Наказ N 143 від 18.04.2006 р.

Наказ N 143 від 18.04.2006 р. Про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди, збудовані та прийняті в експлуатацію в 2005 році в Україні

Наказ від 26 квітня 2006 р. № 143 Про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди збудовані та прийняті в експлуатацію в 2005 році в Україні Наказ від 26 квітня 2006 р. № 143 Відповідно до Положення про Міністерство будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України затвердженого Указом Президента України від 19.12.2005 № 1801/2005 та з метою сприяння підвищенню якості проектування і будівництва поширення досвіду із впровадження нових прогресивних технологій будівельних матеріалів і конструкцій вдалих конструктивно-планувальних та архітектурних рішень популяризації кращих об'єктів житлово-цивільного та промислового призначення збудованих та прийнятих в експлуатацію у 2005 році наказую: 1. Провести конкурс на кращі будинки і споруди збудовані та прийняті в експлуатацію у 2005 році в Україні відповідно до положення "Про проведення конкурсу на кращі будинки і споруди збудовані та прийняті в експлуатацію на території України" затвердженого наказом Держбуду України від 30 березня 2004 року № 52. 2. Для проведення конкурсу утворити журі у складі згідно з додатком 1. 3. Установити термін подання матеріалів на конкурс до 12 червня 2006 року. 4. Для попереднього розгляду матеріалів конкурсу безпосереднього ознайомлення з об'єктами та підготовки пропозицій журі утворити експертну комісію у складі згідно з додатком 2. 5. Експертній комісії до 19 червня поточного року внести пропозиції журі конкурсу щодо присудження відповідних призових місць об'єктам представленим на конкурс за номінаціями згідно з додатком 3. 6. Журі конкурсу підбити підсумки конкурсу до 3 липня 2006 року і подати на затвердження Міністерства пропозиції щодо присудження об'єктам призових місць та дипломів. 7. Організаційно-технічне забезпечення з проведення конкурсу покласти на Науково-дослідний інститут будівельного виробництва В.Балицький якому: до 3 липня 2006 р. організувати фотовиставку поданих на конкурс об'єктів; до 25 липня 2006 року виконати оформлення дипломів та грамот для нагородження переможців конкурсу. 8. Держархбудінспекції України О.Бондаренко забезпечити: до 15 липня 2006 р. підготовку проекту наказу Міністерства за підсумками конкурсу; вручення переможцям конкурсу дипломів та нагород; доведення підсумків конкурсу до відома всіх заінтересованих організацій. 9. Департаменту організаційно-кадрової роботи Н.Олійник забезпечити публікацію інформації про проведення конкурсу та його підсумки в Інформаційному бюлетені з питань будівництва та архітектури. 10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ю. Казмірука. МІНІСТР П.КАЧУР * * * Додаток 1 до наказу Мінбуду України від 26.04.2006 № 143 Склад журі конкурсу КАЗМІРУК Ю.Й. - Заступник Міністра голова журі БОНДАРЕНКО О.М. - Начальник Державної архітектурно-будівельної інспекції України заступник голови журі Члени журі: СТАРОВОЙТОВ С.І. - заступник начальника Державної архітектурно-будівельної інспекції України ПРОЦЕНКО К.І. - віце-президент Академії будівництва України за згодою ХУДЯКОВ Ю.Ф. - віце-президент Спілки архітекторів України за згодою АВДІЄНКО О.П. начальник Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення АНТОНЮК П.Д. - директор ЗАТ "Інститут "Діпроцивільпромбуд" за згодою БІЛОКОНЬ Ю.М. - директор інституту "Діпромісто" ГРИГОР А.Ф. - Директор Департаменту проектних робіт ДАК "Будівельний комплекс "Укрбуд" СІЛЕНКО М.В. - начальник Управління містобудівної політики Мінбуду України ГРИГОРОВСЬКИЙ П.Є. - Заступник директора НДІ будівельного виробництва ІВАНОВСЬКИЙ В.М. - начальник відділу корпорації "Украгропромбуд" за згодою ЧЕСНОК В.М. - головний редактор журналу "Будівництво України" ЧИЖЕВСЬКИЙ О.П. - директор інституту "УкрНДІпроцивільсільбуд" ШАЦЬКИЙ В.І. - віце-президент корпорації "Укрбуд" за згодою * * * Додаток 2 до наказу Мінбуду України 26.04.2006 № 143 Склад експертної комісії СТАРОВОЙТОВ С.І. - заступник начальника Державної архітектурно-будівельної інспекції України ГРИГОРОВСЬКИЙ П.Є. - заступник директора НДІ будівельного виробництва ГАЛИЦЬКИЙ О.М. - керівник сектора маркетингових досліджень та організації науково-технічних конференцій та виставок НДІ будівельного виробництва * * * Додаток 3 до наказу Мінбуду України 26.04.2006 № 143 Перелік номінацій для оцінки кращих будинків і комплексів житлово-цивільного та промислового призначення 1. Житлові будинки та комплекси. 2. Навчальні заклади. 3. Лікувально-оздоровчі заклади. 4. Культурно-спортивні споруди. 5. Адміністративні будинки. 6. Об'єкти торгівлі та побуту. 7. Промислові об'єкти. 8. Об'єкти сільського будівництва. * * * Додаток 4 до наказу Мінбуду України 26.04.2006 № 143 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо роботи журі з оцінки об'єктів надісланих на конкурс Журі визначає кращі будинки і споруди збудовані та прийняті в експлуатацію з урахуванням таких критеріїв: відповідність виконаних будівельних робіт державним будівельним нормам та проектній документації; естетичність фасадів та покрівлі будинку; функціональність об'єкта; застосування сучасних конструктивних рішень високоякісних оздоблювальних матеріалів ефективних технологій; вдале розміщення об'єкта з урахуванням ландшафту території; гармонійність сполучення з архітектурним оточенням міського середовища; якість благоустрою прилеглої до об'єкта території; екологічна чистота виробництва та захист навколишнього середовища; економічні показники будівництва. * * * Додаток 5 до наказу Мінбуду України 26.04.2006 № 143 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до оформлення матеріалів які надсилаються журі конкурсу водночас із рішенням про подання об'єкта на конкурс Матеріали оформляються та подаються у двох примірниках кожний в окремій папці в такому обсязі: 1. ТЕХНІЧНИЙ ЗВІТ ПРО БУДІВНИЦТВО який повинен бути стислим і містити: 1.1. Пояснювальну записку у якій вказано: відомості про проектувальників та будівників об'єкта прізвище ім'я та по батькові повністю ; які нові технології та матеріали були використані при його будівництві; особливості проектування та будівництва. 1.2. Характеристику об'єкта у якій необхідно зазначити: його специфіку та позитивні якості; прогресивні принципи функціональної організації забудови комплексу окремого будинку чи споруди; матеріали і конструкції фундаментів стін перекриття перегородок покрівлі; новаторські конструктивні рішення і технологічні засоби будівництва; використання можливостей місцевої будівельної бази; прийоми композиції об'єкта які заслуговують на увагу а також органічне включення в рельєф місцевості використання зелених насаджень або врахування архітектурних особливостей історичної забудови; екологічна чистота виробництва та захист навколишнього середовища для об'єктів промислового призначення . 1.3.Відомості про об'єкт і карту об'єкта. У відомостях про об'єкт необхідно зазначити: назву об'єкта житловий будинок на квартир дитячий садок-ясла на місць школа на учнів поліклініка на відвідувань за зміну тощо ; адресу будівництва область район населений пункт житловий чи промисловий район або квартал поштова адреса будинку чи споруди ; найменування поштову адресу телефон будівельної організації замовника забудовника ; найменування поштову адресу телефон проектної організації; проект: а типовий автори прив'язки ; б повторного застосування автори прив'язки ; в індивідуальний автори ; тривалість будівництва за нормами договором контрактом і фактично місяців ; вартість будівництва: кошторисна базисна договірна і фактична . Технічний звіт підписується керівниками генпідрядних організацій та начальниками інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю Автономної Республіки Крим областей міст Києва та Севастополя. Підписи засвідчуються відповідними печатками. Залежно від функціонального призначення об'єкта що подається на конкурс необхідно заповнити карту об'єкта за формою № 1 або № 2. До кожного зі звітів додається два примірники карти об'єкта за підписом керівника організації яка подає матеріали на конкурс. 2. ОСНОВНІ КРЕСЛЕННЯ бажано в електронному вигляді за якими здійснено будівництво в розмірах зручних для перегляду типові проекти - викопіювання із генерального плану ділянки кварталу комплексу забудови; при будівництві за індивідуальним проектом крім генплану - плани першого і типових поверхів фасади - в одному примірнику . 3. ФОТОКАРТКИ бажано в електронному вигляді на 300 dpi або кольорові фото розміром 18х24 15х22 см загальних виглядів будинків панорами комплексів фотознімки інтер'єрів які розкривають виконавчу майстерність робітників знімки фрагментів фасадів будинків і елементів благоустрою. Кожний об'єкт що подано на конкурс повинен мати два примірники фотокарток не менше трьох . На зворотній стороні фотокартки зазначається назва об'єкта і зображеного елемента або деталі. Не подавати фото на яких не зображено будівлю чи її елементи. 4. КОПІЇ АКТІВ прийняття будинків і споруд в експлуатацію в одному примірнику . 5. ВІДГУК організації яка експлуатує об'єкт. 6. ПЕРЕЛІК ОСІБ котрі підлягають нагородженню грамотами до 4-х по кожному об'єкту складений із зазначенням посади прізвища імені по-батькові повністю і підписаний керівниками генпідрядника за погодженням з Управлінням містобудування та архітектури українською мовою . Технічний звіт підписується керівниками організацій що представляють матеріали на конкурс та начальниками інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю Автономної Республіки Крим областей міст Києва та Севастополя. Підписи засвідчуються відповідними печатками. Для відшкодування витрат необхідних для організаційного забезпечення підготовки і проведення конкурсу на кращі будинки і споруди збудовані і прийняті в експлуатацію у 2005 році в Україні експертиза представлених на конкурс матеріалів безпосереднє ознайомлення з об'єктами оформлення фотовиставки тощо організації які беруть участь у конкурсі перераховують кошти у сумі 1800 грн. разом з ПДВ на рахунок НДІ будівельного виробництва: р/р 26002021123391 в Залізничному відділенні Київської міської філії АКБ "Укрсоцбанк" МФО 322012 код 02498197 у графі "призначення платежу" зазначити - "на конкурс - 2005'' . Для оформлення податкової накладної необхідно надіслати копію свідоцтва платника податку на додану вартість і реквізити платника. Матеріали надсилаються на адресу: 01025 м. Київ-25 вул. Велика Житомирська 9 Міністерство будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України Державна архітектурно-будівельна інспекція України. * * * Форма № 1 КАРТА ОБ'ЄКТА для житлових комплексів та будинків № з/п Найменування параметрів Показники Прим. 1 Проект 2 Кількість об'єктів 3 Вартість грн. : базисна кошторисна договірна фактична 4 Вартість 1кв.м грн. : базисна кошторисна договірна фактична 5 Тривалість будівництва місяців : за договором контрактом фактично 6 Будівельна організація 7 Проектна організація Підпис * * * Форма № 2 КАРТА ОБ'ЄКТА для нежитлових будинків № з/п Найменування параметрів Показники Прим. 1 Проект 2 Вартість об'єкта грн. кошторисна базисна договірна фактична 3 Вартість 1 куб.м грн. кошторисна базисна договірна фактична 4 Тривалість будівництва місяців за договором контрактом фактична 5 Будівельна організація 6 Проектна організація Підпис