Наказ N 282 від 23.08.2006 р.

Наказ N 282 від 23.08.2006 р. Про надання чинності ДБН В.1.1-12:2006 Будівництво у сейсмічних районах України (на заміну СНиП ІІ-7-81*)

Наказ від 23 серпня 2006 р. № 282 Про надання чинності ДБН В.1.1-12:2006 "Будівництво у сейсмічних районах України" на заміну СНиП ІІ-7-81* Наказ від 23 серпня 2006 р. № 282 З метою вдосконалення нормативно-правової бази України у галузі будівництва з питань проектування будівництва реконструкції підсилення при відбудові будівель у сейсмічних районах України на підставі рішення науково-технічної ради Мінбуду України від 18 травня 2006 року № 52 та у зв'язку з необхідністю врахування результатів проведеного додаткового громадського обговорення окремих положень розробленого проекту ДБН В.1.1-12:2006 "Будівництво у сейсмічних районах України" наказую: 1. Прийняти з наданням чинності з 1 лютого 2007 року державні будівельні норми ДБН В.1.1-12:2006 "Будівництво у сейсмічних районах України" підготовлені Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій. 2. З набуттям чинності ДБН В.1.1-12:2006 "Будівництво у сейсмічних районах України" вважати такими що втратили чинність на території України СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" п.3.6 ДБН 360-92** "Містобудування планування і забудова міських і сільських поселень". 3. Подовжити чинність РСН 65-87 "Инженерные изыскания для строительства. Сейсмическое микрорайонирование. Технические требования к производству работ". 4. ДП "Укрархбудінформ" Чеснок В.М. забезпечити видання та розповсюдження зазначених ДБН В.1.1-12:2006 відповідно до замовлень за умови використання коштів отриманих від їх реалізації на розвиток науково-технічної бази стандартизації стаття 19 Закону України "Про стандартизацію" . 5. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Авдієнко О.П. забезпечити підготовку та внесення змін до ДБН В.1.1-1-94 "Проектування і будівництво цивільних будівель з блоків і каменів пиляного вапняка кримських родовищ в сейсмічних районах" та ДБН В.1.1-5-2000 "Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах. Частина ІІ. Будинки і споруди на просідаючих грунтах." 6. Будинки і споруди на будівництво яких затверджена документація та отримано дозвіл на виконання будівельних робіт в установленому порядку до 1.02.2007 допускається вводити в експлуатацію без коригування документації на відповідність вимогам ДБН В.1.1-12:2006. 7. Рекомендувати НДІ будівельних конструкцій підготувати та провести в сейсмонебезпечних регіонах науково-практичні семінари для детального ознайомлення проектувальників та будівельників з вимогами зазначених державних будівельних норм. 8. Інвесторам та проектним організаціям до набуття чинності ДБН В.1.1-12:2006 враховувати їх вимоги у частині обмежень поверховості будівель залежно від сейсмічності майданчика та приймати значення нормативної інтенсивності сейсмічних дій на підставі карт загального сейсмічного районування території України ЗСР-2004 . 9. Делегувати Міністерству архітектури і будівельної політики Автономної Республіки Крим Закарпатській Одеській та Чернівецькій облдержадміністраціям і міськдержадміністрації м. Севастополя повноваження з видачі дозволів на будівництво у сейсмічних районах на підпорядкованих їм територіях об'єктів що проектуються відповідно до вимог ДБН В.1.1-12:2006. Документація яку виконано з обгрунтованими відхиленнями від ДБН В.1.1-12:2006 підлягає погодженню в частині цих відхилень з Мінбудом. 10. Відділу атестації та ліцензування Лісничук В.А. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Авдієнко О.П. до 1 січня 2007 р. підготувати пропозиції до змін умов ліцензування організацій на право проектування і будівництва у сейсмічних районах 6 балів і більше . 11. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Авдієнко О.П. підготувати Міносвіти пропозиції щодо необхідності включення до програм з підвищення кваліфікації вищих навчальних закладів будівельного напряму відповідних змін щодо вивчення спеціалістами з проектування та будівництва у сейсмічних умовах вимог ДБН В.1.1-12:2006. 12. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Авдієнко О.П. Державному науково-дослідному інституту будівельних конструкцій Кривошеєв П.І. до 1 листопада 2006 р. підготувати план заходів щодо оцінки відповідності об'єктів в сейсмічних регіонах України вимогам ДБН В.1.1-12:2006 та його запровадження в практику проектування і будівництва. 13. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра А.В. Беркуту. ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК МІНІСТРА А. ОРЛОВ