Рішення Колегії N 132 від 29.06.2006 р.

Рішення Колегії N 132 від 29.06.2006 р. Про стан не завершених будівництвом житлових будинків, будівництво яких було розпочато до 01.07.1995 року, до введення в дію нових нормативів з енергозбереження, ступінь будівельної готовності яких складає більше 50 %

Рішення колегії від 29 червня 2006 р. № 132 Про стан не завершених будівництвом житлових будинків будівництво яких було розпочато до 01.07.1995 року до введення в дію нових нормативів з енергозбереження ступінь будівельної готовності яких складає більше 50 % Рішення колегії від 29 червня 2006 р. № 132 Заслухавши інформацію начальника Управління архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд житлово-цивільного призначення Мінбуду Авдієнка О.П. про стан не завершених будівництвом житлових будинків будівництво яких було розпочато до 01.07.1995 року до введення в дію нових нормативів з енергозбереження ступінь будівельної готовності яких складає більше 50 % з метою забезпечення їх експлуатаційних якостей стійкості і надійності конструкцій при відновленні будівництва а також реалізації заходів спрямованих на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2005 № 577-р "Про заходи щодо енергозбереження споживачів" колегія вирішила: 1. Взяти до відома інформацію про стан не завершених будівництвом житлових будинків та відзначити проведену Мінбудом роботу що сприяла завершенню будівництва житлових будинків та введенню в експлуатацію за останні п'ять років більше 2 6 млн.кв.м житла за рахунок незавершених об'єктів з високим ступенем готовності основних конструкцій. 2. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим обласним Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям: 2.1 Розгляд звернень щодо відновлення та завершення будівництва недобудованих житлових будинків здійснювати лише за наявності відповідного акта про технічний стан конструкцій об'єкта та висновку щодо можливості продовження його будівництва. 2.2 У разі отримання висновку щодо неможливості продовження будівництва об'єкта виходячи з його аварійного стану на місцевому рівні забезпечити визначення рівня аварійності об'єкта а також розроблення необхідних заходів щодо його модернізації ліквідації із включенням об'єкта до регіональної програми модернізації ліквідації аварійно-небезпечних будинків і споруд. 2.3 Надавати організаційно-методичну допомогу замовникам інвесторам у перегляді та коригуванні проектної документації згідно з вимогами до проектування і сприяти завершенню недобудованих житлових будинків. 3. Замовникам інвесторам забезпечити при коригуванні проектної документації відновленні будівництва недобудованих житлових будинків та введенні їх в експлуатацію дотримання законодавства та вимог державних будівельних норм зокрема щодо енергозбереження утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій встановлення теплоефективних вікон та балконних дверей лічильників обліку газо- тепло- водоспоживання використання ефективних систем опалення та інженерного обладнання тощо . 4. Структурним підрозділам Мінбуду не розглядати звернення місцевих органів виконавчої влади та забудовників щодо погодження відхилень від чинних нормативних документів у частині енергозбереження крім обґрунтованих відступів від нових вимог з архітектурно-планувальних рішень виходячи зі стану конструкцій незавершених будівель згідно з наказом Держбуду України від 28.09.2005 № 175 "Про надання чинності ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення". 5. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Авдієнко О.П. у двотижневий термін підготувати наказ Мінбуду щодо скасування дії Тимчасового положення з розгляду звернень щодо завершення будівництва і введення в експлуатацію житлових будинків будівництво яких розпочато до 1 липня 1995 року затвердженого наказом Держбуду України від 10.06.2003 № 78 і зареєстрованого у Мін юсті від 01.07.2003 за № 537/7858 дію якого було продовжено до 31 грудня 2006 року наказом Держбуду від 31.12.2004 № 246 зареєстрованим у Мін юсті від 27.01.2005 за № 106/10386. 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Міністра Ю.Й. Казмірука. ГОЛОВА КОЛЕГІЇ П. КАЧУР