Рішення НТР N 44 від 18.05.2006 р.

Рішення НТР N 44 від 18.05.2006 р. Про схвалення техніко-економічного обґрунтування створення культурно-мистецького та музейного комплексу Мистецький арсенал" по вул. Січневого повстання, 28-30 у м. Києві"

Рішення НТР від 18 травня 2006 р. № 45 Про включення до переліку об'єктів експериментального будівництва 41-поверхового громадського центру по вул. Шолуденка та 31-поверхового офісного будинку у складі багатофункціонального комплексу по вул. Ползунова у м. Києві Рішення НТР від 18 травня 2006 р. № 45 Заслухавши інформацію авторів про стан розроблення та погодження проектів 41-поверхового громадського центру по вул. Шолуденка на перетині просп. Перемоги та вул. Борщагівської у Шевченківському районі і 31-поверхового офісного будинку у складі багатофункціонального комплексу будівель та споруд по вул. Ползунова у Солом'янському районі та враховуючи результати обговорення питань щодо прийнятих проектами містобудівних та архітектурних рішень висотних будівель науково-технічна рада вирішила: 1. Рекомендувати замовникам проектної документації ТОВ "Агенція офісного будівництва" на будівництво 41-поверхового громадського центру по вул. Шолуденка на перетині просп. Перемоги та вул. Борщагівської у Шевченківському районі м. Києва та ТОВ "Солом'янка" на будівництво 31-поверхового офісного будинку у складі багатофункціонального комплексу будівель та споруд по вул. Ползунова у Солом'янському районі м. Києва: 1.1. Отримати погодження Державного департаменту пожежної безпеки МНС України щодо проектування будинків вище 73 5 м згідно з Положенням "Про порядок погодження з органами державного пожежного нагляду проектних рішень на які не встановлено норми та правила обґрунтованих відхилень від обов'язкових вимог нормативних документів" затвердженим наказом МНС України від 15.11.2004 № 170 та зареєстрованим у Мін'юсті від 22.11.2004 за № 1467/10066. 1.2. Забезпечити згідно з вимогами Правил забудови м. Києва затверджених Київською міською радою 27.01.2005 № 11/2587 та розпорядження Київської міської державної адміністрації від 12.05.2006 за № 817 процедури щодо громадського обговорення прийнятих та узгоджених в установленому порядку місцевими органами містобудівних архітектурних та технічних рішень забудови із залученням експлуатаційних служб творчих та громадських організацій міста тощо. 2. Враховуючи що нормативні вимоги ДБН В.2.2-9-99 "Громадські будинки та споруди" поширюються на будинки до 16 поверхів а за умови обов'язкового обґрунтування відхилень від зазначених норм можливе проектування будинків вище 16 поверхів зазначені висотні будинки відносяться до експериментального будівництва у зв'язку з чим замовникам ТОВ "Агенція офісного будівництва" та ТОВ "Солом'янка" рекомендувати здійснювати проектування згідно з чинним в Україні Положенням про експериментальне будівництво. 3. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Авдієнко О.П. та Управлінню містобудування та архітектури Сіленко М.В. за поданням замовників розглянути Програми експериментального будівництва та індивідуальні технічні вимоги до проектування висотних будинків погоджені з Київською міською державною адміністрацією та з відповідними державними наглядовими органами з урахуванням рішень Мінбуду щодо організації та проведення експериментального будівництва висотних будинків у м. Києві. 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Міністра Казмірука Ю.Й. ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ А. БЕРКУТА * * * Довідка На підставі рішення науково-технічної ради Мінбуду від 23.02.2006 № 2 Управлінням архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд складено та затверджено заступником Міністра Казміруком Ю.Й. перелік об'єктів експериментального будівництва висотних будинків вище 25 поверхів у м. Києві. Зазначеним рішенням науково-технічної ради Мінбуду та колегії Держбуду від 25.06.2005 № 44 Київській міській державній адміністрації було запропоновано обмежити видачу погоджень на проектування і будівництво висотних будинків у м. Києві до отримання позитивних результатів експериментального будівництва перших комплексів та будинків згідно із затвердженими програмами. Разом з тим на звернення Мінбуду до Першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Фоменка І.А. лист № 17/7-257 від 27.03.2006 наведений перелік із 27 об'єктів експериментального будівництва не погоджено а на засіданнях містобудівної ради Головного управління містобудування архітектури та дизайну міського середовища Київської міської державної адміністрації продовжується розгляд проектів висотних будинків на проектування яких відсутні норми. До Мінбуду надійшли звернення інвесторів щодо погодження проектів таких будинків в якості експериментальних: 1. Замовник ТОВ "Агенція офісного будівництва" лист від 27.04.2006 №19 - щодо узгодження розроблення експериментального проекту будівництва 41-поверхового громадського центру по вул. Шолуденка на перетині просп. Перемоги та вул. Борщагівської у Шевченківському районі м. Києва. 2. Замовник ТОВ "Солом'янка" лист від 17.04.2006 № 17-04/1 - щодо узгодження розроблення експериментального проекту будівництва 31-поверхового офісного будинку у складі багатофункціонального комплексу будівель та споруд по вул. Ползунова у Солом'янському районі м. Києва. На виконання п.5 апаратної наради протокол від 03.05.2006 № 22 у т.в.о. Міністра Беркути А.В. Управлінням архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд та Управлінням містобудування та архітектури розглянуто надану інвесторами дозвільну та проектну документацію та підготовлені відповідні висновки: 1. ТОВ "Агенція офісного будівництва" надало на розгляд управлінь дозвільні документи та погодження державних наглядових органів служб Київської міської державної адміністрації та проектні рішення комплексу а саме: Головного управління містобудування архітектури та дизайну міського середовища лист-погодження проектної документації на будівництво від 02.07.2004 № 07-5925 ; Служби "Київдержекспертиза" позитивний висновок комплексної державної експертизи від 21.02.2005 ; Державного управління екології та природних ресурсів у м. Києві висновок державної екологічної експертизи № 410 від 21.02.2005 № 06-06-16/850 ; Головного управління МНС України в м. Києві експертний висновок від 29.11.2004 316/5/6324 та висновок експертної ради за результатами розгляду проектних рішень від 29.11.2004 №16/5/6324 ; Територіального управління державної інспекції з енергозбереження по Київській області та м. Києву експертний висновок від 04.01.2005 № 04/П/18-1/144/1 про відповідність об'єкта нормативним актам з питань енергозбереження ; Київської міської санепідстанції МОЗ України висновок на проект будівництва від 27.12.2004 № 1179 ; Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України результати санітарно-епідеміологічної експертизи від 23.12.2004 № 19/5992 ; ГУ МНС України в м. Києві висновок від 22.06.2004 № 16/5/2992 . На розгляд Міністерству також представлені: Позитивний висновок Громадської екологічної експертизи "Громадський центр по вул. Шолуденка на перетині просп. Перемоги та вул. Борщагівської у Шевченківському районі м. Києва" затверджений Головою виконавчої управи Української екологічної асоціації "Зелений світ" А.Босаком та виконавчим директором Українського товариства стійкого розвитку Ю. Тищенко; Умови до проектування на будівництво громадського центру на вул. Шолуденка перетин просп. Перемоги та вул. Борщагівської у Шевченківському районі м. Києва Головного управління охорони культурної спадщини та реставраційно-відновлювальних робіт затверджених В.о. начальника управління Р.Кухаренком; Проект розроблений ТОВ "Архітектурна спілка". 2. ТОВ "Солом'янка" надало такі дозвільні документи погодження та проектні рішення комплексу: Головного управління містобудування архітектури та дизайну міського середовища лист-погодження проектної документації на будівництво від 19.01.2006 № 07-320 ; Містобудівне обґрунтування внесення змін до містобудівної документації для погодження місця розташування від 14.06.2002 № 69 розроблене Головним управлінням містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації та погоджене заступником начальника Головного управління містобудування та архітектури А.Б.Бєломєсяцевим; Проект на стадії "П" розроблений ПП "ТМ "С.Юнаков". За результатами розгляду зазначених матеріалів Управлінням архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд та Управлінням містобудування та архітектури встановлено: 1. З прийняттям рішення щодо включення зазначених будівель до затвердженого Мінбудом переліку об'єктів експериментального будівництва висотних будинків вище 25 поверхів у м.Києві зазначений перелік збільшиться що суперечить рішенню науково-технічної ради Мінбуду від 23.02.2006 № 2. 2. Зазначені проекти не узгоджено з Державним департаментом пожежної безпеки МНС України згідно з підпунктом 1 пункту 2 Положення "Про порядок погодження з органами державного пожежного нагляду проектних рішень на які не встановлено норми та правила обґрунтованих відхилень від обов'язкових вимог нормативних документів" затвердженого наказом МНС України від 15.11.2004 № 170 та зареєстрованого у Мін'юсті від 22.11.2004 за № 1467/10066. 3. По проекту будівництва 31-поверхового офісного будинку у складі багатофункціонального комплексу отримано зауваження Служби "Київдержекспертиза" висновок комплексної державної експертизи від 17.03.2006 № 5282 та доповнення до висновку від 20.04.2006 ; виявлені порушення вимог пожежної безпеки експертний висновок від 13.04.2006 №16/5/1524х Головного управління МНС України в м.Києві а також порушення санітарно-гігієнічної безпеки висновок Київської міської санепідемстанції від 22.03.2006 № 199 підписаний Головним державним санітарним лікарем м.Києва С.Пастушенком . НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРНО- КОНСТРУКТИВНИХ ТА ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ БУДИНКІВ І СПОРУД О. АВДІЄНКО НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ М. СІЛЕНКО