Рішення НТР N 10 від 23.02.2006 р.

Рішення НТР N 10 від 23.02.2006 р. Про проект Зміни № 1 ДСТУ Б В.2.7-43-96 Бетони важкі. Технічні умови

Рішення НТР від 23 лютого 2006 р. № 10 ` Про проект Зміни № 1 ДСТУ Б В.2.7-43-96 "Бетони важкі. Технічні умови" Рішення НТР від 23 лютого 2006 р. № 10 в робочому порядку Розглянувши проект Зміни № 1 ДСТУ Б В.2.7-43-96 "Бетони важкі. Технічні умови" розроблений Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій НДІБК науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити проект Зміни №1 ДСТУ 2.7-43-96 "Бетони важкі. Технічні умови". 2. Управлінню технічного регулювання в будівництві Д.Барзилович у місячний термін підготувати наказ про надання чинності Зміні № 1 та сформувати Справу нормативного документа у встановленому порядку. 3. Рекомендувати розробнику проекту Зміни № 1 підготувати до перевидання ДСТУ Б В. 2.7-43-96 "Бетони важкі. Технічні умови" з урахуванням проекту Зміни № 1 відповідно до вимог ДСТУ 1.2:2003 "Національна стандартизація. Правила розроблення нормативних документів". ГОЛОВА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИП. КАЧУР * * * Довідка Проект зміни № 1 до ДСТУ Б В.2.7-43-96 "Бетони важкі. Технічні умови" розроблено Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій НДІБК згідно з планом розробки нормативних документів та пошукових тем за кошти розробника. В сучасних умовах зростання масштабів житлового будівництва спорудження каркасних багатоповерхових будинків нових ліній метрополітену нафтопроводів газопроводів терміналів та інших інженерних споруд підвищуються вимоги до експлуатаційних властивостей бетонів і конструкцій. Тому мета розроблення зміни - забезпечення відповідності стандарту чинному законодавству України рівню розвитку науки і техніки досягнутому на момент перевірки стандарту а також встановлення ступеня їх відповідності вимогам міждержавних і міжнародних стандартів. Актуалізації підлягають такі вимоги нормативного документа: позначення та методи контролю якості бетону бетонних сумішей та матеріалів для бетонів; нормативні посилання на документи термін дії яких змінився або самі нормативні документи замінені на інші. Проект Зміни № 1 ДСТУ Б В.2.7-43-96 погоджено в установленому порядку з Корпорацією "Укрбуд" Корпорацією "Украгропромбуд" Державним проектним інститутом "Київський Промбудпроект" . Висновок державної експертизи проведеної Науково-дослідним інститутом будівельного виробництва НДІБВ позитивний. Зазначений проект зміни розглянуто на секції науково-технічної політики у будівництві протокол № 1 від 14.02.2006р. та рекомендовано до розгляду президією науково-технічної ради з метою прийняття. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНОГОРЕГУЛЮВАННЯ В БУДІВНИЦТВІД. БАРЗИЛОВИЧ