Рішення НТР N 5 від 23.02.2006 р.

Рішення НТР N 5 від 23.02.2006 р. Про проект національного стандарту Матеріали з маломіцних вапняків для дорожніх робіт. Технічні умови

Рішення НТР від 23 лютого 2006 р. № 5 ` Про проект національного стандарту "Матеріали з маломіцних вапняків для дорожніх робіт. Технічні умови" Рішення НТР від 23 лютого 2006 р. № 5 Розглянувши проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-…:2006 "Матеріали з маломіцних вапняків для дорожніх робіт. Технічні умови" розроблений Державним дорожнім науково-дослідним інститутом ім. М.П.Шульгіна Державної служби автомобільних доріг України науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити та рекомендувати до затвердження проект ДСТУ Б В.2.7-…:2006 "Матеріали з маломіцних вапняків для дорожніх робіт. Технічні умови". 2. Управлінню технічного регулювання в будівництві Д.Барзилович підготувати наказ про прийняття зазначеного стандарту та сформувати "Справу нормативного документа" в установленому порядку. ГОЛОВА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИП. КАЧУР * * * Довідка Проект нормативного документа розроблено Державним дорожнім науково-дослідним інститутом ім. М.П.Шульгіна на замовлення Державної служби автомобільних доріг України з метою приведення нормативної бази до сучасних вимог в тому числі змін метрологічного та термінологічного характеру. Проект стандарту спрямований на розширення номенклатури будівельних матеріалів та більш широке впровадження у дорожнє будівництво матеріалів із маломіцних вапняків. Впровадження зазначеного проекту стандарту сприятиме раціональному використанню матеріалів із маломіцних вапняків які повинні відповідати сучасним вимогам дорожньої галузі. Впровадження матеріалів із маломіцних вапняків особливо в так званих безкам'яних регіонах України дозволить замінити міцний привізний щебінь що значно зменшить обсяги перевезень щебеневих матеріалів залізницею а відтак і зменшить вартість будівельних робіт на автомобільних дорогах сприятиме росту їх обсягів і темпів. Маломіцні вапняки як осадова гірська порода поширені на значній частині території України. Для маломіцних вапняків характерне залягання різнорідними пластами різної потужності. Ці матеріали мають різну міцність і пористість до того ж у межах навіть одного родовища вони можуть мати різні фізико-механічні властивості. Такі властивості не дозволяють застосовувати їх у дорожньому будівництві як фракційний щебінь а лише у вигляді матеріалу щільного зернового складу з обмеженням розміру і кількості частинок крупної фракції залежно від вихідної міцності маломіцних вапняків. Виходячи з цього проектом стандарту уніфіковано вимоги до показників основних властивостей таких вапняків методів контролю правил приймання та транспортування безпеки й охорони довкілля до шарів основ та покриттів з використанням матеріалів із маломіцних вапняків у суміші з в'яжучими матеріалами на місцевих автомобільних дорогах. Проект зазначеного стандарту погоджено Міністерством охорони здоров'я України Державною службою автомобільних доріг України. Висновок державної експертизи проведеної Українським науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів і виробів позитивний. Розглянуто секцією науково-технічної політики у будівництві протокол № 9 від 15 вересня 2005 року схвалено та рекомендовано до розгляду президією науково-технічної ради з метою прийняття. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В БУДІВНИЦТВІД. БАРЗИЛОВИЧ