Рішення НТР N 6 від 23.02.2006 р.

Рішення НТР N 6 від 23.02.2006 р. Про проект Зміни №1 до ДБН В.2.2-5-97 Захисні споруди цивільної оборони

Рішення НТР від 23 лютого 2006 р. № 6 ` Про проект Зміни №1 до ДБН В.2.2-5-97 "Захисні споруди цивільної оборони" Рішення НТР від 23 лютого 2006 р. № 6 в робочому порядку Розглянувши проект Зміни №1 до ДБН В.2.2-5-97 "Захисні споруди цивільної оборони" розроблений Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки МНС України науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити проект Зміни №1 до ДБН В.2.2-5-97 "Захисні споруди цивільної оборони" розроблений Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки МВС України на підставі плану науково-дослідних робіт УкрНДІПБ МНС України на 2004 рік. 2. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд О.Авдієнко Управлінню науково-технічної політики у будівництві Д.Барзилович протягом одного місяця підготувати наказ про надання чинності зазначеним Змінам та сформувати "Справу НД" в установленому порядку. ГОЛОВА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИП.С. КАЧУР * * * Довідка Одним з найважливіших факторів ефективного функціонування системи забезпечення запобігання виникненню надзвичайних ситуацій в тому числі пожежам є її належне нормативне забезпечення зокрема в галузі будівництва. Така система постійно вдосконалюється шляхом розроблення та введення в дію нових нормативних документів перегляду вже діючих нормативних документів та внесення в них відповідних змін. Так за останні роки в Україні введені в дію ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва" внесені зміни до НАПБ А.01.001-2004 "Правила пожежної безпеки в Україні" розроблені нові нормативні документи що стосуються питань забезпечення пожежної безпеки об'єктів будівництва. Зміна розроблена на підставі: плану науково-дослідних робіт УкрНДІПБ МНС України на 2004 рік п. 1.1.2 ; Програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року пункт 5 затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.02 р. № 870. Розроблення зазначеної Зміни обумовлено потребою у перегляді вимог ДБН В.2.2.-5-97 у зв`язку з набуттям чинності ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва" внесенням змін до НАПБ А.01.001-2004 "Правила пожежної безпеки в Україні" розробленням нових нормативних документів що стосуються питань пожежної безпеки об'єктів будівництва тощо. Проект Зміни враховує положення зазначених нормативних актів і передбачає приведення вимог ДБН В.2.2.-5-97 "Захисні споруди цивільної оборони" у відповідність до нової пожежно-технічної класифікації будівельних матеріалів встановленої ДБН В.1.1-7-2002. Також включено редакційні зміни щодо посилання на нові норми і стандарти які введено за час дії нормативного документа. Проекти Змін погоджено в установленому порядку з МНС України та головними розробниками норм - ВАТ "КиївЗНДІЕП". Проект Зміни до ДБН розглянуто на засіданні секції науково-технічної політики у будівництві НТР Держбуду України 26 жовтня 2005 р. протокол № 10 схвалено і рекомендовано до затвердження на засіданні НТР Мінбуду України. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИХТА ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ ЖИТЛОВО-ЦИВІЛЬНИХБУДИНКІВ ТА СПОРУДО. АВДІЄНКО