Рішення НТР N 19 від 30.03.2006 р.

Рішення НТР N 19 від 30.03.2006 р. Про проект національного стандарту Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Види випробувань

Рішення НТР від 30 березня 2006 р. № 19 Про проект національного стандарту "Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Види випробувань" Рішення НТР від 30 березня 2006 р. № 19 Розглянувши проект національного стандарту ДСТУ Б А.3.1-…:200 "Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Види випробувань" розроблений Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити та рекомендувати до затвердження проект ДСТУ Б А.3.1-…:200 "Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Види випробувань". 2. Вважати за доцільне замінити позначення ДСТУ Б А. 3.1-...:200 на ДСТУ Б В.2.6-...:200 . 3. Управлінню технічного регулювання в будівництві Барзилович Д.В. в місячний термін підготувати наказ про прийняття зазначеного стандарту та сформувати Справу нормативного документа в установленому порядку. ГОЛОВА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ П. КАЧУР * * * Довідка Проект національного стандарту "Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Види випробувань" розроблено відповідно до п. 40 Плану розроблення нормативних документів у галузі будівництва Держбуду України на 2004 рік за кошти розробника Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій. Метою розроблення проекту є забезпечення інформаційної та методичної підтримки проведення всього комплексу випробувань автоматизованих систем технічного діагностування АСТД під час передачі їх у експлуатацію а також розроблення програм і методик випробувань. На сьогодні в Україні чинні нормативні документи ДСТУ Б В.2.6-25-2003 "Конструкції будинків і споруд. Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Загальні технічні вимоги" та ДСТУ Б А.2.4.-14:2005 "СПДБ. Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Технічне завдання" встановлюють загальні вимоги до проведення випробувань АСТД їх видів змісту та методик. В розвиток існуючих стандартів і було розроблено проект ДСТУ "Автоматизовані системи технічного діагностування будівельних конструкцій. Види випробувань". Застосування у будівництві такого національного стандарту дозволить організовувати достовірний контроль функціонування а також перевірку заданих показників надійності на всіх стадіях випробувань при впровадженні АСТД на будівельних об'єктах забезпечить встановлення оптимального обсягу випробувань проведення яких підтверджуватиме відповідність системи вимогам технічного завдання що забезпечуватиме її якісну та безвідмовну експлуатацію протягом заданого терміну служби та підвищить безпеку експлуатації контрольованих будинків і споруд. Проект поданого на розгляд національного стандарту погоджений корпорацією "Укрмонтажспецбуд" має позитивний висновок державної експертизи проведеної Державним науково-дослідним інститутом автоматизованих систем у будівництві та розглянутий на засіданні секції науково-технічної політики у будівництві протокол № 9 від 15.09.2005 р. схвалений і рекомендований до розгляду президією науково-технічної ради з метою прийняття. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ Д. БАРЗИЛОВИЧ