Рішення НТР N 50 від 18.05.2006 р.

Рішення НТР N 50 від 18.05.2006 р. Про проект відомчих будівельних норм Магістральні трубопроводи. Лінійна частина. Будівництво. Основні положення

Рішення НТР від 8 червня 2006 р. № 54 Про проект ДСТУ Б В.1.2.-…-200 "Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Прогини і переміщення. Вимоги проектування" Рішення НТР від 8 червня 2006 р. № 54 Розглянувши проект національного стандарту України ДСТУ Б В.1.2.-…-200 "Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Прогини і переміщення. Вимоги проектування" розроблений ВАТ "УкрНДІпроект-стальконструкція" ім. В.М.Шимановського науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити та рекомендувати до затвердження проект ДСТУ Б В.1.2.-…-200 "Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Прогини і переміщення. Вимоги проектування". 2. Управлінню технічного регулювання в будівництві Барзилович Д.В. у місячний термін підготувати наказ про прийняття зазначеного національного стандарту України та сформувати Справу нормативного документа в установленому порядку. ГОЛОВА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ П. КАЧУР * * * Довідка Проект ДСТУ Б В.1.2.-…-200 "Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Прогини і переміщення. Вимоги проектування" розроблено ВАТ "УкрНДІпроектстальконструкція" ім. В.М. Шимановського на заміну розділу 10 СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия. Нормы проектирования" згідно з дорученням Держбуду наказ від 29.03.2005 № 56 . ДСТУ Б В.1.2.-…-200 "Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Прогини і переміщення. Вимоги проектування" регламентує прогини і переміщення конструкцій та конструктивних елементів будівель і споруд. Навантаження і впливи від дії яких визначаються прогини й переміщення слід приймати за ДБН В.1.2.-…-200 "Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування". Цей стандарт поширюється на конструкції будівель і споруд що зводяться або реконструюються і встановлює граничні значення прогинів і переміщень несучих і огороджувальних конструкцій при розрахунку за другою групою граничних станів незалежно від застосованих будівельних матеріалів. Проект зазначеного стандарту погоджено Державним департаментом промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду відповідно до технічного завдання. Висновок державної експертизи проведеної Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій позитивний. Проект розглянуто на засіданні секції науково-технічної ради Мінбуду з питань технічного регулювання в будівництві протокол № 4 від 17 травня 2006 року та рекомендовано до розгляду на засіданні президії науково-технічної ради Мінбуду. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ Д. БАРЗИЛОВИЧ