Наказ N 235 від 10.07.2006 р.

Наказ N 235 від 10.07.2006 р. Про виконання рішення колегії Мінбуду України від 29.06.2006 № 132 Про стан не завершених будівництвом житлових будинків, будівництво яких було розпочато до 01.07.1995 року, до введення в дію нових нормативів з енергозбереження, ступінь будівельної готовності яких складає більше 50 %

Наказ від 10 липня 2006 р. № 235 Про виконання рішення колегії Мінбуду України від 29.06.2006 № 132 "Про стан не завершених будівництвом житлових будинків будівництво яких було розпочато до 01.07.1995 року до введення в дію нових нормативів з енергозбереження ступінь будівельної готовності яких складає більше 50 %" Наказ від 10 липня 2006 р. № 235 З метою скорочення споживання енергоресурсів у житлово-комунальному секторі реалізації заходів спрямованих на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2005 № 577-р "Про заходи щодо енергозбереження споживачів" забезпечення стійкості та надійної експлуатації конструкцій не завершених будівництвом житлових будинків при відновленні будівництва та введенні їх в експлуатацію а також з метою виконання рішення колегії Мінбуду України від 29 червня 2006 року № 132 "Про стан не завершених будівництвом житлових будинків будівництво яких було розпочато до 01.07.1995 року до введення в дію нових нормативів з енергозбереження ступінь будівельної готовності яких складає більше 50%" наказую: 1. Заступникам Міністра та керівникам структурних підрозділів Мінбуду відповідно до розподілу обов'язків взяти до керівництва в роботі рішення колегії Мінбуду "Про стан не завершених будівництвом житлових будинків будівництво яких було розпочато до 01.07.1995 року до введення в дію нових нормативів з енергозбереження ступінь будівельної готовності яких складає більше 50%". 2. Структурним підрозділам Мінбуду при розгляді звернень місцевих органів виконавчої влади та забудовників щодо незавершених будівництвом житлових будинків не узгоджувати рішення щодо відхилень від чинних нормативних документів у частині енергозбереження крім обґрунтованих відступів від нових вимог з архітектурно-планувальних рішень виходячи зі стану конструкцій незавершених будівель згідно з наказом Держбуду України від 28.09.2005 № 175 "Про надання чинності ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення". 3. Вважати такими що втратили чинність накази Держбуду України від 10.06.2003 № 78 "Про затвердження Тимчасового положення з розгляду звернень щодо завершення будівництва і введення в експлуатацію житлових будинків розпочатих будівництвом до 1 липня 1995 року" та від 31.12.2004 № 246 "Про розгляд звернень щодо завершення будівництва та введення в експлуатацію житлових будинків розпочатих будівництвом до 1 липня 1995 року". 4. Замовникам інвесторам забезпечити при коригуванні проектної документації відновленні будівництва недобудованих житлових будинків та введенні їх в експлуатацію дотримання законодавства та вимог державних будівельних норм зокрема щодо енергозбереження утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій встановлення теплоефективних вікон та балконних дверей лічильників обліку газо- тепло- водоспоживання використання ефективних систем опалення та інженерного обладнання тощо . 5. Управлінням містобудування та архітектури Ради міністрів Автономної Республіки Крим обласних Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій службам Укрінвестекспертизи інспекціям архітектурно-будівельного контролю: 5.1 Розгляд звернень щодо відновлення та завершення будівництва недобудованих житлових будинків здійснювати лише за наявності відповідного акта про технічний стан конструкцій об'єкта та висновку щодо можливості продовження його будівництва. 5.2 У разі отримання висновку щодо неможливості продовження будівництва об'єкта виходячи з його аварійного стану на місцевому рівні вносити пропозиції щодо визначення рівня аварійності об'єкта а також розроблення необхідних заходів щодо його модернізації ліквідації з включенням об'єкта до регіональної програми модернізації ліквідації аварійно-небезпечних будинків і споруд. 5.3 Надавати організаційно-методичну допомогу замовникам інвесторам у перегляді та коригуванні проектної документації згідно з вимогами до проектування і сприяти у завершенні недобудованих житлових будинків. 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Міністра Ю.Й. Казмірука. МІНІСТР П. КАЧУР