Рішення Колегії N 127 від 29.06.2006 р.

Рішення Колегії N 127 від 29.06.2006 р. Про діяльність Управління містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Запорізької обласної державної адміністрації

Рішення колегії від 29 червня 2006 р. № 127 Про діяльність Управління містобудування архітектури та житлово-комунального господарства Запорізької обласної державної адміністрації Рішення колегії від 29 червня 2006 р. № 127 Заслухавши інформацію начальника управління містобудування архітектури та житлово-комунального господарства Запорізької обласної державної адміністрації Прудкого С.І. та першого заступника начальника Управління Юлпатова Б.В. про діяльність Управління колегія відзначає. Управлінням в цілому забезпечується реалізація державної політики у сфері містобудування та архітектури на належному рівні здійснюється координація діяльності районних і міських органів у цій галузі. Відзначаються певні зрушення у галузі житлово-комунального господарства зокрема проводиться робота щодо створення ефективного власника житла: в області функціонує 153 об'єднання співвласників багатоквартирних будинків у водопровідно-каналізаційне господарство залучено близько 30 млн. дол. США інвестицій розроблені та впроваджуються численні місцеві програми розвитку окремих підгалузей житлово-комунального господарства області. Разом з тим у роботі Управління є суттєві недоліки. Не забезпечено розроблення Схеми планування території Запорізької області схем планування територій адміністративних районів області регіональних правил забудови історико-архітектурних опорних планів проектів зон охорони пам'яток та меж і режимів використання історичних ареалів населених місць недостатньо розгорнуто роботу з оновлення генеральних планів населених пунктів та правил забудови населених пунктів. Організація архітектурно-будівельного контролю в Запорізькій області не забезпечує повною мірою державного контролю у сфері містобудування. Чітко не визначені перспективи розвитку теплового господарства не створено конкурентне середовище на ринку послуг з утримання житла не вирішено проблему поліпшення якості питної води мало уваги приділяється питанням благоустрою та комунального обслуговування населення. Неефективна тарифна політика органів місцевого самоврядування спричиняє погіршення фінансового стану підприємств галузі. Обласна Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2006-2010 роки потребує суттєвого доопрацювання щодо конкретизації заходів її реалізації на 2007 і наступні роки по окремих підгалузях житлово-комунального господарства і в розріз населених пунктів області. Недостатня чисельність відсутність транспорту та незабезпеченість оргтехнікою призводить до перевантаження працівників управління та ускладнює виконання функціональних обов'язків у повному обсязі. Колегія вирішила: 1. Інформацію начальника управління містобудування архітектури та житлово-комунального господарства Запорізької облдержадміністрації Прудкого С.І. та першого заступника начальника Управління Юлпатова Б.В. про діяльність управління узяти до відома. 2. Рекомендувати Запорізькій облдержадміністрації: 2.1 Скоригувати до кінця 2006 року Програму розроблення та оновлення містобудівної документації регіональних та місцевих правил забудови виходячи з нагальних потреб у забезпеченні містобудівного регулювання забудови на території області та здійснити її послідовну реалізацію. 2.2. Вирішити питання фінансування розроблення Схеми планування території Запорізької області. 2.3. При формуванні місцевих бюджетів на 2007 та наступні роки постійно передбачати кошти на розроблення містобудівної документації окремим рядком. 2.4. Забезпечити протягом 2006-2008 років розроблення для шести історичних населених місць області історико-архітектурних опорних планів проектів зон охорони пам'яток та меж і режимів використання історичних ареалів населених місць. 2.5. Вжити заходів щодо посилення роботи виконавчої служби за позовами комунальних підприємств про стягнення заборгованості за надані житлово-комунальні послуги. 2.6. Розглянути питання про збільшення штату управління та органів містобудування архітектури та житлово-комунального господарства на місцях зокрема укомплектувати управління фахівцями з питань ліцензування будівельної діяльності охорони пам'яток містобудування та архітектури. 2.7. З метою забезпечення належного контролю за додержанням законодавства у сфері будівництва розглянути до 1 листопада 2006 року питання щодо утворення у своєму складі інспекції окремого державного архітектурно-будівельного структурного підрозділу на засадах організаційної та структурної єдності інспекцій різних рівнів. 3. Управлінню містобудування архітектури та житлово-комунального господарства Запорізької обласної державної адміністрації Прудкий С.І. : 3.1. Відповідно до обласної Програми розроблення та оновлення містобудівної документації організувати роботу з райдержадміністраціями та виконкомами відповідних місцевих рад щодо забезпечення належного фінансування надання вихідних даних та вирішення інших питань необхідних для розроблення та оновлення містобудівної документації. 3.1. Надавати необхідну консультативну та методичну допомогу у вирішенні питань розроблення та затвердження місцевих правил забудови відповідно до статті 22 Закону України "Про планування і забудову територій". 3.2. Організувати до кінця 2006 року роботу з розроблення генерального плану м. Бердянська. 3.3. Завершити до 1 вересня 2006 року перевірку розпочатих будівництвом об'єктів за фактами виявленого самовільного будівництва вжити до порушників відповідних заходів впливу. 3.4. Провести до 1 вересня 2006 року з начальниками інспекцій ДАБК семінар із вивчення порядку застосування законодавчих та нормативних документів у тому числі постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 №1243 "Про приймання об'єктів в експлуатацію". 3.5. З метою виявлення та сприяння впровадженню в будівництві прогресивних проектних рішень підвищення якості будівництва поширення передового досвіду проектних і будівельних організацій України розгорнути роботу з визначення та представлення на конкурс кращих будинків та споруд що збудовані та прийняті в експлуатацію у 2005 році відповідно до наказу Мінбуду від 26.04.2006 № 143. 3.6. Встановити постійний контроль за реалізацією програми модернізації ліквідації аварійно небезпечних будівель і споруд. 3.7. З метою реального фінансового забезпечення реалізації та визначення конкретних заходів реформування в розрізі територіальних громад області на період до 2010 року скоригувати до 1 вересня 2006 року обласну Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства Запорізької області на 2006-2010 роки відповідно до заходів передбачених у місцевих програмах та схвалених місцевими радами. 3.8. Забезпечити упродовж 2006-2007 років розвиток конкурентного середовища на ринку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій шляхом формування інституту управителів будинків відбору на конкурсних засадах надавачів послуг приватизації комунальних житлово-експлуатаційних підприємств створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. 3.9. Забезпечити до кінця 2006 року проведення енергетичного аудиту централізованих систем водопостачання перегляду схем водопостачання та водовідведення населених пунктів області запровадження обов'язкового технологічного обліку енергетичних ресурсів та питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства. 3.10. Створити до кінця 2006 року реєстр населених пунктів з обмеженим доступом населення до послуг з централізованого питного водопостачання розробити модель системи централізованого питного водопостачання сільських населених пунктів області. 3.11. Організувати до кінця 2006 року роботу з розроблення схем теплопостачання міст області з урахуванням оптимального поєднання централізованих помірно-централізованих і децентралізованих систем відповідно до "Методичних рекомендацій з розроблення енерго- та екологоефективних схем теплопостачання населених пунктів України" затверджених наказом Мінбуду від 26.04.06 №147. 3.12. Взяти під особливий контроль стан підготовки до наступного опалювального сезону об'єктів житлово-комунального господарства с. Степногірськ Василівського району забезпечити щомісячне інформування Мінбуду з цього питання. 3.13. Забезпечити до кінця 2006 р. проведення енергетичного аудиту на підприємствах комунальної теплоенергетики та здійснити заходи щодо зменшення споживання природного газу на 10%. 3.14. Організувати до кінця 2006 року проведення постійного моніторингу стану впровадження в населених пунктах області енергозберігаючих технологій в галузі зовнішнього освітлення дотримання місцевими органами влади норм Законів України "Про благоустрій населених пунктів" та "Про поховання та похоронну справу". 3.15. Вжити заходів щодо передбачення у місцевому бюджеті Запоріжжя на 2006 та наступні роки видатків на оновлення рухомого складу та інших об'єктів міського електротранспорту. 3.16. Забезпечити до 1 жовтня 2006 року встановлення економічно обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги з метою повного відшкодування витрат з виробництва своєчасне їх коригування відповідно до зміни цін на паливно-енергетичні ресурси. 4. Управлінню реставрації та історичної забудови Мінбуду України Майстерчук Т.П. разом з Управлінням містобудування архітектури та житлово-комунального господарства Запорізької облдержадміністрації вирішити питання фінансування першочергових ремонтно-реставра-ційних робіт церкви Святої Трійці в м. Приморську - пам'ятки архітектури національного значення. 5. Структурним підрозділам Мінбуду з питань компетенції надавати методичну допомогу Управлінню містобудування архітектури та житлово-комунального господарства Запорізької обласної державної адміністрації. 6. Управлінню містобудування архітектури та житлово-комунального господарства Запорізької обласної державної адміністрації Прудкий С.І. забезпечити інформування Мінбуду про виконання вищезазначених заходів. 7. Контроль за виконанням рішення колегії покласти на заступників Міністра Казмірука Ю.Й. та Семчука Г.М. ГОЛОВА КОЛЕГІЇ П. КАЧУР