Рішення НТР N 38 від 20.04.2006 р.

Рішення НТР N 38 від 20.04.2006 р. Про проект Зміни № 1 ДБН В.2.5-13-98* Пожежна автоматика будинків і споруд

Рішення НТР від 20 квітня 2006 р. № 38 Про проект Зміни № 1 ДБН В.2.5-13-98* "Пожежна автоматика будинків і споруд" Рішення НТР від 20 квітня 2006 р. № 38 Розглянувши проект Зміни № 1 ДБН В.2.5-13-98* "Пожежна автоматика будинків і споруд" розроблений ЗАТ "Проектний інститут "Спецвтоматика" науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити проект Зміни № 1 ДБН В.2.5-13-98* "Пожежна автоматика будинків і споруд". 2. Управлінню технічного регулювання в будівництві Д. Барзилович у місячний термін підготувати наказ про надання чинності Зміні № 1 та сформувати Справу нормативного документа в установленому порядку. 3. Вважати за доцільне розпочати роботу над новою редакцією державних будівельних норм "Пожежна автоматика будинків і споруд" адаптованою до 106 директиви "Про наближення законів підзаконних актів та адміністративних положень держав-членів ЄС стосовно будівельних виробів". ГОЛОВА НТР П. КАЧУР * * * Довідка Проект Зміни № 1 ДБН В.2.5-13-98* "Пожежна автоматика будинків і споруд" розроблено Закритим акціонерним товариством "Проектний інститут "Спецавтоматика" відповідно до плану робіт зі стандартизації. Метою розроблення Зміни № 1 ДБН В.2.5-13-98* "Пожежна автоматика будинків і споруд" є встановлення нових і уточнення чинних норм правил положень вимог обов'язкових при проектуванні монтажі та експлуатації автоматичних установок пожежогасіння та пожежної сигналізації. В проекті Зміни № 1 передбачено розширення переліку сучасних вогнегасних газових речовин застосування установок газового і порошкового пожежогасіння нового типу. Визначені нові методики розрахунків установок газового і порошкового пожежогасіння. Зміною визначаються вимоги до розміщення нових автоматичних адресованих і неадресованих пожежних сповіщувачів ручних пожежних сповіщувачів ручних пожежних сповіщуачів при радіальних та кільцевих шлейфах сигналізації обладнання і апаратури визначаються нові вимоги до обладнання приміщень для чергового персоналу. Наводяться нові спеціальні науково-технічні терміни що вживаються в ДБН і відсутні в інших чинних нормативних документах. Проект Зміни № 1 ДБН В.2.5-13-98* погоджений Державним департаментом пожежної безпеки МНС України Міністерством охорони навколишнього природного середовища України Міністерством охорони здоров'я України Держнаглядохоронпраці України. Висновок державної експертизи проведеної за дорученням Мінбуду Українським науково-дослідним інститутом пожежної безпеки позитивний. Проект зміни розглянуто на секції з питань технічного регулювання в будівництві протокол №2 від 22.03.2006р. та рекомендовано до розгляду президією науково-технічної ради з метою прийняття. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ Д. БАРЗИЛОВИЧ