Наказ N 149 від 27.04.2006 р.

Наказ N 149 від 27.04.2006 р. Про прийняття ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006 Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови

Наказ від 27 квітня 2006 р. № 149 Про прийняття ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006 "Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови" Наказ від 27 квітня 2006 р. № 149 На виконання рішення науково-технічної ради Мінбуду України від 30.03.2006 року № 24 "Про проект ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006 "Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови" наказую: 1. Прийняти з наданням чинності з 1 жовтня 2006 року ДСТУ-П Б В.2.7-126:2006 "Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови". 2. Вважати за доцільне розпочати роботу над Зміною до ДБН В.2.6-22-2001 "Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей". 3. Доручити Технічному комітету стандартизації "Будівельні матеріали" П.Кривенко видання та розповсюдження стандарту на умовах угоди укладеної з ДП "Укрархбуінформ" В.Чеснок за умови використання одержаних від реалізації стандарту коштів на виконання робіт зі стандартизації розвиток науково-технічної бази стаття 19 Закону України "Про стандартизацію" . 4. Технічному комітету стандартизації "Будівельні матеріали" надати обов'язковий безоплатний типографського видання примірник стандарту одержувачам визначеним постановою Кабінету Міністрів України "Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів" від 10 травня 2002 року № 608. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра А. Беркуту. Т. В. О. МІНІСТРА А. БЕРКУТА