Рішення НТР N 12 від 23.02.2006 р.

Рішення НТР N 12 від 23.02.2006 р. Про проект національного стандарту Замки і заскочки для дверей. Методи випробування

Рішення НТР від 23 лютого 2006 р. № 12 ` Про проект національного стандарту"Замки і заскочки для дверей. Методи випробування" Рішення НТР від 23 лютого 2006 р. № 12 в робочому порядку Розглянувши проект національного стандарту ДСТУ Б.В.2.6- :2006 ГОСТ 19091-2000 "Замки і заскочки для дверей. Методи випробування" розроблений корпорацією "Укрбудматеріали" ДП "Кримський регіональний інноваційний центр технологічного розвитку" науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити та рекомендувати до затвердження проект національного стандарту ДСТУ Б.В.2.6- :2006 ГОСТ 19091-2000 "Замки і заскочки для дверей. Методи випробування". 2. Управлінню технічного регулювання в будівництві Д.Барзилович підготувати наказ про прийняття зазначеного стандарту та сформувати Справу нормативного документа в установленому порядку. ГОЛОВА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИП. КАЧУР * * * Довідка Проект нормативного документа ДСТУ Б В.2.6- :2006 "Замки і заскочки для дверей. Методи випробування" розроблено на основі міждержавного стандарту ГОСТ 19091-2000 "Замки и защелки для дверей. Методы испытаний". Цим документом визначаються методи випробування продукції яку пропонується виробляти за національним стандартом ДСТУ Б В.2.6- :2006 ГОСТ 5089-2003 "Замки і заскочки для дверей. Технічні умови" відповідний проект якого одночасно вноситься до затвердження. Підготовку проекту нормативного документа виконано корпорацією "Укрбудматеріали" ДП "Кримський регіональний інноваційний центр технологічного розвитку". Зазначений нормативний документ сприятиме удосконаленню нормативної бази з організації контролю за виробництвом застосуванням замків і заскочок забезпечення впровадження сучасних методів випробування та освоєння випуску взаємозамінної продукції створення умов уніфікації розширення ринків збуту поліпшення техніко-економічних показників виробництва. Стандарт встановлює методи приймальних періодичних типових сертифікаційних випробувань замків заскочок і механізмів циліндрових на безвідмовність міцність і визначення експлуатаційних зусиль. Введення стандарту потребує також одночасного введення пов'язаних з ним міждержавних стандартів: ГОСТ 538-2001 "Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия" та ГОСТ 5089-2003 "Замки и защелки для дверей. Технические условия". Стандарт пропонується до введення на заміну діючих в Україні ГОСТ 19091-82 "Замки врезные и накладные цилиндровые и защелки врезные . Методы испытаний" та ГОСТ 23306-87 "Замки врезные и накладные сувальные для деревянных дверей. Методы испытаний". Проект зазначеного державного стандарту погоджено ВАТ "Сантехпром" м. Сімферополь ВАТ "Мотор Січ" м. Запоріжжя ВАТ "ЛТАВА" м. Полтава . Висновок експертизи проведеної Сімферопольським ЦПКТБ позитивний. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В БУДІВНИЦТВІД.В. БАРЗИЛОВИЧ