Рішення НТР N 55 від 08.06.2006 р.

Рішення НТР N 55 від 08.06.2006 р. Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-…:2006 Добавки активні мінеральні та добавки-наповнювачі до цементу. Технічні умови

Рішення НТР від 8 червня 2006 р. № 55 Про проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-…:2006 "Добавки активні мінеральні та добавки-наповнювачі до цементу. Технічні умови" Рішення НТР від 8 червня 2006 р. № 55 Розглянувши проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-…:2006 "Добавки активні мінеральні та добавки-наповнювачі до цементу. Технічні умови" розроблений Державним науково-дослідним інститутом "Укрдіцемент" науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити та рекомендувати до затвердження проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-…:2006 "Добавки активні мінеральні та добавки-наповнювачі до цементу. Технічні умови". 2. Управлінню технічного регулювання в будівництві Барзилович Д.В. підготувати в місячний термін наказ про прийняття зазначеного стандарту та сформувати Справу нормативного документа в установленому порядку. ГОЛОВА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ П. КАЧУР * * * Довідка Проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-…:2006 "Добавки активні мінеральні та добавки-наповнювачі до цементу. Технічні умови" розроблено згідно з тематичним планом науково-дослідних робіт інституту "Укрдіцемент" та технічним завданням погодженим з Мінбудом України. Розроблюваний національний стандарт призначається на заміну ТУ 21-26-11-90. Вимоги технічних умов застаріли. Введення в дію стандарту і продовження виробництва надасть можливість забезпечення споживачів добавками з метою ефективного використання їх при виготовленні цементів. В стандарті наводяться номенклатура і властивості добавок-компонентів речовинного складу цементу які беруть участь в процесах гідратації активні мінеральні добавки або будучи інертними по відношенню до клінкерних мінералів поліпшують структуру цементного каменю і дозволяють економити цементний клінкер без суттєвого зниження активності цементу добавки-наповнювачі . Підготовку проекту національного стандарту виконано ДНДІ "Укрдіцемент". Проект зазначеного національного стандарту погоджено з усіма організаціями відповідно до технічного завдання на розроблення ДСТУ. Державна експертиза вказаного проекту проведена в Українському науково-дослідному і проектно-конструкторському інституті будівельних матеріалів і виробів "НДІБМВ". Відповідно до результатів експертизи проект ДСТУ розглянуто на секції Управління технічного регулювання в будівництві та рекомендовано до розгляду на засіданні науково-технічної ради Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України з метою затвердження. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ Д.БАРЗИЛОВИЧ