Рішення НТР N 48 від 18.05.2006 р.

Рішення НТР N 48 від 18.05.2006 р. Про проект державних будівельних норм Проектування цивільних будинків і споруд з урахуванням вимог людей з обмеженими фізичними можливостями

Рішення НТР від 18 травня 2006 р. № 48 Про проект державних будівельних норм "Проектування цивільних будинків і споруд з урахуванням вимог людей з обмеженими фізичними можливостями" Рішення НТР від 18 травня 2006 р. № 48 в робочому порядку Розглянувши проект державних будівельних норм "Проектування цивільних будинків і споруд з урахуванням вимог людей з обмеженими фізичними можливостями" розроблений за замовленням Мінбуду ВАТ "КиївЗНДІЕП" на заміну ВСН 62-91 "Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения" науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити та рекомендувати до затвердження проект ДБН "Проектування цивільних будинків і споруд з урахуванням вимог людей з обмеженими фізичними можливостями". 2. ВАТ "КиївЗНДІЕП" Шевельов В.Б. : у місячний термін підготувати остаточну редакцію ДБН та провести громадське обговорення його положень протягом червня-липня 2006 року до його видання; після затвердження документа організувати регіональні семінари з роз яснення положень нових державних будівельних норм та здійснювати постійний моніторинг за впровадженням його у будівельну практику. 3. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Авдієнко О.П. узгодити проект зазначеного нормативного документа з Держпідриємництвом забезпечивши здійснення процедури громадського обговорення відповідно до статті 5 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". 4. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Авдієнко О.П. Управлінню технічного регулювання в будівництві Барзилович Д.В. у місячний термін після узгодження проекту зазначеного ДБН з Держпідриємництвом підготувати наказ про надання чинності зазначеному документу та сприяти його впровадженню. ГОЛОВА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ П. КАЧУР * * * Довідка Міністерством будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України забезпечується реалізація заходів визначених "Програмою забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення" яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 року № 863. Мета Програми - створення комфортних умов життєдіяльності інвалідів наближення рівня життя до стандартів розвинутих країн Європейської спільноти. Так поступово здійснюється перегляд будівельних норм і правил щодо забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об єктів житлово-громадського призначення. За результатами моніторингу реалізації регіональних програм щодо забезпечення належних умов для безперешкодного доступу інвалідів до об єктів соціальної транспортної інформаційної інфраструктури проблемні питання створення безбар'єрного архітектурного середовища для інвалідів було розглянуто на колегії Держбуду 25.04.2005 за участю Національної Асамблеї інвалідів України. Крім того на виконання Указу Президента України від 1 червня 2005 р. № 900/2005 "Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями" розроблено додаткові заходи затверджені наказом № 99 від 17.06.2005 зокрема щодо запровадження у регіонах досвіду Львівської області стосовно контролю за дотриманням законодавчих та нормативних вимог щодо безперешкодного доступу інвалідів до об єктів житлово-цивільного призначення із залученням громадських спілок інвалідів. З метою посилення роботи з вирішення зазначеної соціальної проблеми та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.11.2005 № 444-р "Про затвердження плану додаткових заходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями" Мінбуд наказом від 29.11.2005 № 5 затвердив план додаткових заходів із зазначеної проблеми і довів її до виконавців. З 2006 року введені в дію нові нормативні документи із проектування об'єктів соціально-культурної сфери населених пунктів: державні будівельні норми "Житлові будинки. Основні положення" та "Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади" заплановано протягом 2006 року затвердження розроблених проектів державних будівельних норм "Заклади соціального захисту населення" та "Підприємства торгівлі" складовою яких є врахування потреб людей з обмеженими фізичними можливостями. У 2006 році передбачено також розроблення типових проектних рішень щодо дообладнання існуючих житлових будинків та об'єктів культурно-соціальної сфери елементами та засобами що забезпечують доступ інвалідів до цих будинків а також видання Збірника основних законодавчих та нормативно-методичних документів з безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури. Підготовлений на розгляд науково-технічної ради Мінбуду проект ДБН "Проектування цивільних будинків і споруд з урахуванням вимог людей з обмеженими фізичними можливостями" далі - Проект який розроблено згідно з планом роботи зі стандартизації та нормування Мінбуду а також технічним завданням на його розроблення затвердженим 14.07.2004 р. Держбудом є узагальнюючим базовим документом що відповідає міжнародним стандартам. Проект розроблено базовим ВАТ "КиївЗНДІЕП" за участю інституту гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзеєва АМН України УкрНДІ пожежної безпеки МНС України Державного департаменту пожежної безпеки МНС України на заміну застарілого ВСН 62-91 "Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения". Вимоги цього документа поширюються на проектування та реконструкцію житлових і громадських будинків та споруд з урахуванням потреб людей з обмеженими фізичними можливостями які належать до маломобільних груп населення функціонально-планувальні елементи будинків і споруд їхні земельні ділянки а також вхідні вузли комунікації та шляхи евакуації приміщення зони для проживання обслуговування і робочі місця а також їх інформаційне та інженерне обладнання. Вимоги цих норм не поширюються на будинки спеціалізованих закладів для постійного і тимчасового проживання інвалідів і людей старшої вікової групи на умовах опіки стаціонари лікувальних закладів і аналогічні установи призначені для обслуговування і постійного перебування даних категорій населення а також на житлові будинки для однієї сім'ї вимоги до яких встановлені іншими нормативами. Документ складається з 4 основних розділів у яких послідовно наведені загальні положення; вимоги до земельних ділянок; вимоги до будинків та споруд які включають: входи та шляхи руху й евакуації сходи і пандуси ліфти і підйомники внутрішнє обладнання санітарно-гігієнічні приміщення; особливі вимоги до середовища життєдіяльності маломобільних груп населення які включають: житлові будинки і приміщення зони обслуговування відвідувачів у громадських будинках робочі місця а також додаткові вимоги наведені у додатках А Б В Г Д. У додатках надано перелік нормативних документів на які є посилання у нормативному документі; терміни та визначення; матеріли до розрахунку рівня пожежної безпеки маломобільних груп населення; розрахунок кількості ліфтів необхідних для порятунку інвалідів із зон безпеки та наведена бібліографія. Проект нормативу має взаємозв'язок з нормативними документами класу Б.2 "Планування та забудова населених пунктів і територій" класу В.2 "Об'єкти будівництва та продукції будівельного призначення". Проект порівняно із застарілим ВСН 62-91 "Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения" містить сучасні вимоги щодо типології нові санітарно-гігієнічні вимоги вимоги щодо пожежної безпеки запроваджені в Україні з 1991 року. У процесі розроблення Проекту використані матеріали і положення "Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об'єктів житлового та громадського призначення" затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 року № 863 а також матеріали зарубіжного досвіду враховані пропозиції Національної асамблеї інвалідів України та громадських спілок інвалідів зокрема Львівського відділення Української спілки інвалідів. Проект згідно з вимогами технічного завдання погоджено з Міністерством охорони здоров я України Державним департаментом пожежної безпеки МНС України Міністерством праці та соціальної політики України а також отримано позитивний висновок комплексної правової та науково-технічної експертизи проведеної базовим науково-дослідним та проектним інститутом "УКрНДІпроцивільсільбуд". З метою детального відпрацювання та врахування сучасних вимог з проблеми Проект був розісланий на відгуки до 16 науково-дослідних та проектних організацій місцевих органів містобудування та архітектури у т.ч. Київдержекспертизи за результатами яких більшість пропозицій враховано розглянуто на засіданні науково-технічної ради ВАТ "КиївЗНДІЕП" у грудні 2005 року та підготовлено остаточну редакцію документа. Проект нормативу розглянутий схвалений на спільному засіданні секцій "Архітектура і будівництво житлово-цивільних будинків і споруд" та "З питань технічного регулювання" протокол від 12.04.06 № 3 та рекомендується до розгляду на засіданні науково-технічної ради Мінбуду з метою затвердження у встановленому порядку. Проект нормативного документа розміщено на офіційному веб-сайті Мінбуду для ознайомлення широкого кола спеціалістів. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ АРХІТЕКТУРНО- КОНСТРУКТИВНИХ ТА ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ БУДИНКІВ І СПОРУД О. АВДІЄНКО