Рішення НТР N 14 від 16.03.2006 р.

Рішення НТР N 14 від 16.03.2006 р. Про досвід експериментального впровадження та результати досліджень нових систем опалення шкільних закладів у Хмельницькій області за енергозберігаючим проектом Програма "Електропік

Рішення НТР від 16 березня 2006 р. № 14 ` Про досвід експериментального впровадження та результати досліджень нових систем опалення шкільних закладів у Хмельницькій області за енергозберігаючим проектом "Програма "Електропік" Рішення НТР від 16 березня 2006 р. № 14 Розглянувши досвід експериментального впровадження та результати дослідження нових систем опалення шкільних закладів у Хмельницькій області за енергозберігаючим проектом "Програма "Електропік" та з метою реалізації заходів Мінбуду України з енергозбереження та скорочення споживання природного газу у житлово-цивільному будівництві науково-технічна рада вирішила: 1. Взяти до відома інформацію Голови Деражнянської районної держадміністрації Хмельницької області щодо проведеної в 1997-2005 роках роботи з експериментального впровадження та наукових досліджень систем кабельного електроопалення шкільних закладів у Хмельницькій області за енергозберігаючим проектом "Програма "Електропік" із акумуляцією теплової енергії в стінах будинків. 2. Підтримати попередні результати експериментальних досліджень та рекомендувати головному виконавцю енергозберігаючого проекту "Програма "Електропік" ЗАТ "Інформаційно-маркетингова служба" м. Кам'янець-Подільський продовжити спостереження за роботою систем опалення до кінця опалювального сезону 2005-2006 років проведення необхідних санітарно-гігієнічних та протипожежних досліджень з безпечної експлуатації систем та в червні 2006 р. надати до Мінбуду України комплексний науково-технічний звіт про результати експериментальних робіт для прийняття рішення щодо подальшого застосування зазначеної системи опалення. 3. Враховуючи результати натурного впровадження рекомендувати виконавцям проекту підготувати у І півріччі 2006 р одночасно з розробленням звіту пропозиції щодо змін до ДБН В.2.5-24-2003 "Електрична кабельна система опалення" та розробити правила монтажу та експлуатації такої електричної кабельної системи опалення. 4. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Авдієнко О.П. із залученням базових організацій - НВО "Елетер" ВАТ "УкрНДІінжпроект" ВАТ "Київпромелектропроект" та Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету "КПІ" надавати науково-методичну допомогу у завершенні експериментальних робіт та підготовці необхідних матеріалів для подальшого розгляду зокрема техніко-економічних обґрунтувань щодо ефективності системи опалення. ГОЛОВА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ П. КАЧУР * * * Довідка З 1997 року в Хмельницькій області реалізується енергозберігаючий експериментальний проект "Програма "Електропік" який полягає у впровадженні в сільських навчальних закладах кабельного теплоакумулюючого панельно-променевого електроопалення. З 1997 по 2000 роки експеримент проводився за фінансуванням Держінофонду а з 2001 по 2005 роки - за договором укладеним між Державним комітетом з енергозбереження Хмельницькою облдержадміністрацією та виконавцем проекту - ЗАТ "Інформаційно-маркетингова служба" м. Кам'янець-Подільський . При цьому "Програма "Електропік" не була погоджена з Мінбудом України як це визначено чинним порядком про експериментальне будівництво і структурні підрозділи Міністерства не були залучені до її реалізації. Проте враховуючи актуальність проблеми зниження енергоспоживання у житлово-цивільних будинках та запровадження нових ефективних будівельних систем архітектурно-технічних рішень та інженерного обладнання з наближенням вимог з енергозбереження до загальноєвропейських стандартів на що звернуто увагу розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.12.2005 № 577-р "Про заходи щодо енергозабезпечення споживачів" енергозберігаючий проект "Програма "Електропік" пропонується до розгляду з метою нормативного врегулювання застосування системи кабельного електроопалення та коригування чинної нормативної документації а також визначення можливості подальшого масового використання зазначеної системи опалення. Чинними в Україні ДБН В.2.5-24-2003 "Електрична кабельна система опалення" введеними в дію в червні 2004 р. передбачається створення систем кабельного електроопалення з установкою кабельних нагрівальних секцій переважно в підлогу громадських будинків. Відповідно до норм система кабельного опалення повинна як правило складатись з електронагрівальних приладів І класу захисту ГОСТ 12.2.007.0-75 тобто приладів що мають тільки основну ізоляцію та захисне заземлення. Допускається також розміщення нагрівальних кабельних секцій в стінах та виконання їх як приладів ІІ класу захисту тобто приладів що мають основну і додаткову ізоляції та не мають захисного заземлення. Але практичного використання така система кабельного електроопалення на даний час не набула. Розроблення технічного рішення панельно-променевого електроопалення та реалізація на його основі експериментального проекту розпочалось задовго до введення в дію вищезазначених державних будівельних норм і тому ряд критеріїв системи опалення не регламентовано їх вимогами. Тому проектувальники керувались базовими нормативними документами - стандартами з електробезпеки в будівництві санітарними та протипожежними нормами. Крім того при розробленні системи кабельного теплоакумулюючого панельно-променевого електроопалення було використано ряд винаходів. В процесі реалізації енергозберігаючого проекту до кінця 2005 року було модернізовано системи опалення в 45 бюджетних закладах загальна встановлена потужність систем опалення склала 4 5 мегавати. Експлуатація модернізованих систем опалення відбувалась під наглядом моніторингової групи Хмельницької облдержадміністрації яка є замовником енергозберігаючого проекту. За результатами впровадження проекту встановлено що опалення відбувається за рахунок споживання електроенергії переважно 94% в провалі навантаження з 23 до 6 годин а економія бюджетних коштів в частині оплати енергоносіїв тільки по 17 об'єктах з експериментальними системами опалення становила 139 тисяч гривень за 2004 рік. На замовлення Мінпаливенерго роботу систем опалення вивчав Київський інститут енергозбереження та енергоменеджменту науковий супровід проводив УкрНДІінжпроект. На замовлення Мінбуду України у лютому 2006 року базовою організацією Мінбуду НВП "Елетер" проводились дослідження температурних режимів у ряді шкіл які опалюються за технологією "Електропік". Аналіз результатів обстежень систем опалення виявив їх високу ефективність надійність в експлуатації та здатність підтримувати в опалюваних приміщеннях нормативну температуру протягом робочого часу. Одночасно були виявлені недоліки які звужують сферу використання таких систем до закладів з фіксованою тривалістю робочого дня в зв'язку з використанням кабельних нагрівальних приладів ІІ класу. За результатами реалізації "Програми "Електропік" НВП "Елетер" запропоновано внести зміни до існуючих ДБН В.2.5-24-2003 "Електрична кабельна система опалення" щодо доповнення їх вимогами з проектування систем теплоакумулюючого електроопалення будинків і окремих приміщень в яких за умовами їх роботи люди знаходяться протягом визначеної частини доби. Звіти про виконання енергозберігаючого проекту "Програма "Електропік" було розглянуто секцією "Архітектура і житлово-цивільне будівництво" протокол від 18.10.05 р. № 8 та рекомендовано до розгляду на засіданні науково-технічної ради Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИХТА ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ БУДИНКІВ І СПОРУДО. АВДІЄНКО