Лист N 17/6-192 від 07.03.2006 р.

Лист N 17/6-192 від 07.03.2006 р. Щодо припинення розгляду звернень стосовно введення в експлуатацію не завершених будівництвом житлових будинків, будівництво яких розпочато до 01.07.1995, без додаткового їх утеплення за новими нормами з енергозбереження

Наказ від 31 березня 2006 р. № 103 Про затвердження Інструкції про планування та проведення контрольних заходів суб'єктами державного фінансового контролю Мінбуду України Наказ від 31 березня 2006 р. № 103 З метою удосконалення та підвищення ефективності роботи суб'єктів державного фінансового контролю Мінбуду України відповідно до вимог Декрету Кабінету Міністрів України від 15.12.1992 № 8-92 "Про управління майном що є у загальнодержавній власності" постанови Кабінету Мiнiстрiв України від 22.05.2002 № 685 "Про здійснення міністерствами іншими центральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю" розпоряджень Кабінету Міністрів України від 24.05.2005 № 158-р "Про схвалення Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю" та від 16.11.2005 № 456-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на 2005-2009 роки" Стандартів державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів державного i комунального майна затверджених наказами Головного контрольно-ревізійного управління України від 09.08.2002 № 168 та від 13.07.2004 № 185 зареєстрованих в Міністерстві юстиції України відповідно 17.09.2002 за № 756/7044 та 28.07.2004 за № 940/9539 керуючись ст. 22 26 Бюджетного кодексу України від 21.06.2001 та Положенням про Міністерство будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України затвердженого Указом Президента України від 19.12.2005 № 1801 наказую: 1. Затвердити Інструкцію про планування та проведення контрольних заходів суб'єктами державного фінансового контролю Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства далі - Інструкція . 2. Відповідальним за впровадження і виконання Інструкції призначити начальника Контрольно-ревізійного відділу І.Холоднюка. 3. Начальникові Контрольно-ревізійного відділу І.Холоднюку забезпечити планування та проведення суб'єктами держаного фінансового контролю Мінбуду України контрольних заходів відповідно до вимог Інструкції надавати методологічну та практичну допомогу з питань реалізації заходів пов'язаних із здійсненням державного внутрішнього фінансового контролю в системі Мінбуду України. 4. Керівникам підприємств установ i організацій віднесених до сфери управління Мінбуду України які мають філії представництва відділення та інші відокремлені підрозділи забезпечити: 4.1. Введення до штатного розпису підприємств установ i організацій посади або посад ревізорів-аудиторів. 4.2. Своєчасність подання до Контрольно-ревізійного відділу Мінбуду України на затвердження в терміни до 20 червня та 20 грудня піврічних планів на проведення контрольних заходів господарської діяльності філій представництв відділень та інших відокремлених підрозділів підприємств установ i організацій що належать до сфери управління Мінбуду України. 4.3. Достовірність і своєчасність подання до 1 січня 1 квітня 1 липня 1 жовтня до Контрольно-ревізійного відділу Мінбуду України звітів про контрольно-ревізійну роботу підрозділів внутрішнього фінансового контролю за формою № 11-ревізія затвердженою наказом Головного контрольно-ревізійного управління від 11.03.2003 № 55 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.03.2003 за № 232/7553 та узагальнену інформацію про виявлені факти порушень фінансової дисципліни і вжиття заходів щодо їх усунення з відповідною пояснювальною запискою. 4.4. Подання до Контрольно-ревізійного відділу Мінбуду України інформації про виконання вимог цього наказу до 01.06.2006. 5. Визначити що прийняття на роботу та звільнення із займаної посади ревізора-аудитора підприємства установи чи організації здійснюється після попереднього погодження проходження співбесіди із заступником Міністра на якого покладено функціональні повноваження щодо управління об'єктами державної власності та керівником Контрольно-ревізійного відділу Мінбуду України. Співбесіда із кандидатом на заміщення посади ревізора-аудитора підприємства установи чи організації проводиться з метою з'ясування досвіду рівня фахової підготовки організаторських здібностей відповідності посаді а у разі звільнення - з'ясування причин та обставин прийнятого працівником рішення. 6. Визначити що ревізор-аудитор підприємства установи чи організації що належать до сфери управління Мінбуду України безпосередньо підпорядковується керівникові підприємства установи чи організації а також є підзвітним начальникові Контрольно-ревізійного відділу Мінбуду України в частині здійснення державного внутрішнього фінансового контролю i складання звітності за його результатами. 7. Керівникам підприємств установ i організацій що належать до сфери управління Мінбуду України відповідно до вимог нормативно-правових актів законодавства України забезпечити належне функціонування системи внутрішньогосподарського контролю на підприємствах в установах i організаціях та розглянути можливість введення до штатного розпису працівників підприємств посад ревізорів-аудиторів. 8. Визнати такими що втратили чинність накази Державного комітету України з будівництва та архітектури: від 29.04.2004 № 91 "Про затвердження Інструкції про організацію та проведення комплексних контрольних заходів фінансово-господарської діяльності на підприємствах в установах i організаціях що належать до сфери управління Держбуду України"; від 21.10.2004 № 197 "Про внесення змін до "Інструкції про організацію та проведення комплексних контрольних заходів фінансово-господарської діяльності на підприємствах в установах i організаціях що належать до сфери управління Держбуду України" затвердженої наказом Держбуду України від 29.04.2004 № 91"; від 14.01.2005 № 7 "Про внесення змін до "Інструкції про організацію та проведення комплексних контрольних заходів фінансово-господарської діяльності на підприємствах в установах i організаціях що належать до сфери управління Держбуду України" затвердженої наказом Держбуду України від 29.04.2004 № 91"; від 01.07.2003 № 96 "Про роботу контрольно-ревізійної служби Держбуду України". 9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. МІНІСТР П. КАЧУР