Рішення НТР N 60 від 13.07.2006 р.

Рішення НТР N 60 від 13.07.2006 р. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві полістиролбетону із заповнювачем ПОЛІТЕРМ

Рішення НТР від 13 липня 2006 р. № 60 Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві полістиролбетону із заповнювачем "ПОЛІТЕРМ" Рішення НТР від 13 липня 2006 р. № 60 в робочому порядку Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006 р. №240 "Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних матеріалів для застосування" та наказу Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України від 20 березня 2006 р. № 69 "Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві" зареєстрованого у Міністерстві юстиції 18 травня 2006 року за № 577/12451 а також розглянувши заявку виробничо-господарської фірми "СПМК-516 ЛТД" м. Полтава Україна з урахуванням позитивного висновку Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій науково-технічна рада вирішила: 1. Вважати за доцільне видати технічне свідоцтво підтвердження придатності для застосування в будівництві на виріб: "Полістиролбетон із заповнювачем "ПОЛІТЕРМ". ГОЛОВА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ П. КАЧУР * * * Довідка На полістиролбетон із заповнювачем "ПОЛІТЕРМ" на території України не існує чинних нормативних документів. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006 р. № 240 "Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних матеріалів для застосування" та наказу Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України від 20 березня 2006 р. № 69 "Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві" зареєстрованого у Міністерстві юстиції 18 травня 2006 року за № 577/12451 придатність нових будівельних виробів для застосування в умовах будівництва і експлуатації об'єктів на території України підтверджується технічним свідоцтвом придатності будівельних виробів для застосування. Заявник - виробничо-господарська фірма "СПМК-516 ЛТД". Висновок щодо підтвердження придатності будівельних виробів для застосування в будівництві наданий Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій. Згідно з висновком полістиролбетон із заповнювачем "ПОЛІТЕРМ" використовують як прошарок у конструкціях підлог та горищ житлових будинків та будівель різного призначення. Технічні характеристики полістиролбетону: міцність на стиск - не менше В 0 35 міцність на розтяг - не менше Вtв 0 04 середня густина - до 314 кг/м3 сорбційна вологість - до 4% водопоглинання - до 8 4% температура застосування - від -400 0С до +800 0С морозостійкість - F15 теплопровідність коефіцієнт теплопровідності - до 0 1 Вт/м 0С горючість - Г1. Технічні характеристики бетонної суміші: легкоукладальність - Р5 середня густина - до 436 кг/м3 об'єм міжзернових порожнин - до 25%. Індекс зниження приведеного рівня ударного шуму шару цементополістиролу полістиролбетону товщиною 50 мм на яку укладений цементний розчин товщиною 50 мм з поверхневою густиною 120 кг/м2 складає 23 дБ. Визначені показники що характеризують рівень безпеки для життя і здоров'я людини майна та навколишнього природного середовища: гігієнічна безпека - показники токсичності продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044-89 ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів у сировинних матеріалах згідно з ДБН В.1.4-1.01; протипожежна безпека згідно з ДБН В.1.1-7-2002. Питання щодо підтвердження придатності для застосування в будівництві полістиролбетону із заповнювачем "ПОЛІТЕРМ" розглянуто на засіданні секції науково-технічної політики у будівництві науково-технічної ради Мінбуду України і рекомендовано президії науково-технічної ради Мінбуду України і рекомендовано президії науково-технічної ради прийняти рішення щодо видачі технічного свідоцтва на полістиролбетон із заповнювачем "ПОЛІТЕРМ". ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ М. ЗАХАРЧУК