Наказ N 160 від 06.05.2006 р.

Наказ N 160 від 06.05.2006 р. Про прийняття державних будівельних норм ДБН В.2.3-14:2006 та припинення застосування СНиП 2.05.03-85

Наказ від 6 травня 2006 р. № 160 Про прийняття державних будівельних норм ДБН В.2.3-14:2006 та припинення застосування СНиП 2.05.03-85 Наказ від 6 травня 2006 р. № 160 З метою удосконалення нормативної бази у будівельному комплексі та з урахуванням рішення науково-технічної ради Мінбуду України від 30 березня 2006 року № 20 "Про проект ДБН В.2.3-14:2006 "Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування" наказую: 1. Прийняти з наданням чинності з 1 жовтня 2006 року ДБН В.2.3-14:2006 "Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування". 2. З набуттям чинності ДБН В.2.3-14:2006 "Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування" вважати таким що не застосовується з 1 жовтня 2006 року на території України СНиП 2.05.03-84* "Мосты и трубы. Правила проектирования". 3. Доручити Державному дорожньому науково-дослідному інституту ім. Шульгіна П.Коваль видання та розповсюдження державного будівельного стандарту зазначеного у п.1 цього наказу відповідно до угоди укладеної з ДП "Укрархбуінформ" В.Чеснок за умови використання одержаних від реалізації цього будівельного стандарту коштів на виконання робіт зі стандартизації розвиток науково-технічної бази стаття 19 Закону України "Про стандартизацію" . 4. Державному дорожньому науково-дослідному інституту ім. Шульгіна надати обов'язковий безоплатний типографського видання примірник ДБН В.2.3-14:2006 одержувачам визначеним постановою Кабінету Міністрів України "Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів" від 10 травня 2002 року № 608. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра А. Беркуту. Т. В. О. МІНІСТРА А. БЕРКУТА