Рішення НТР N 3 від 23.02.2006 р.

Рішення НТР N 3 від 23.02.2006 р. Про розгляд питання щодо погодження проекту експериментального будівництва трьох 37-поверхових житлових будинків з автостоянками у складі проекту реконструкції і забудови території в межах будинків № 93 по вул. Червоноармійській, № 11-а по вул. Ульянових та №№ 7/20, 22 по вул. Предславинській у м. Києві

Рішення НТР від 23 лютого 2006 р. № 3 ` Про розгляд питання щодо погодження проекту експериментального будівництва трьох 37-поверхових житлових будинків з автостоянками у складі проекту реконструкції і забудови території в межах будинків № 93 по вул. Червоноармійській № 11-а по вул. Ульянових та №№ 7/20 22 по вул. Предславинській у м. Києві Рішення НТР від 23 лютого 2006 р. № 3 Заслухавши доповідь головного архітектора проекту Лелеки О.Д. ТОВ "Архітектурна спілка" м. Київ та за результатами обговорення питання щодо містобудівних та архітектурних рішень прийнятих проектом реконструкції та забудови території в межах будинків № 93 по вул. Червоноармійській № 11-а по вул. Ульянових та №№ 7/20 22 по вул. Предславинській у Печерському районі м. Києва з розміщенням трьох 37-поверхових житлових будинків приміщень громадського призначення та вбудованих підземних багаторівневих автостоянок президія науково-технічної ради вирішила: 1. На підставі погоджень містобудівних та архітектурно-планувальних рішень забудову території державними наглядовими органами та органами містобудування архітектури та охорони культурної спадщини Київської міськдержадміністрації погодитись із пропозицією замовника ТОВ "Ковчег" щодо розроблення проекту реконструкції та забудови території в межах будинків № 93 по вул. Червоноармійській № 11-а по вул. Ульянових та №№ 7/20 22 по вул. Предславинській у Печерському районі м. Києва три 37-поверхових житлових будинки з приміщеннями громадського призначення та підземними багаторівневими автостоянками для експериментального будівництва. 2. Замовнику ТОВ "Ковчег" зважаючи що нормативні вимоги ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення" поширюються на житлові будинки з позначкою рівня підлоги верхнього поверху до 73 5 м та на вбудовані автостоянки для легкових автомобілів до двох рівнів забезпечити: розроблення індивідуальних технічних вимог і програм експериментального будівництва з залученням базових науково-дослідних інститутів державних наглядових органів та експлуатаційних служб міста і погодження їх в установленому порядку в т.ч. з Київською міськдерж-адміністрацією; врахування при проектуванні вимог "Правил забудови м. Києва" затверджених Київською міською радою від 27.01.2005 №11/2587 зокрема щодо питань громадського обговорення узгоджених містобудівних та архітектурних рішень забудови території. 3. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд О.Авдієнко за поданням замовника розглянути індивідуальні технічні вимоги Програму експериментального будівництва та з урахуванням рішень Мінбуду щодо проведення експериментального будівництва висотних будинків у м. Києві включити зазначений проект до загального переліку експериментальних об'єктів. 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Міністра Ю.Казмірука. ГОЛОВА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИП. КАЧУР * * * Довідка Замовник ТОВ "Ковчег" листом від 20.10.2005 № 297 звернувся до Мінбуду щодо узгодження розроблення експериментального проекту будівництва та індивідуальних технічних вимог на проектування трьох 37-поверхових житлових будинків у складі містобудівного комплексу з підземними автостоянками в межах будинків № 93 по вул. Червоноармійській № 11-а по вул. Ульянових та №№ 7/20 22 по вул. Предславинській у Печерському районі м. Києва на підставі погодження Головного управління містобудування архітектури та дизайну міського середовища та у зв'язку з тим що висота житлової частини зазначеного комплексу перевищує нормативну позначку Н=73 5м і відноситься до об'єктів на які відсутні норми проектування. На розгляд до Мінбуду надано відповідні дозвільні документи та погодження державних наглядових органів служб Київської міської державної адміністрації та проектні рішення комплексу а саме: проект на стадії "П" розроблений ТОВ "Архітектурна спілка"; лист-погодження Головного управління містобудування архітектури та дизайну міського середовища від 12.09.2005 № 07-7662; експертний висновок Державного департаменту пожежної безпеки МНС України від 23.03.2005 № 21/3/625; погодження Головного оперативного управлінням Генерального штабу Збройних Сил України від 16.05.2005 № 304/1/988; висновок ДП обслуговування повітряного руху України "Украерорух" МТ України від 08.06.2005 № 1.16-110; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи Міністерства охорони здоров'я від 15.02.2006 № 05.03.02-07/6493. На запит Управління містобудування та архітектури Мінбуду України додатково представлені: розгортки з містобудівними рішеннями забудови та фотознімки; схема генерального плану комплексу з трьома 37-поверховими будинками погоджена службами Києва зокрема ДП "Інститут Київгенплан" ВАТ "Київпроект" від 06.10.05 Державною службою охорони культурної спадщини від 03.11.05 та Головним управлінням культури мистецтв та охорони культурної спадщини від 07.07.05; містобудівний розрахунок до проекту реконструкції та забудови території розроблений ДП "Інститут Київгенплан" ВАТ "Київпроект"; історико-містобудівне обґрунтування на реконструкцію кварталу будівництво житлового комплексу з паркінгом розроблене Київським науково-методичним центром по охороні реставрації та використанню пам'яток історії культури і заповідних територій та затверджене Головним управлінням культури мистецтв та охорони культурної спадщини. Містобудівним розрахунком визначено що площа забудови складає 96% площі земельної ділянки що практично унеможливлює влаштування майданчиків та озеленення прибудинкової території відповідно до вимог п.п.3.15-3.16 ДБН 360-92** "Планування і забудова міських і сільських поселень". Разом з тим з метою часткової компенсації житлової території проектом передбачено використання поверхні стилобатної частини для влаштування майданчиків та озеленення рішення узгоджені Міністерством охорони здоров'я України висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 15.02.2006№ 05.03.02-07/6493 а генеральний план погоджений відповідними службами м.Києва. Історико-містобудівним обґрунтуванням пропонувалась гранично допустима висота нових будинків Н=90-92м в абсолютних позначках Н=236м яка не повинна перевищувати висоту житлових комплексів по вул. Предславинській 31/11 та Ковпака 17. Висотність 37-поверхової житлової частини комплексу становить 131 2 м над поверхнею землі 276 7 м в абсолютних позначках тобто висотні об'єми нового комплексу значно перевищують існуючі висотні комплекси по вул. Предславинській 31/11 та Ковпака 17 орієнтовно на 30-35м. Разом з тим за результатами розгляду наданих матеріалів та генплану забудови Управлінням містобудування та архітектури і Управлінням архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Мінбуду встановлено наступне. Архітектурно-планувальним завданням на проектування реконструкції та забудови комплексу від 18.12.04 за № 04-1266 конкретні обмеження щодо поверховості забудови відсутні і п. 14 встановлено визначити за рекомендаціями висновку історико-містобудівного обґрунтування. Серед вимог АПЗ також встановлено урахувати законні інтереси та вимоги власників або користувачів земельних ділянок та будівель що оточують місце будівництва згідно зі статтею 5 Закону України "Про основи містобудування". Разом з тим зазначеною статтею 5 визначено також "участь громадян об'єднань громадян в обговоренні містобудівної документації" що не підтверджено у документах погодження місцевими органами містобудування і архітектури. Державним департаментом пожежної безпеки лист від 22.12.04 № 23/1/4264 надано відповідні технічні умови для проектування висотної частини громадсько-житлового комплексу та віднесено її до класу Б з умовною висотою від 100 до 150 м. Листом-погодженням проектної документації на будівництво Головного управління містобудування архітектури та дизайну міського середовища від 12.09.2005 № 07-7662 визначена максимальна поверховість висотної частини комплексу у 37 поверхів однак застережено що "лист-погодження вважати чинним після отримання замовником дозволу Держбуду України на проведення експерименту щодо будівництва житлових будинків підвищеної поверховості в установленому порядку…". Крім того схема генплану з трьома 37-поверховими будинками погоджена 06.10.05 ДП "Інститут Київгенплан" з попередженням "отримання дозволу Держбуду щодо поверховості". Зазначені застереження та відсутність нормативної бази на проектування житлових будинків і комплексів вище 73 5м обумовили звернення замовника ТОВ "Ковчег" до Мінбуду щодо узгодження експериментального будівництва. Виходячи з зазначеного та беручи до уваги існуючу містобудівну ситуацію і перспективу забудови висотними будинками району вулиць Червоноармійської Предславинської а також в цілому підтримуючи комплексний підхід до реконструкції та забудови зазначеної території Управлінням архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд та Управлінням містобудування та архітектури на підставі п.12 рішення НТР Держбуду від 16.09.05 № 63 підготовлено необхідні матеріали для розгляду та прийняття рішення щодо проектування 37-поверхових житлових будинків зазначеного комплексу у якості експериментальних на науково-технічній раді Міністерства будівництва архітектури і житлово-комунального господарства України. Начальник Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систембудинків і споруд О. Авдієнко Заступник начальника Управліннямістобудування та архітектуриО. Вашкулат