Рішення НТР N 9 від 23.02.2006 р.

Рішення НТР N 9 від 23.02.2006 р. Про проект ДБН В.2.5-...-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд

Рішення НТР від 23 лютого 2006 р. № 9 ` Про проект ДБН В.2.5-...-2006 "Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд" Рішення НТР від 23 лютого 2006 р. № 9 в робочому порядку Розглянувши проект ДБН В.2.5-...-2006 "Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд" розроблений ВАТ "Київпромелектропроект" науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити проект ДБН В.2.5-...-2006 "Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд" розроблений ВАТ "Київпромелектропроект" відповідно до плану робіт Держбуду України зі стандартизації на 2004-2005 роки. 2. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд О.Авдієнко Управлінню технічного регулювання в будівництві Д.Барзилович протягом одного місяця підготувати наказ про надання чинності зазначеним державним будівельним нормам та сформувати "Справу НД" в установленому порядку. ГОЛОВА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИП. КАЧУР * * * Довідка Проект ДБН В.2.5-...-2006 "Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд" розроблено ВАТ "Київпромелектропроект" відповідно до плану робіт Держбуду України зі стандартизації на 2004-2005 роки Мета роботи - приведення вимог нормативних документів України які стосуються електробезпеки в електроустановках будинків і споруд у відповідність з базовими аналогічними документами Міжнародної електротехнічної комісії МЕК - стандартами IEC 60364 "Електроустановки будівель". Застосування розробленого проекту ДБН дозволить підвищити ефективність системи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд різного призначення що сприятиме зниженню числа випадків ураження людей та тварин електричним струмом а також кількості пожеж які обумовлені пошкодженням в електропроводках будинків і споруд. Ці ДБН складаються з вимог до застосування заходів та засобів від ураження електричним струмом людей і тварин у разі дотику до струмопровідних частин та при замиканнях в електромережах низької напруги або розподільних пристроях високої напруги живлячих трансформаторних підстанцій а також вимог до вибору і монтажу заземлювачів заземлювальних пристроїв та захисних провідників. На дану роботу одержані позитивні відгуки базового науково-дослідного інституту "КиївЗНДІЕП" розробника нової редакції "Правил улаштування електроустановок" ПУЕ - Українського науково-дослідного проектно-вишукувальнного та конструкторсько-технологічнного інституту "Укрсільенергопроект" та інституту ВАТ "Київпроект". Зазначений проект погоджено Держнаглядохоронпраці України Міністерством палива та енергетики України Міністерством охорони здоров'я України Державним департаментом пожежної безпеки Міністерства України з надзвичайних ситуацій Державною корпорацією "Укрмонтажспецбуд" та отримано позитивний висновок науково-технічної експертизи Українського науково-дослідного інституту пожежної безпеки МНС України. Проект ДБН В. 2. 5-...-2006 "Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд" розглянуто секцією "Архітектура і житлово-цивільне будівництво" протокол від 15.02.06 № 1 та рекомендовано до розгляду на засіданні науково-технічної ради Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИХТА ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМБУДИНКІВ І СПОРУДО. АВДІЄНКО