Рішення НТР N 67 від 13.07.2006 р.

Рішення НТР N 67 від 13.07.2006 р. Про проект державного стандарту Профілі з алюмінієвих сплавів з термомістками для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови

Рішення НТР від 13 липня 2006 р. № 67 Про проект державного стандарту "Профілі з алюмінієвих сплавів з термомістками для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови" Рішення НТР від 13 липня 2006 р. № 67 Розглянувши проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-…:200 "Профілі з алюмінієвих сплавів з термомістками для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови" розроблений ВАТ "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" КиївЗНДІЕП науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити та рекомендувати до прийняття проект ДСТУ Б В.2.6-…:200 "Профілі з алюмінієвих сплавів з термомістками для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови". 2. Управлінню технічного регулювання в будівництві Захарчук М.І. в місячний термін підготувати наказ про прийняття зазначеного стандарту та сформувати Справу нормативного документа в установленому порядку. ГОЛОВА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ П. КАЧУР * * * Довідка Проект національного стандарту "Профілі з алюмінієвих сплавів з термомістками для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови" розроблено на підставі наказу Держбуду від 14.08.2000 року № 170. У зв'язку з підвищенням вимог до якості будівництва виникла необхідність розроблення нормативного документа що встановлює на сучасному рівні вимоги до алюмінієвих будівельних конструкцій. Об'єктом стандартизації є алюмінієві профілі з термомістками що застосовуються в будівництві при виготовленні елементів фасадів вікон дверей вітражів. У проекті стандарту встановлено вимоги до комбінованих профілів та їх складових. Наведено норми відхилень основних розмірів вимоги до складових частин профілів механічні властивості профілів методи контролю. Стандарт розроблено вперше. Проект національного стандарту погоджено Державним департаментом пожежної безпеки МНС України та Міністерством охорони здоров'я України. Висновок державної експертизи проведеної Українським науково-дослідним та проектним інститутом сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського позитивний. Проект ДСТУ Б В.2.6-…:200 "Профілі з алюмінієвих сплавів з термомістками для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови" розглянуто на спільному засіданні секцій "Архітектури і будівництва житлових та громадських будинків і споруд" та "З питань технічного регулювання в будівництві" схвалено і рекомендовано до розгляду президією науково-технічної ради з метою прийняття. ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ М. ЗАХАРЧУК