ДСТУ Б В.2.7-20-95

ДСТУ Б В.2.7-20-95 Будівельні матеріали. Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолюючій підоснові. Технічні умови

Передмова 1 РОЗРОБЛЕНО Українським науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів НДІБМВ 2 ВНЕСЕНО Управлінням будівельної індустрії механізації та промисловості будівельних матеріалів Держкоммістобудування України 3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держкоммістобудування України від З березня 1995 ? №42 4 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ З введенням цього стандарту на території України припиняє дію ГОСТ 18108-80 Зміст 1 Галузь використання 2 Нормативні посилання 3 Типи. Основні параметри і розміри 4 Технічні вимоги 5 Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища 6 Правила приймання 7 Методи контролю 8 Транспортування і зберігання 9 Вказівки щодо експлуатації 10 Гарантії виробника ПОПРАВКА ДСТУ Б В.2.7-20-95 "Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолюючій підоснові. Технічні умови" внесена листом Держбуду України від 19 грудня 2000 року № 4/2-499. Поир Буд. Укр 1-2001 с.33 БіС 1-2001 с.18 ТЕКСТ ПОПРАВКИ Надруковано Повинно бути Пункт 4. 1. 6. У графі "Найменування показника " таблиці 2: Те саме: "Показник теплозасвоєння Вт/м2 · К ккал/м2 · год · °С не менше " " Показник теплозасвоєння Вт/м2 · К ккал/м2 · год · °С не більше" "Показатель теплоусвоения Вт/м2 · К ккал/м2 · ч · °С не менее " ''Показатель теплоусвоения Вт/м2 · К ккал/м2 · ч · °С не более " ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Будівельні матеріали Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолюючій підоснові Технічні умови Строительные материалы Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове Технические условия Building materials Polyvinilchloiride linoleum with heat sound-insulating backing Specifications ДСТУ Б В.2.7-20-95 Чинний від 1995-07-01 1 Галузь використання 1 1 Цей стандарт поширюється на полівінілхлоридний лінолеум на теплозвуксізолюючій підоснові далі за текстом "лінолеум" який виготовляється промазним валково-каландровим та екструзійним способами. 1.2 Лінолеум складається із верхнього і нижнього шарів. Верхній шар лінолеуму виготовляють із полівінілхлориду наповнювачів пластифікаторів пігментів і різних добавок. Верхній шар може виготовлятись з прозорою лицьовою полівінілхлоридною плівкою яка має печатний рисунок. Нижній шар лінолеуму ? нетканим голкопробивним матеріалом який служить як теплозвукоізолююча підоснова. 1.3 Лінолеум призначається для влаштування підлоги в приміщеннях житлових громадських та промислових будівель при відсутності інтенсивного руху і дії абразивних матеріалів жирів масел і води а також згідно з СНиП. 2.01.02 крім вестибюлів сходових кліток та ліфтових холів. 1.4 Вимоги цього стандарту поділяються на обов'язкові і рекомендовані. Рекомендовані вимоги викладені в 3.2 3.5 3.6 3.7 3.8.1 4.1.3.1 4.2.1.1 4.2.3 4.2.4. Обов'язкові вимоги до якості лінолеуму що забезпечують його нешкідливість для життя здоров'я і майна населення охорони навколишнього середовища викладені у розділі 5. Стандарт придатний для цілей сертифікації. 2 Нормативні посилання В цьому стандарті є посиланя на такі документи: ГОСТ 12. 1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования ГОСТ 12. 1.005-83 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны ГОСТ 12. 1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности ГОСТ 12. 1.0 18-86 ССБТ. Пожарная безопасность. Электростатическая безопасность ГОСТ 12. 1.01 9-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты ГОСТ 12. 1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей. Методы их определения ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ Переработка пластических масс. Требования безопасности ГОСТ 12.3.030-82 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования ГОСТ 15.009-91 Система разработки и постановки продукции на производство. Непродовольственные товары народного потребления ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленных предприятий ГОСТ 2228-81 Бумага мешочная. Технические условия ГОСТ 6433.2-71 Материалы электроизоляционные твердые Методы определения электрического сопротивления при постоянном напряжении ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия ГОСТ 11529-86 Материалы паливинилхлоридные для полов. Методы контроля ГОСТ 11583-74 Материалы полимерные строительные отделочные. Методы определения цветоустойчивости под воздействием света равномерности окраски и светлоты ГОСТ 13939-84 Ленты технические комплектовочные. Технические условия ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов ГОСТ 14841-80 Люксометры фотоэлектрические. Общие технические условия ГОСТ 17308-85 Шпагат из лубяных волокон. Технические условия ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка ГОСТ 24210-80 Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Методы определения звукоизолирующих свойств ГОСТ 25609-83 Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения показателя теплоусвоения ГОСТ 26150-84 Материалы и изделия строительные полимерные отделочные на основе поливинилхлорида. Метод санитарно-химической оценки ГОСТ 26604-85 Полотна нетканые подоснова антисептированные из волокон всех видов для теплозвукоизоляционного линолеума. Технические условия СНиП 2.01.02-85 Противопожарные нормы СНиП 2.04.05-91 Отопление вентиляция и кондиционирование воздуха СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия Сан ПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхности от загрязнений Сан ПиН 4946-89 Санитарные правила и нормы по охране атмосферного воздуха населенных мест СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию СН 3044-84 Санитарные нормы вибрации рабочих мест СН 3223-85 Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах СН 4088-86 Санитарные нормы микроклимата производственных помещений РСН 356-91 Положение о радиационном контроле на объектах строительства и предприятиях стройиндустрии и стройматериалов Украины ПУЭ-86 Правила устройств электроустановок 3 Типи. Основні параметри і розміри 3.1 Лінолеум в залежності від способу виробництва і структури верхнього шару може виготовлятися шести типів: • ПР - промазний; • ПРП - контактно-промазний з прозорою лицьовою полівінілхлоридною плівкою яка має печатний рисунок; • ВК - валково-каландровий; • ВКП - валково-калаьдровий з прозорою лицьовою полівінілхлоридною плівкою яка має печатний рисунок; • ЕК - екструзійний; • ЕКП - екструзійний з прозорою лицьовою полівінілхлоридною плівкою яка має печатний рисунок. 3.2 Рекомендовані розміри полотнища лінолеуму за довжиною І шириною наведені в таблиці і. Таблиця 1 в міліметрах Найменування параметра Розміри Довжина Від 12000 де 20000 вкл. з інтервалами через 500 Ширина Від 1200 до 2000 вкл. з інтервалами 100 Примітка. Допускається за погодженням зі споживачем виробляти лінолеум інших розмірів за довжиною і шириною. 3.3 Розміри полотнища лінолеуму за товщиною в міліметрах повинні бути: • за загальною товщиною не менше 3 6; • за товщиною полімерного шару прозорої лицьової полівінілхлоридної плівки і полівінілхлоридного шару 1 2. 3.4 Граничні відхилення від номінальних розмірів в міліметрах: • за довжиною - ±360; -100; • за шириною - ± 20; • за товщиною полімерного шару - ± 0 20 . 3.5 Товщина полімерного шару для лінолеуму типу ПР одержаного шляхом одностадійної намазки може бути 2 0 мм ±0 2 мм. 3.6 Лінолеум типу ПР може виготовлятись з печатним рисунком захищеним лицьовим полівінілхлоридним шаром завтовшки від 0 30 мм ±0 05 мм і більше згідно з технологічним регламентом 3.7 Для лицьового шару лінолеуму типів ПРП ВКП ЕКП як правило застосовують полівінілхлоридну плівку завтовшки 0 20 мм ±0 02 мм і більше. 3.8 Для виготовлення лінолеуму всіх типів повинна застосовуватись підоснова за ГОСТ 26604. 3.8.1 Допускається виготовлення лінолеуму з іншими видами нетоксичних голкопробивних підоснов які не погіршують якісних показників продукції. 3.9 Умовне позначення лінолеуму повинне складатися із літерного позначення типу лінолеуму виду підоснови і позначення цього стандарту Приклад умовного позначення лінолеуму виготовленого валково-каландровим способом ВК на підоснові із синтетичных волокон С "Лінолеум ВК-С ДСТУ Б В.2.7-20-95". Те саме з прозорою лицьовою полівінілхлоридною плівкою яка має печатний рисунок: "Лінолеум ВКП-С ДСТУ Б В.2.7-20-95". 4 Технічні вимоги 4.1 Характеристики 4.1.1 Лінолеум повинен виготовлятися згідно з вимогами цього стандарту за рецептурою і технологічним регламентом затвердженими за встановленим порядком. 4.1.2 Матеріали які застосовують для виготовлення лінолеуму повинні задовольняти вимоги діючих нормативних документів. 4.1.3 Крайки лінолеуму повинні бути паралельними не мати задирок і щербин. Відхилення від паралельності крайків не повинне перевищувати ±3 мм на 1 м довжини полотнища. 4.1.3.1 За погодженням зі споживачем допускається виготовляти лінолеум з необрізаними крайками. 4.1.4 Лінолеум виготовляють одноколірним або багатоколірним з гладкою або тисненою лицьовою поверхнею. Колір рисунок фактура лицьової поверхні рівномірність забарвлення одноколірного лінолеуму повинні відповідати зразкам-еталонам затвердженим за встановленим порядком. 4.1.5 На лицьовій поверхні лінолеуму не допускаються напливи вм'ятини подряпини раковини складки пузирі плями смуги спотворення рисунка і бризки від фарби видимі на відстані 1 м від поверхні лінолеуму. 4.1.6 Показники фізико-механічних теплотехнічних акустичних електростатичних властивостей лінолеуму рівномірності забарвлення і кольоростійкості одноколірного лінолеуму повинні відповідати наведеним у таблиці 2. Таблиця 2 Найменування показника Норми для лінолеуму типів ПРП ВКП ЕКП ПР ВК ЕК Стираність мкм не більше 60 190 90 90 Абсолютна залишкова деформація при втискуванні мм не більше 1.5 1 6 1 6 1 6 Зміна лінійних розмірів після добової витримки зоазків % не більше 1 5 1 5 1 5 1 8 Зміна лінійних розмірів після 60- добової витримки зразків % не більше 0 5 0 5 0 5 0 8 Міцність зв'язку між прозорою лицьовою плівкою і полівінілхлоридним шаром лінолеуму Н/м кгс/м не менше 980 100 - - - Міцність зв'язку між підосновою і полімерним шаром Н/м кгс/м не менше 294 30 крім ПРП - 294 30 294 30 Показник теплозасвоєня Вт/м2·К ккал/м2· год°С не менше 11 6 10 Індекс зниження приведеного рівня ударного шуму дБ не менше 18 Рівномірність забарвлення інструментальне і кольоростійкість одноколірного лінолеуму порогів не більше - - 4 4 Питомий поверхневий електричний опір Ом не більше 5·1015 Примітка. Визначення зміни лінійних розмірів після 60- добової витримки зразків лінолеуму проводиться за погодженням зі споживачем. 4.2 Пакування 4.2.1 Лінолеум згортають в рулони. Якщо рулони складаються із двох кусків довжина меншого із них повинна бути не менше 3 м. Загальна кількість складених рулонів не повинна перевищувати 10%. 4.2.1.1 За погодженням зі споживачем допускається лінолеум згортати в бобіни з довжиною полотнища від 21 до 120 м включно. 4.2.1.2 Граничне відхилення від довжини бобін не повинне перевищувати мінус 1 0%; +3 0%. 4.2.2 Рулони обгортають з врахуванням захисту торців папером за ГОСТ 2228 марки А за ГОСТ 8273 марки А або поліетиленовою плівкою за ГОСТ 10354 перев'язують поперек рулону в два пояси в дві нитки шпагатом за ГОСТ 17308 або заклеюють липкою стрічкою. Кінці обв'язувальних ниток повинні бути міцно закріплені. Відстань від торців рулону до поясів перев'язки повинна бути не менше 300 мм. До упаковки повинен бути прикріплений зразок лінолеуму. В бобіни лінолеум згортають лицьовою стороною всередину і не пакують. 4.2.3 За погодженням зі споживачем допускається лінолеум згортати в рулони лицьовою стороною назовні і поставляти в упаковці а згорнутий в рулони лицьовою стороною всередину - без пакування перев'язаним шпагатом або заклеєним липкою стрічкою як наведено в 4.2.2. 4.2.4 Допускається застосовувати пакувальні засоби за іншими нормативними документами за якістю не нижче наведених в 4.2.2. 4.3 Маркування 4.3.1 На нелицьову сторону лінолеуму згорнутого в рулон чи бобіну і на упаковку повинно бути нанесено маркування штамп або наклеєна етикетка в якому наведено. • найменування і адресу підприємства-виготовлювача. • найменування лінолеуму і його умовне позначення: • розміри лінолеуму - довжина ширина і загальна товщина; • номер партії і дату виготовлення; • короткі відомості щодо застосування; • гарантійний строк зберігання; • штамп ВТК або бракувальника. 4.3.2 Маркування за 4.3.1 наносять одним із таких способів: • штемпелюванням або фарбою що не змивається по трафарету; • друкарським - на паперову етикетку. 4.3.3 Транспортне маркування повинне виконуватись згідно з ГОСТ 14192 з нанесенням маніпуляційного знака "Берегти від вологи" попереджувального напису "Не кидати". 5 Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища 5.1 Сировина матеріали і готова продукція повинні зберігатися у відведених для цього місцях згідно з ГОСТ 12.3 002. 5.2 При виробництві зберіганні лінолеум не повинен виділяти у зовнішнє середовище шкідливі речовини в кількостях що перевищують гранично допустимі концентрації ГДК . ГДК парів і аерозолей шкідливих речовин в повітрі робочої зони виробничих приміщень а також клас їх небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.005 і ГОСТ 12.1.007 наведені в таблиці 3. Таблиця 3 Найменування речовини ГДК мг/м3 Клас небезпеки Диоктилфталат пари + аерозоль 1 II Хлористий водень пари 5 II Окис вуглецю пари 20 IV Полівінілхлорид аерозоль 6 III Аміак пари 20 IV 5.3 Визначення концентрації шкідливих речовин що виділяються при виробництві лінолеуму і його санітарно-гігієнічна оцінка проводяться згідно з вимогами ГОСТ 26150 і методичними вказівками по санітарно-гігієнічній оцінці полімерних будівельних матеріалів призначених для застосування при будівництві житлових і громадських будівель затвердженими Міністерством охорони здоров'я № 2158-80 від 28.03.80 р. 5.4 Виготовлення лінолеуму повинно проводитись при дотримуванні температурного режиму і технологічних параметрів у приміщеннях забезпечених припливно-витяжною вентиляцією згідно з ГОСТ 12.4.021 та СНиП 2.04.05. 5.5 При виробництві лінолеуму необхідно дотримуватись вимог санітарних правил організації технологічних процесів і гігієнічних вимог до виробничого устаткування за ГОСТ 12.3.002 і санітарних правил і норм СП 1042 СН 3044 СН 3223 СН 4088. 5.6 Експлуатація електроустановок і електроприладів повинна виконуватись згідно з вимогами ГОСТ 12.1.019. Устаткування комунікації і ємкості повинні бути-заземлені від статичної електрики згідно з ГОСТ 12.1.018 і ПУЕ. 5.7 Лінолеум згідно з вимогами ГОСТ 12.1.044 відноситься до групи горючих матеріалів середнього займання. 5.8 При загоранні лінолеуму його слід гасити водою зі змочувачами піною та порошком марки ПФ. Гасіння в приміщеннях виконувати в ізолюючих протигазах. 5 9 За пожежною безпекою виробничі приміщення повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.004 ГОСТ 12.3.030. Категорія приміщення за вибухопожежною і пожежною небезпекою В зона класу П-ІІа згідно з ПУЕ. 5.10 Відходи виробництва повинні складуватись утилізуватись знешкоджуватись згідно із СП 2180. 5. 11 Викиди в атмосферу охорона навколишнього середовища повинні відповідати вимогам ГОСТ 17.2.3.02 санітарних правил і норм СанПиН 4630 і СанПиН 4946. 5.12 Оцінка радіологічної активності сировини і лінолеуму а також радіологічний контроль повинні проводитись за РСН 356 5.13 Сумарна питома активність природних радіонуклідів не повинна перевищувати 370 Бк/кг І клас . 6 Правила приймання 6.1 Лінолеум повинен прийматися партіями. За партію приймають кількість лінолеуму одного типу кольору рисунку і фактури виготовленого за добу на одній технологічній лінії. Кількість лінолеуму менше добової виробки також вважається партією. 6.2 Кожна партія лінолеуму повинна супроводжуватись документом про якість встановленої форми в якому наводяться: • найменування адреса і товарний знак підприємства-виготовлювача; • найменування лінолеуму та його умовне позначення; • кількість лінолеуму в рулонах і м2 ; • результати випробувань; • номер партії і дата виготовлення. 6.3 Для перевірки якості лінолеуму проводять приймальний та періодичний контроль згідно з вимогами наведеними в таблиці 4. Таблиця 4 Найменування показника Вид контролю Пункт стандарту Періодичність контролю Технічні вимоги Методи контролю Довжина і ширина Приймальний 3.2 7.2 Кожна партія Загальна товщина і товщина полімерного шару Те саме 3.3 7.3 Те саме Паралельність крайків „ 4.1.3 7.4 „ Відповідність зразкам-еталонам „ 4.1.4 7.5 „ Якість лицьової поверхні „ 4.1.5 7.5 „ Стираність Періодичний 4.1.6 7.6 Один раз на місяць Абсолютна залишкова деформація Те саме 4.1.6 7.7 Те саме Зміна лінійних розмірів „ 4.1.6 7.8 Один раз на два місяці Міцність зв'язку між прозорою лицьовою плівкою і полівінілхлоридним шаром Приймальний 4.1.6 7.9 Кожна партія Міцність зв'язку між підосновою і полімерним шаром Періодичний 4.1.6 7.9 Один раз на місяць Показник теплозасвоєння Те саме 4.1.6 7.10 При зміні підоснови Індекс зниження приведеного рівня ударного шуму „ 4.1.6 7.11 Те саме Кольсростійкість і рівномірність забарвлення одноколірного лінолеуму „ 4.1.6 7.12 При підготовці зразкіа-еталонів Питомий поверхневий електричний опір „ 4.1.6 7.13 При зміні рецептури Концентрація шкідливих речовин і санітарно-гігієнічна оцінка „ 5.2 5.3 При зміні рецептури але не рідше одного разу на рік 6.4 Відбір зразків лінолеуму для контролю 6.4.1 Для перевірки якості лінолеуму по довжині ширині паралельності крайків рівномірності забарвлення візуально одноколірного лінолеуму відповідності зразкам-еталонам зовнішньому виду лицьової поверхні від кожної партії відбирають 3% рулонів але не менше 3 штук. 6.4.2 Показники наведені в 6.4.1 визначають на трьох із відібраних рулонів. 6.4.3 Довжину лінолеуму· в бобіні визначають на кожній бобіні в партії; ширину паралельність крайків рівномірність забарвлення візуально одноколірного лінолеуму відповідність зразкам-еталонам зовнішній вигляд лицьової поверхні визначають на трьох відібраних бобінах розгорнувши їх на довжину не менше 10м. 6.4.4 Для визначення загальної товщини лінолеуму товщини полімерного шару фізико-механічних показників рівномірності забарвлення інструментально і кольоростійкості одноколірного лінолеуму електростатичних властивостей від одного із відібраних рулонів чи бобіни в будь-якому місці відрізують кусок лінолеуму завширшки не менше 300 мм і довжиною яка дорівнює ширині рулону. 6.4.5 Для визначення показників теплотехнічних і акустичних властивостей концентрації шкідливих хімічних речовин що виділяються із лінолеуму від трьох із відібраних рулонів чи бобін в будь-якому місці відрізують по куску лінолеуму розмірами 1м ? 1м. 6.4.6 Для визначення показників по 6.4.4; 6.4.5 допускається відрізати куски лінолеуму безпосередньо з технологічної лінії. 6.5 Визначення загальної товщини і товщини полімерного шару міцність зв'язку між прозорою лицьовою плівкою і полівінілхлоридним шаром а також періодичний контроль повинні проводитись на продукції що задовольняє вимоги по довжині ширині паралельності крайків відповідності зразкам-еталонам якості лицьової поверхні. 6.6 При незадовільних результатах випробувань хоча б по одному із показників проводять контрольну перевірку по цьому показнику подвійної кількості рулонів або зразків лінолеуму виготовлених із двох інших рулонів чи бобін із тієї самої партії. Лінолеум вважають дефектним якщо він не задовольняє вимоги нормативно-технічної документації хоча б по одному із показників. Для партії лінолеуму не прийнятої за результатами контролю довжини ширини на відповідність зразкам-еталонам якості лицьової поверхні і паралельності крайків допускається застосовувати суцільний контроль. При цьому лінолеум контролюють за тим показником по якому не була прийнята партія. 7 Методи контролю 7.1 Всі випробування необхідно проводити при температурі /296 ±5/К /23 ±5/°С після попереднього витримування рулонів і зразків лінолеуму при цій температурі не менше 3 год. Примітки. Допускається за погодженням зі споживачем проводити визначення показника зміни лінійних розмірів після витримування зразків лінолеуму в умовах які оговорені цим пунктом протягом 60 діб 7.2 Довжину і ширину лінолеуму необхідно визначати за ГОСТ 11529. За показник довжини і ширини приймають середнє арифметичне значення вимірів трьох рулонів. Допускається довжину лінолеуму в рулоні визначати за лічильником встановленим на технологічній лінії. При виробництві лінолеуму з необрізаними крайками методика виміру ширини повинна бути узгоджена зі споживачем. Довжину лінолеуму в бобінах визначають за лічильником встановленим на технологічній лінії. 7.3 Загальну товщину лінолеуму товщину полімерного шару слід визначати за ГОСТ 11529 з діаметром вимірювальних поверхень п'ятки і наконечника 30 мм. За загальну товщину лінолеуму товщину полімерного шару приймають середнє арифметичне значення п'яти вимірів. 7.4 Паралельність крайків слід перевіряти шляхом виміру ширини лінолеуму через 1 м на довжині ділянки рівній 4 м. Різниця між попереднім і наступним вимірами не повинна перевищувати граничні відхилення по ширині. 7.5 Рівномірність забарвлення лицьової поверхні відповідність зразкам-еталонам зовнішній вигляд лицьової поверхні лінолеуму слід визначати на горизонтальній поверхні візуально на відстані 1 м при рівномірній освітленості не менше 300 лк що вимірюється люксометром за ГОСТ 14841. 7.6 Визначення стираності належить проводити за ГОСТ 11529. Кількість зразків повинна бути не менше трьох. 7.7 Визначення деформативності лінолеуму при втискуванні належить проводити за ГОСТ 11529. Час витримування зразка під навантаженням і після знімання навантаження по 5 хв. Кількість зразків що підлягають випробуванням повинна бути не менше трьох. 7 8 Зміну лінійних розмірів належить визначати за ГОСТ 11529. За результат випробувань приймають середнє арифметичне значення вимірів трьох зразків. 7.9 Міцність зв'язку між прозорою лицьовою плівкою і полівінілхлоридним шаром лінолеуму і міцність зв'язку між підосновою і полімерним шаром слід визначати за ГОСТ 11529. Для визначення міцності зв'язку між прозорою лицьовою плівкою і полівінілхлоридним шаром лінолеуму ширина зразка повинна бути 15 мм ±1 мм. Для визначення міцності зв'язку між підосновою і полімерним шаром лінолеуму ширина зразка повинна бути 70 мм ±1 мм. Зразки вирізують на відстані не менше 100 мм від крайків. За результат випробувань приймають середнє арифметичне значення вимірів трьох зразків. 7.10 Показник теплозасвоєння поверхні підлоги з покриттям із лінолеуму належить визначати за ГОСТ 25609. 7.11 Визначення індекса зниження приведеного рівня ударного шуму під перекриттям за рахунок застосування лінолеуму належить проводити за ГОСТ 24210. 7.12 Рівномірність забарвлення лицьової поверхні інструментально і кольоростійкість одноколірного лінолеуму при оформленні зразків-еталонів належить визначати за ГОСТ 11583. Тривалість опромінювання - 30 год. 7.13 Вимірювання питомого електричного опору лінолеуму належить проводити за ГОСТ 6433.2 на зразках діаметром не менше 40 мм діаметром металевого вимірювального електрода 25 0 мм ± 0 2 мм при напрузі 100 В. Величину питомого електричного опору лінолеуму обчислюють як середнє арифметичне значення результатів випробувань трьох зразків. 8 Транспортування і зберігання 8 1 Лінолеум транспортують усіма видами транспорту в критих транспортних засобах у відповідності з правилами перевезення вантажів чинними для даного виду транспорту. 8.2 Рулони чи бобіни що транспортуються повинні бути установлені в вертикальне положення в один ряд по висоті. Допускається транспортування бобін в горизонтальному положенні в два ряди по висоті. 8.3 При транспортуванні навантаженні і розвантаженні лінолеуму повинні вживатися заходи які забезпечують його зберігання від пошкоджень зволоження і забруднення. 8.4 За пожежною небезпекою вантажів лінолеум відноситься до 9 класу; 9.1 підкласу; класифікаційний шифр 9133 згідно з ГОСТ 19433. 8.5 Рулони чи бобіни лінолеуму повинні зберігатися в сухому закритому спеціально відведеному приміщенні при температурі не нижче 283 К +10°С в вертикальному положенні в один ряд по висоті на відстані не менше їм від обігрівальних приладів. Допускається зберігання бобін в горизонтальному положенні в два ряди по висоті. Категорія приміщення для зберігання В зона класу П-ІІа згідно з ПУЕ. 8.6 Не допускається в приміщенні для зберігання поява відкритого вогню наявність органічних розчинників та речовин що їх виділяють. 9 Вказівки щодо експлуатації 9.1 Розпакування рулонів чи бобін лінолеуму необхідно проводити при температурі повітря не нижче 288 К +15°С . У випадку коли рулони чи бобіни транспортувались при температурі від 273 К 0°С до 283 К +10°С їх слід розкочувати не раніше ніж через 24 год а при температурі нижче 273 К 0°С - не раніше ніж через 48 год після переміщення їх в тепле приміщення 9.2 Улаштування підлоги з покриттям лінолеумом належить проводити згідно з вимогами розділу 4 СНиП 3.04.01 І Інструкції по його застосуванню. 9.3 Поверхню підлоги після укладання ліноіеуму для зниження величини залишкового потенціалу статичної електрики належить натерти мастикою яка містить воскову складову без органічних розчинників. 10 Гарантії виробника 10.1 Виробник гарантує відповідність лінолеуму вимогам цього стандарту один рік з дня відвантаження його споживачеві при дотриманні умов транспортування зберігання і вказівок щодо експлуатації. 10.2 Гарантійний строк зберігання - один рік від дня виготовлення при дотримуванні умов транспортування і зберігання. Ключові слова: лінолеум полівінілхлоридний тештозвукоізолююча підоснова технічні умови вимоги технічні вимоги безпеки маркування пакування правила приймання методи контролю