Рішення НТР N 17 від 30.03.2006 р.

Рішення НТР N 17 від 30.03.2006 р. Про проект державних будівельних норм Сміттєпроводи житлових і громадських будинків

Рішення НТР від 30 березня 2006 р. № 17 Про проект державних будівельних норм "Сміттєпроводи житлових і громадських будинків" Рішення НТР від 30 березня 2006 р. № 17 Розглянувши проект державних будівельних норм "Сміттєпроводи житлових і громадських будинків" розроблений ВАТ "КиївЗНДІЕП" згідно з планом роботи Держбуду України зі стандартизації та нормування а також враховуючи попит та актуальність переходу на сучасні нові системи інженерного обладнання житлових та громадських будинків зокрема щодо улаштування систем сміттєвидалення і зважаючи на відсутність вітчизняної нормативної бази щодо обладнання будинків сміттєпроводами науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити в цілому роботу щодо створення проекту вітчизняних державних будівельних норм ДБН "Сміттєпроводи житлових і громадських будинків". Разом з тим прийняття остаточного рішення щодо надання йому чинності можливе за результатами експериментального впровадження систем сміттєпроводів із металевими стволами після введення в експлуатацію перших висотних будинків у м. Києві в 2006 році згідно з програмами експериментального будівництва. 2. Рекомендувати Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд О.Авдієнко Управлінню технічного регулювання в будівництві Д.Барзилович ВАТ "КиївЗНДІЕП" В.Шевельов враховуючи відсутність в Україні стандартів з улаштування сміттєпроводів розробити в ІІ кварталі п.р. проект державного стандарту України щодо загальних вимог до проектування виготовлення та обладнання будинків сміттєпроводами на базі погодженого в установленому порядку проекту ДБН "Сміттєпроводи житлових і громадських будинків". 3. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд ВАТ "КиївЗНДІЕП" у ІІ кварталі п.р. узагальнити наявний досвід щодо обладнання будинків сміттєпроводами в інших країнах та підготувати пропозиції щодо можливих альтернативних рішень сміттєвидалення з будинків і споруд житлового призначення. ГОЛОВА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ П. КАЧУР * * * Довідка На сьогоднішній день базовими нормативними документами які регламентують необхідність улаштування сміттєпроводів у житлових та громадських будинках є ДБН В.2.2-15-2005 "Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення" та ДБН В.2.2-9-99 "Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди". Зазначеними нормами визначено загальні вимоги до розташування сміттєпроводів сміттєзбірної камери стовбура тощо. Ряд нормативів щодо інженерного обладнання сміттєпроводів на сьогодні є застарілими і такими що не враховують зростаючий попит будівельної галузі. Так нормативні вимоги щодо улаштування в будинках і спорудах житлово-цивільного призначення внутрішніх систем сміттєпроводу не переглядались з 1989 р. а ВСН 8-72 "Указания по проектированию мусоропроводов жилых и общественных зданий" - з 1972 року. Не змінювалися за цей час і стандарти на вироби та складові елементи обладнання сміттєпроводів - клапани стовбури шибери тощо. В той же час зросли вимоги щодо пожежної безпеки до матеріалів та технічних рішень такого обладнання. Як наслідок за останні роки збільшилася кількість звернень інвесторів замовників проектних організацій щодо надання дозволу на експлуатацію будинків без внутрішніх систем сміттєпроводів через незадовільний експлуатаційний та санітарно-гігієнічний стан цього обладнання. Нерідко ці заяви підтверджуються погодженнями з місцевими органами санітарно-епідеміологічної служби. Навіть у мережі Інтернет з'явилося повідомлення сміттєсортувальної компанії "Грінко" м. Київ під заголовком "В Україні оголошено війну сміттєпроводам" про те що "…необхідно заварити всі сміттєпроводи в Україні та замінити їх спеціальними контейнерами для різних типів відходів". Міністерством будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України здійснюється постійна робота з вдосконалення чинної нормативної бази щодо забезпечення будинків і споруд сучасним та безпечним в експлуатації інженерним обладнанням. З метою аналізу нормативно-методичного забезпечення існуючого досвіду влаштування сучасних систем сміттєвидалення для багатоквартирних житлових та громадських будинків у 2004-2005 рр. було проведено ряд технічних нарад з ВАТ "КиївЗНДІЕП" ХК "Київміськбуд" АТ "Київпроект" тощо. Технічні питання влаштування сміттєпроводів застосування якісних сучасних систем та вдосконалення існуючої нормативної бази були розглянуті науково-технічною радою Держбуду у 2004 та 2005 рр. рішеннями якої підтверджено обов'язкове дотримання санітарно-гігієнічних та архітектурно-технічних вимог з облаштування багатоповерхових будинків сміттєпроводами рішення НТР від 09.07.2004 № 26 "Про сучасні системи сміттєвидалення для багатоквартирних житлових та громадських будинків" та від 11.02.2005 № 10 "Про вдосконалення нормативної бази щодо улаштування сміттєпроводів у житлових та громадських будинках" . На підставі зазначених рішень було відпрацьовано заходи з впровадження сучасних систем сміттєвидалення у будинках житлово-цивільного призначення зокрема висотних. На виконання зазначених заходів відповідно до плану роботи Держбуду України зі стандартизації та нормування ВАТ "КиївЗНДІЕП" розроблено Проект ДБН "Сміттєпроводи житлових і громадських будинків" далі - Проект з метою подальшого вдосконалення системи нормативного забезпечення сфери житлового будівництва. Мета роботи - впровадження нових вимог з улаштування внутрішніх систем сміттєпроводів при проектуванні та будівництві нових будинків і споруд а також при їх експлуатації як доповнення до базових нормативних документів з проектування житлових та громадських будинків. Вимоги зазначених норм застосовують при проектуванні сміттєпроводів для збирання та видалення твердих побутових відходів які споруджуються при новому будівництві реконструкції та капітальному ремонті житлових і громадських будинків. Ці норми не поширюються на пристосування для збирання та видалення специфічних відходів з будинків спеціального призначення організації охорони здоров'я громадського харчування і тощо . Застосування розробленого проекту дозволить організаціям при проектуванні нових та реконструкції і капітальному ремонті існуючих будинків житлово-цивільного призначення а особливо для висотних житлових та громадських будинків використовувати сучасне надійне та безпечне в експлуатації обладнання внутрішніх сміттєпроводів що збільшить ефективність використання системи видалення твердих побутових відходів забезпечить відповідність санітарних умов у будинках правилам утримання території населених місць та забезпечить пожежну безпеку будинків. Проект викладено у семи розділах та двох додатках. В основній частині представлено конструкцію сміттєпроводу встановлено вимоги до складових частин у тому числі пристроїв прочищення промивання дезинфекції і пожежогасіння до сміттєзбірної камери сміттєпроводу. У додатках надано перелік нормативних документів на які є посилання у нормативному документі терміни та визначення схема сміттєпроводу бібліографія. На Проект одержано позитивні відгуки Київського державного технічного університету будівництва та архітектури Українського НДІ пожежної безпеки Науково-дослідного та конструкторсько-технологічного інституту міського господарства НДІ будівельного виробництва ВАТ "Київпроект". Зазначений проект погоджено з Міністерством охорони здоров'я України Державним департаментом пожежної безпеки Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Отримано позитивний висновок науково-технічної експертизи від Державного науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту України "НДІпроектреконструкція". Проект розглянуто на спільному засіданні секцій "Архітектури і будівництва житлових та громадських будинків і споруд" та "З питань технічного регулювання в будівництві" протокол від 21.03.06 № 2 і рекомендовано до розгляду на засіданні президії науково-технічної ради Мінбуду України. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИХ ТА ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ БУДИНКІВ І СПОРУД О. АВДІЄНКО