Наказ N 110 від 11.04.2006 р.

Наказ N 110 від 11.04.2006 р. Про затвердження орієнтовного плану засідань президії науково-технічної ради на ІІ квартал 2006 року

Наказ від 11 квітня 2006 р. № 110 Про затвердження орієнтовного плану засідань президії науково-технічної ради на ІІ квартал 2006 року Наказ від 11 квітня 2006 р. № 110 З метою організації роботи науково-технічної ради Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України наказую: 1. Затвердити орієнтовний план засідань президії науково-технічної ради Міністерства на ІІ квартал 2006 року згідно з додатком. 2. Керівникам структурних підрозділів членам президії науково-технічної ради призначеним відповідальними виконавцями забезпечити вчасну підготовку матеріалів до розгляду на засіданнях президії науково-технічної ради. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О.Лотоцького. МІНІСТР П. КАЧУР * * * Додаток до наказу Мінбуду України від 11.04.06 № 110 ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН засідань президії науково-технічної ради Мінбуду України на IІ квартал 2006 року № з/п Питання що виносяться на розгляд Відповідальні за підготовку Термін подання матеріалів Засідання 20 квітня 1 Про проект Методики розрахунку питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України Управління водопровідно-каналізаційного господарства В.П.Рудий ; ЗАТ "УкркомунНДІпрогрес" м.Харків С.І.Абрамович 13 квітня 2. Про проект Типових укрупнених норм часу на ремонт водолічильників у виробничих управліннях водопровідно-каналізаційного господарства Управління водопровідно-каналізаційного господарства В.П.Рудий Національний університет водного господарства та природокористування м.Рівне М.М.Гіроль 13 квітня 3 Про проект Порядку формування та зміни статутного капіталу підприємств комунальної власності у сфері житлово-комунального господарства Департамент стратегічного розвитку В.І.Козак ; ТОВ "Центр муніципального розвитку" 13 квітня 4 Про проект Типового положення про порядок економічного стимулювання енергозберігаючих заходів на підприємствах житлово-комунального господарства Департамент стратегічного розвитку В.І. Козак ; ДП "Міжнародний центр енергоефективних технологій" 13 квітня Розглядається у робочому порядку 1 Про проект Зміни № 1 ДБН "Пожежна автоматика будинків і споруд" Управління технічного регулювання в будівництві Д.В.Барзилович 20 квітня 2 Про проект ДСТУ "Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови" Управління технічного регулювання в будівництві Д.В.Барзилович 20 квітня 3 Про проект ВБН "Магістральні нафтопроводи. Лінійна частина. Капітальний ремонт" Управління технічного регулювання в будівництві Д.В.Барзилович 20 квітня 4 Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників у будівництві Управління економіки та організації будівництва Т.О.Шарапова 13 квітня Засідання 18 травня 1 Про проект Типових укрупнених норм часу на ремонт водопровідно-каналізаційного устаткування в виробничих управліннях водопровідно-каналізаційного господарства Управління водопровідно-каналізаційного господарства В.П.Рудий ; Національний університет водного господарства та природокористування м.Рівне М.М.Гіроль 11 травня 2 Про проект Методики розрахунку кількості теплоти спожитої на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків та визначення плати за їх опалення Управління експлуатації житлового фонду В.М.Кірюшин ; Інститут нетрадиційних енерготехнологій та інжинірингу 11 травня 3 Про розгляд проектів будівництва які затверджуються Кабінетом Міністрів України а саме: -РП "Проведення берегоукріплювальних робіт на острові Зміїний" Управління ціноутворення експертизи та контролю вартості у будівництві П.І.Губень 11 травня 4 Про проект концепції розвитку системи нормативно-правового забезпечення будівництва в Україні Управління технічного регулювання в будівництві Д.В.Барзилович 11 травня 5 Про проект Інструкції з технічної експлуатації споруд інженерного захисту територій від підтоплення в міських населених пунктах та інструкції з проведення технічної інвентаризації та ведення обліку дренажних систем у міських населених пунктах Відділ промислової забудови та інженерного захисту територій А.В.Шпакевич ; "УкрВОДГЕО" 11 травня 6 Про результати натурних обстежень роботи поквартирних систем опалення з використанням газового обладнання багатоквартирних житлових будинків та пропозиції щодо вдосконалення нормативної бази Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд О.П.Авдієнко 11 травня 7 Про проект Методичних рекомендацій щодо порядку корпоратизації підприємств комунальної власності що працюють у сфері житлово-комунальних послуг Департамент стратегічного розвитку В.І.Козак ; Інститут соціально-економічних стратегій 11 травня Розглядається у робочому порядку 1 Про проект Типових укрупнених норм часу на обслуговування абонентів контролерами в виробничих управліннях водопровідно-каналізаційного господарства Управління водопровідно-каналізаційного господарства В.П.Рудий ; Національний університет водного господарства та природокористування м.Рівне М.М.Гіроль 18 травня 2 Про проект ДБН "Проектування цивільних будинків і споруд з урахуванням вимог людей з обмеженими фізичними можливостями" Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд О.П.Авдієнко 18 травня 3 Про розгляд проектів відомчих ресурсних кошторисних норм України та їх погодження у міру надходження Управління ціноутворення експертизи та контролю вартості у будівництві П.І.Губень 18 травня 4. Про проект зміни № 1 до ДБН В.2.3.-7-2003 "Метрополітени" Відділ промислової забудови та інженерного захисту територій А.В.Шпакевич ; ДП "Укрметротунельпроект" 18 травня 5. Про проект Порядку формування і ведення Реєстру об'єктів комунальної власності у сфері житлово-комунального господарства Департамент стратегічного розвитку В.І. Козак ; ТОВ "Центр муніципального розвитку" 18 травня Засідання 8 червня 1 Про розгляд проектів будівництва які затверджуються Кабінетом Міністрів України а саме: - РП "Будівництво компресорної станції КС-05 "Бобровницька" газопроводу Тула-Шостка-Київ Управління ціноутворення експертизи та контролю вартості у будівництві П.І.Губень 1 червня 2 Про проект ДБН "Будівництво в сейсмічних районах України" Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд О.П.Авдієнко 1 червня 3 Про проект ДБН "Будівельна теплотехніка" Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд О.П.Авдієнко 1 червня 4 Про проект ДБН "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів" Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд О.П.Авдієнко 1 червня 5 Про проект ДБН "Навантаження і впливи. Норми проектування" Управління технічного регулювання в будівництві Д.В.Барзилович 1 червня 6 Про проект ДСТУ "Прогини і переміщення. Вимоги проектування" Управління технічного регулювання в будівництві Д.В.Барзилович 1 червня Розглядається у робочому порядку 1 Про проект Методики визначення витрат енергоресурсів трамвайних вагонів Відділ міського електротранспорту В.В.Вірченко 8 червня 2 Про розгляд проектів відомчих ресурсних кошторисних норм України та їх погодження у міру надходження Управління ціноутворення експертизи та контролю вартості у будівництві П.І.Губень 8 червня 3 Про проект Зміни № 1 ВБН "Проектування і будівництво жорстких та з жорсткими прошарками дорожніх одягів" Управління технічного регулювання в будівництві Д.В.Барзилович 8 червня 4 Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов на продукцію будівельного призначення у міру надходження Управління технічного регулювання в будівництві Д.В.Барзилович 8 червня НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙ Л. КРАВЧЕНКО