Рішення НТР N 49 від 18.05.2006 р.

Рішення НТР N 49 від 18.05.2006 р. Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов

Рішення НТР від 18 травня 2006 р. № 49 Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов Рішення НТР від 18 травня 2006 р. № 49 в робочому порядку Розглянувши подані на погодження проекти технічних умов ТУ та проекти змін технічних умов відповідно до ДСТУ 1.0:2003 "Національна стандартизація. Основні положення" науково-технічна рада вирішила: Погодити проекти технічних умов та проекти змін технічних умов на продукцію будівельного призначення: ТУ У В.2.6-26.6-00294349-141:2006 "Панелі гіпсові полегшені для перегородок "АРТОЛІТ" розроблені Українським науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів м.Київ та дочірнім підприємством "ФОРВАРД" м. Бровари Київська обл.; ТУ У В.2.5-29.2-30637114-012:2006 "Вентилятори електричні відцентрово-осьові канальні в металевому корпусі серії "ВЕНТС" розроблені ЗАТ "Вентиляційні системи" м. Київ; ТУ У В.2.6-20.2-31622782-001:2006 "Панелі дверні деревноволокнисті" розроблені ЗАТ "КОНКОРД" м. Кременчук Полтавська обл.; ТУ У В.2.7-14.2-00186520-121:2006 "Щебінь пісок та щебенево-піщана суміш із шлаків від виробництва марганцевих феросплавів" розроблені Київським національним університетом будівництва і архітектури та ВАТ "Нікопольський завод феросплавів"; Зміна № 1 ТУ У В.2.7-26.6-24577862-003-2004 "Суміші гіпсові сухі" розроблена Державним науково-дослідним і проектним інститутом цивільного будівництва "УкрНДІпроцивільсільбуд" м. Київ; Зміна № 1 ТУ У В.2.5-05503272-009-2000 "Компенсатори сильфонні осьового типу" розроблена ВАТ "Завод сантехнічних заготовок" м. Київ; ТУ У В.2.7-24.1-33403587-001:2006 "Гідрофобізатори рідинні кремнійорганічні "Гідроком" розроблені ТОВ "ГІДРОКОМ" м. Київ; ТУ У В.2.7-24.6-33053410-003:2006 "Добавки пластифікуючі для бетонів і будівельних розчинів марки "СІКА" SIKA " розроблені Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій м. Київ. ГОЛОВА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ П. КАЧУР * * * Довідка Технічні умови - це нормативні документи що встановлюють вимоги до конкретної продукції та регулюють стосунки між виробником і споживачем продукції. ТУ розробляються за відсутності національних або галузевих стандартів чи за необхідності конкретизації відповідних вимог. Відповідальність за відповідність нормативних документів вимогам актів чинного законодавства а також їхній науково-технічний рівень несуть розробники організації та установи які провели їх експертизу і органи підприємства установи організації та громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності які затвердили ці документи відповідно до положень ДСТУ 1.0:2003 "Національна стандартизація. Основні положення ". Запропоновано до розгляду такі проекти технічних умов: ТУ У В.2.6-26.6-00294349-141:2006 "Панелі гіпсові полегшені для перегородок "АРТОЛІТ" розроблені Українським науково-дослідним та проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів м. Київ та дочірнім підприємством "ФОРВАРД" м. Бровари Київська обл. Ці технічні умови поширюються на панелі гіпсові полегшені для перегородок "АРТОЛІТ" далі - панелі призначені для влаштування внутрішніх ненесучих перегородок у приміщеннях під час будівництва ремонту або реконструкції будівель в житловому громадському та промисловому будівництві. Панелі придатні до застосування усередині приміщень з відносною вологістю повітря не більше 70 % в усіх кліматичних зонах України відповідно до СНиП ІІ-3-79. Необхідність розробки обумовлена відсутністю національного стандарту який би регламентував вимоги до таких типів панелей. У проекті технічних умов враховано вимоги ДСТУ Б В.2.7-97-2000 ДСТУ Б В.2.7-99-2000 ДСТУ Б В.2.7-8-94 ГОСТ 9574-90 ГОСТ 5742-76. Панелі є пазогребневими елементами заводського виготовлення які виготовляють із гіпсового в'яжучого заповнювачів цільових модифікуючих добавок і води. Панелі можуть виготовлятись без закладних елементів або мати внутрішній середній шар - закладні елементи з пінополістирольних мінераловатних плит або плит із ніздрюватого бетону та можуть бути додатково армованими в масі гіпсового розчину чи по поверхні панелей. У проекті технічних умов наведено класифікацію панелей їх основні параметри та характеристики фізико-технічні показники вимоги до матеріалів які використовують для їх виробництва вимоги безпеки та охорони довкілля правила приймання методи контролювання вказівки щодо застосування гарантії виробника. Проект технічних умов погоджено з Міністерством охорони здоров'я України Державним департаментом пожежної безпеки МНС України. Науково-технічну експертизу проведено Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій і надано позитивний висновок. ТУ У В.2.5-29.2-30637114-012:2006 "Вентилятори електричні відцентрово-осьові канальні в металевому корпусі серії "ВЕНТС" розроблені ЗАТ "Вентиляційні системи" м. Київ. Ці технічні умови поширюються на вентилятори електричні відцентрово-осьові канальні в металевому корпусі серії "ВЕНТС" типів ВКМ вентилятор відцентрово-осьовий канальний в металевому корпусі та ВКМС вентилятор відцентрово-осьовий канальний в металевому корпусі з підвищеною продуктивністю з діаметром робочих коліс від 190 до 280 мм. Вентилятори призначені для систем вентиляції в житлових громадських адміністративних медичних та виробничих приміщеннях. Вентилятори можуть монтуватись у канал з боку патрубка нагнітання і патрубка всмоктування або тільки в канал з боку патрубка нагнітання. На всмоктувальному патрубку передбачені захисні гратки. Вентилятори виготовляються одношвидкісні 8 моделей. Технічні умови розроблені відповідно до вимог ГОСТ 12.4-021-75 ГОСТ 7402-84 та регламентують конкретні вимоги до зазначеної продукції. У проекті технічних умов наведено параметри та розміри вентиляторів їх характеристики матеріали та комплектуючі які використовують для їх виготовлення комплектність поставки вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища правила приймання методи контролю вказівки щодо застосування гарантії виробника. Проект технічних умов погоджено з Міністерством охорони здоров'я України Державним департаментом пожежної безпеки МНС України Державним департаментом промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду. Науково-технічну експертизу проведено ЗАТ "Технічний комітет "Спецмонтаж" і надано позитивний висновок. ТУ У В.2.6-20.2-31622782-001:2006 "Панелі дверні деревноволокнисті" розроблені ЗАТ "КОНКОРД" м. Кременчук Полтавська обл. Ці технічні умови поширюються на панелі дверні деревноволокнисті які використовують при виробництві лицьової поверхні полотна міжкімнатних дверей згідно з ГОСТ 475-78 для будинків житлового промислового та громадського призначення. Панелі які є зовнішньою частиною полотна дверей виготовляють із заготовки деревноволокнистих плит ДВП вирізаної згідно з заданими розмірами на яку методом тиснення наноситься імітація текстури деревини дуба і рельєф верхньої і нижньої фільонок. Необхідність розробки обумовлена відсутністю національного стандарту який би регламентував вимоги до панелей дверних деревноволокнистих. У проекті технічних умов наведено класифікацію панелей їх основні розміри та показники вимоги до матеріалів які використовують для їх виробництва фізико-механічні властивості матеріалів комплектність поставки маркування пакування вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища правила приймання методи контролювання транспортування та зберігання гарантії виробника. Проект технічних умов погоджено з Міністерством охорони здоров'я України Державним департаментом пожежної безпеки МНС України. Науково-технічна експертиза проведена ВАТ "КиївЗНДІЕП" і надано позитивний висновок. ТУ У В.2.7-14.2-00186520-121:2006 "Щебінь пісок та щебенево-піщана суміш із шлаків від виробництва марганцевих феросплавів" розроблені Київським національним університетом будівництва і архітектури та ВАТ "Нікопольський завод феросплавів". Ці технічні умови поширюються на щебінь пісок та щебенево-піщану суміш із шлаків від виробництва марганцевих феросплавів які виготовляють подрібненням та розсівом по фракціях поточних та відвальних шлаків від виробництва марганцевих феросплавів суміші шлаків виплавки феромарганцю і феросилікомарганцю та використовують як заповнювачі для виробництва важких бетонів а також дорожніх сумішей основ дорожнього покриття влаштування автомобільних доріг і залізничних колій штучних основ будівель і споруд засипок підсипки територій. Технічні умови розроблено на підставі договору № 146-05 від 15.10.05 між ВАТ "Нікопольський завод феросплавів" та Київським національним університетом будівництва та архітектури на заміну ТУ У 14-146-121-93 "Щебень песок и щебеночно-песчаная смесь из шлаков производства марганцевых ферросплавов" які були розроблені ще в 1993 році і затверджені колишнім Міністерством чорної металургії СРСР. Технічні умови розроблено відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-74-98 ДСТУ Б В.2.7-30-95 ДСТУ Б В.2.7-71-98 ГОСТ 8269.0-97 ДСТУ Б В.2.7-72-98 ГОСТ 8269.1-98 ГОСТ 3344-83. У проекті технічних умов наведено технічні вимоги до щебеню піску їх фізико-механічні показники вимоги до сировини яку використовують для їх виробництва вимоги безпеки та охорони довкілля правила приймання методи контролювання транспортування вказівки щодо застосування гарантії виробника. Проект технічних умов погоджено з Міністерством охорони здоров'я України Корпорацією "Украгропромбуд". Науково-технічну експертизу проведено Українським науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів і надано позитивний висновок. Зміна № 1 ТУ У В.2.7-26.6-24577862-003-2004 "Суміші гіпсові сухі" розроблена Державним науково-дослідним і проектним інститутом цивільного будівництва "УкрНДІпроцивільсільбуд" м. Київ. Технічні умови поширюються на суміші гіпсові сухі далі - суміші які призначені для приготування штукатурних шпаклювальних та клейових розчинів для внутрішнього опорядження приміщень. Суміші гіпсові сухі виготовляють механічним перемішуванням гіпсового в'яжучого дрібних заповнювачів та добавок. Необхідність розробки Зміни № 1 обумовлена розширенням номенклатури та сфери застосування сумішей. Передбачено виготовлення нових типів сумішей - шпаклювальних фінішних штукатурних машинних шпаклювальних самовирівнювальних для підлоги сумішей для наливної підлоги. У проекті Зміни № 1 доповнено перелік нормативних посилань відповідно до чинних в Україні нормативних документів таблицю фізико-механічних показників сумішей розділи правил приймання та методів контролю. Проект Зміни № 1 погоджено з Міністерством охорони здоров'я України. Науково-технічну експертизу проведено Технічним комітетом стандартизації "Будівельні матеріали" і надано позитивний висновок. Зміна № 1 ТУ У В.2.5-05503272-009-2000 "Компенсатори сильфонні осьового типу" розроблена ВАТ "Завод сантехнічних заготовок" м. Київ. Технічні умови поширюються на компенсатори сильфонні осьового типу призначені для компенсації лінійного теплового видовження трубопроводів теплових мереж з умовними діаметрами Ду 40....Ду 1000 мм які транспортують гарячу воду з температурою до 150 оС при тиску до 2 5 Мпа залежно від виконання і пару з температурою до 250 оС при тиску до 2 5Мпа залежно від виконання і швидкості до 40 м/c. Компенсатори виготовляють без теплової ізоляції а також з тепловою пінополіуретановою ізоляцією і захисною поліетиленовою або металевою оцинкованою оболонками. Проект Зміни № 1 розроблено з метою перевірки технічних умов на відповідність чинному законодавству України. У проекті Зміни № 1 доповнено вступну частину технічних умов вимоги до матеріалів уточнено перелік нормативних посилань відповідно до чинних в Україні нормативних документів. Науково-технічну експертизу проведено Технічним комітетом стандартизації "Будівельні матеріали" і надано позитивний висновок. ТУ У В.2.7-24.1-33403587-001:2006 "Гідрофобізатори рідинні кремнійорганічні "Гідроком" розроблені ТОВ "ГІДРОКОМ" м. Київ. Ці технічні умови поширюються на гідрофобізатори рідинні кремнійорганічні "Гідроком" які виготовляють у вигляді кремнійорганічної рідини-концентрату або її розчинів різної концентрації в органічних розчинниках або водних емульсій рідини. Гідрофобізатори призначені для нанесення на поверхні будівельних матеріалів та конструкцій виробів з дерева скла шкіри тканин і на поверхні вкриті лакофарбовим покриттям для надання їм гідрофобних водовідштовхувальних властивостей та покращання їх вологостійкості. Необхідність розробки обумовлена відсутністю національного стандарту який би регламентував вимоги до кремнійорганічних гідрофобізаторів. У проекті технічних умов враховано вимоги ГОСТ 10834-76 ГОСТ 17537-72 ГОСТ 18995.1-73 ГОСТ 20841.1-75. У проекті технічних умов наведено класифікацію гідрофобізаторів їх фізико-технічні показники та характеристики вимоги до сировинних матеріалів які використовують для їх виробництва маркування пакування вимоги безпеки та охорони довкілля правила приймання методи контролю вказівки щодо застосування гарантії виробника. Проект технічних умов погоджено з Міністерством охорони здоров'я України Державним департаментом пожежної безпеки МНС України. Науково-технічну експертизу проведено Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій і надано позитивний висновок. ТУ УВ.2.7-24.6-33053410-003:2006 "Добавки пластифікуючі для бетонів і будівельних розчинів марки "СІКА" SIKA " розроблені Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій м. Київ. Ці технічні умови поширюються на хімічні добавки пластифікуючі для бетонів і будівельних розчинів марки "Сіка" Sika які є речовиною на основі водних розчинів модифікованих полімерів. Добавки призначені для бетонів важких товарних в монолітному будівництві та для виробництва бетонних і залізобетонних виробів з метою поліпшення технологічних властивостей бетонних сумішей фізико-механічних властивостей бетонів. Технічні умови розроблено відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.7-65-97 ДСТУ Б В.2.7-69-98 ДБН В.2.7-64-97. Добавки виготовляють згідно з технологічним регламентом затвердженим у встановленому порядку. У проекті технічних умов наведено класифікацію добавок їх характеристики показники ефективності дії фізико-технічні показники пакування маркування вимоги безпеки та охорони довкілля правила приймання методи контролю вказівки щодо застосування гарантії виробника. Проект технічних умов погоджено з Міністерством охорони здоров'я України. Науково-технічну експертизу проведено Українським науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом будівельних матеріалів та виробів і надано позитивний висновок Подані проекти технічних умов пройшли у встановленому порядку науково-технічну експертизу за дорученням Мінбуду України розглянуті на засіданні секції з питань технічного регулювання в будівництві протокол № 3 від 14 квітня 2006 р. і за позитивними висновками запропоновані до погодження президією науково-технічної ради Мінбуду України. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ Д. БАРЗИЛОВИЧ