Наказ N 220 від 03.07.2006 р.

Наказ N 220 від 03.07.2006 р. Про затвердження державних будівельних норм України

Наказ від 3 липня 2006 р. № 220 Про затвердження державних будівельних норм України Наказ від 3 липня 2006 р. № 220 З метою удосконалення нормативної бази у будівельному комплексі та на підставі рішення науково-технічної ради Мінбуду України від 8 червня 2006 року № 53 наказую: 1. Затвердити з наданням чинності з 1 січня 2007 року ДБН В.1.2.-2:2006 "Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування" розроблені ВАТ "УкрНДІпроект-стальконструкція" ім. В.М.Шимановського. 2. Доручити ВАТ "УкрНДІпроектстальконструкція" ім. В.М.Шимановського видання та розповсюдження державних будівельних норм на умовах угоди укладеної з ДП "Укрархбудінформ" В.М.Чеснок за умови використання одержаних від реалізації державних будівельних норм коштів на виконання робіт зі стандартизації розвиток науково-технічної бази стаття 19 Закону України "Про стандартизацію" . 3. ВАТ "УкрНДІпроектстальконструкція" ім. В.М.Шимановського надати обов'язковий безоплатний типографського видання примірник державних будівельних норм одержувачам визначеним постановою Кабінету Міністрів України "Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів" від 10 травня 2002 року № 608. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра А.В. Беркуту. МІНІСТР П. КАЧУР