Наказ N 224 від 05.07.2006 р.

Наказ N 224 від 05.07.2006 р. Про прийняття державного стандарту України

Наказ від 5 липня 2006 р. № 224 Про прийняття державного стандарту України Наказ від 5 липня 2006 р. № 224 З метою удосконалення нормативної бази у будівельному комплексі та на підставі рішення науково-технічної ради Мінбуду України від 8 червня 2006 року № 54 наказую: 1. Прийняти з наданням чинності з 1 січня 2007 року ДСТУ Б В.1.2.-3:2006 "Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Прогини і переміщення. Вимоги проектування" розроблений ВАТ "УкрНДІпроектстальконструкція" ім. В.М.Шима-новського. 2. Доручити ВАТ "УкрНДІпроектсталь-конструкція" ім. В.М.Шимановського видання та розповсюдження державних будівельних норм на умовах угоди укладеної з ДП "Укрархбудінформ" В.М.Чеснок за умови використання одержаних від реалізації стандарту коштів на виконання робіт зі стандартизації розвиток науково-технічної бази стаття 19 Закону України "Про стандартизацію" . 3. ВАТ "УкрНДІпроектстальконструкція" ім.В.М.Шимановського надати обов'язковий безоплатний типографського видання примірник стандарту одержувачам визначеним постановою Кабінету Міністрів України "Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів" від 10 травня 2002 року №608. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра А.В. Беркуту. МІНІСТР П. КАЧУР