 років забезпечити перегляд законодавчої та нормативно-правової бази з інженерного захисту територій у тому числі в частині заборони оренди морських гідротехнічних берегоукріплювальних об'єктів. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника міністра Ю.Казмірука. МіністрП. Качур