Наказ N 296 від 04.09.2006 р.

Наказ N 296 від 04.09.2006 р. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо встановлення порядку розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності

Наказ від 4 вересня 2006 р. № 296 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо встановлення порядку розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності Наказ від 4 вересня 2006 р. № 296 Відповідно до завдань приведення регуляторних актів у сфері містобудування та будівництва у відповідність до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та з метою створення сприятливих умов для розвитку інвестиційної діяльності наказую: 1. Затвердити Методичні рекомендації щодо встановлення порядку розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності додаються . 2. Управлінню містобудування та архітектури Сіленко М.В. забезпечити доведення інформації про затвердження Методичних рекомендацій щодо встановлення порядку розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра А.В. Беркуту. ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК МІНІСТРА А.ОРЛОВ * * * Затверджено наказом Мінбуду від 04.09.2006 № 296 Методичні рекомендації щодо встановлення порядку розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності 1. Методичні рекомендації щодо встановлення порядку розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності далі - Рекомендації розроблені відповідно до вимог чинного законодавства і призначені для використання місцевими радами та їх виконавчими органами при встановленні порядку отримання дозволу та вирішення питань щодо розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності незалежно від форми власності. Рекомендації не поширюються на визначення процедур розміщення інших малих архітектурних форм фонтанів альтанок тощо . Порядок отримання дозволу та вирішення інших питань щодо розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності як тимчасових споруд відповідно до статті 24 Закону України "Про планування і забудову територій" визначається місцевими правилами забудови розробленими і затверджених місцевими радами згідно з вимогами статті 22 зазначеного Закону. За відсутності місцевих правил забудови відповідними радами розробляються та затверджуються як окремий нормативний акт "Правила розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності". 2. Малою архітектурною формою для здійснення підприємницької діяльності далі - мала архітектурна форма є невелика одноповерхова споруда яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів. Малі архітектурні форми є пересувними або стаціонарними: пересувна мала архітектурна форма торговельне обладнання низькотемпературний прилавок лоток ємність торговельний автомат інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності тощо - споруда яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей; стаціонарна мала архітектурна форма кіоск павільйон тощо - споруда яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру має площу до 30 кв. м. 3. Малі архітектурні форми повинні розміщуватися відповідно до зонування територій та з урахуванням єдиних умов і обмежень забудови та іншого використання земельних ділянок встановлених місцевими правилами забудови за їх відсутності - відповідно до затвердженої Схеми розміщення малих архітектурних форм іншої містобудівної документації. 4. При розміщенні малих архітектурних форм у межах червоних ліній вулиць і доріг на територіях прилеглих до об'єктів зовнішнього транспорту визначаються умови щодо блокування малих архітектурних форм із павільйонами зупинок громадського транспорту існуючими спорудами прив'язки до лінії існуючої забудови у проміжках між будинками та інші умови. 5. Місця розміщення малих архітектурних форм на території ринку визначаються на основі затвердженої проектної документації щодо ринку. 6. Розміщення об'єктів на платформах інженерних споруд у середині приміщень здійснюється на частині їх площі за погодженням відповідних органів державного нагляду в залежності від функціонального призначення на підставі договору оренди з власником приміщення або уповноваженою ним особою. 7. Розміщення малих архітектурних форм на територіях з особливим режимом використання заповідники охоронні зони об'єктів культурної спадщини тощо відбувається за погодженням з відповідними органами державного нагляду. 8. Для отримання дозволу на розміщення стаціонарної або пересувної малої архітектурної форми суб'єкт підприємницької діяльності подає до районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації виконавчого органу сільської селищної міської районної в місті ради письмову заяву встановленої форми у якій зазначаються бажане місце та термін розміщення функціональне призначення і характеристика об'єкта. До заяви додаються: нотаріально посвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності в Україні; копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ при потребі ; документ що посвідчує право на земельну ділянку; для іноземного суб'єкта підприємницької діяльності - документи що свідчать про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності в країні її місцезнаходження. Не повинні вимагатися додаткові документи та отримання заявником будь-яких погоджень щодо розміщення малої архітектурної форми за винятком зазначених у пп. 6 7 Рекомендацій . 9. Зареєстрована заява та документи які додані до неї передаються відповідному місцевому органу містобудування та архітектури який за результатами розгляду питання: протягом 10 робочих днів з часу надходження заяви і документів видає суб'єкту підприємницької діяльності дозвіл встановленого зразка на розміщення пересувної малої архітектурної форми зі схемою прив'язки установки об'єкта на топографо-геодезичній основі в масштабі 1:500 ; протягом 3 робочих днів після надходження заяви та документів надає згоду на звернення заявника до відповідного підприємства установи організації для виготовлення паспорта прив'язки стаціонарної малої архітектурної форми; протягом 3 робочих днів після надходження заяви та документів надає заявнику аргументовану відмову у дозволі на розміщення малої архітектурної форми в разі її невідповідності місцевим правилам забудови містобудівній документації державним будівельним та іншим нормам. В разі можливості до відмови додаються пропозиції щодо альтернативного розміщення об'єкта або щодо зміни його призначення. 10. Відсутність або невідповідність законодавству одного з документів для отримання дозволу на розміщення малої архітектурної форми зазначених у пункті 8 Рекомендацій може бути підставою для відмови у прийнятті заяви або у наданні дозволу на розміщення малої архітектурної форми. 11. Розроблення паспорта прив'язки малої архітектурної форми далі - паспорт прив'язки або внесення змін до нього здійснюється уповноваженим підприємством установою організацією на підставі договору укладеного із заявником і включає: план прив'язки малої архітектурної форми та благоустрою майданчика на топографо-геодезичній основі масштаб 1:500 ; креслення фасадів об'єкта з кольоровим вирішенням масштаб 1:200 ; креслення вузлів підключення до інженерних мереж масштаб 1:100 - при потребі; текстові матеріали з вимогами щодо естетичного вигляду та інженерного забезпечення об'єкта - при потребі. 12. У разі якщо на вимогу органу містобудування та архітектури розміщення малих архітектурних форм здійснюється групою за рахунок коштів суб'єктів підприємницької діяльності розробляється схема розміщення групи малих архітектурних форм з прив'язкою кожного окремого об'єкта. Схема з відображенням благоустрою та інженерного забезпечення на топографо-геодезичній основі масштаб 1:500 затверджується органом виконавчої влади за погодженням із відповідними органами державного нагляду. 13. Після подання заявником паспорта прив'язки до органу містобудування та архітектури останній перевіряє відповідність паспорта прив'язки державним будівельним нормам і в тижневий термін видає суб'єкту підприємницької діяльності дозвіл на розміщення малої архітектурної форми разом із затвердженим паспортом прив'язки. 14. Термін дії дозволу на розміщення малої архітектурної форми визначається терміном дії документа що посвідчує право на земельну ділянку. 15. Загальний термін надання дозволу на розміщення малої архітектурної форми не повинен перевищувати одного місяця із дня подання заяви суб'єктом підприємницької діяльності за винятком терміну необхідного для виготовлення паспорта прив'язки який визначається договором між суб'єктом підприємницької діяльності та виконавцем а також для розроблення схеми розміщення групи малих архітектурних форм відповідно до п. 3.4 16. Стаціонарні малі архітектурні форми після спорудження підлягають прийняттю до експлуатації. Прийняття до експлуатації стаціонарної малої архітектурної форми здійснюється комісією за участю уповноваженого представника органу містобудування та архітектури представників відповідних служб у залежності від функціонального призначення споруди а також суб'єкта підприємницької діяльності з розглядом на місці відповідності об'єкта паспорту прив'язки. За результатами розгляду складається акт встановленого зразка технічної комісії про прийняття стаціонарної малої архітектурної форми до експлуатації. 17. Після прийняття об'єкта до експлуатації здійснюється його реєстрація відповідним органом містобудування та архітектури. 18. Тимчасове перенесення малої архітектурної форми в інше місце здійснюється у разі виникнення потреби в реконструкції або ремонті існуючих інженерних мереж вулиці і дороги будинків і споруд пов'язаних територіально з малими архітектурними формами без припинення дозволу на її розміщення. У такому випадку відповідний орган містобудування та архітектури надсилає суб'єкту підприємницької діяльності повідомлення з визначенням нового місця та терміну тимчасового розміщення об'єкта на період здійснення зазначеного ремонту. 19. Перенесення малої архітектурної форми на інше місце чи припинення її функціонування можливе у разі зміни державних будівельних норм місцевих правил забудови зміни у розташуванні існуючих споруд та інженерних мереж які унеможливлюють розташування малої архітектурної форми у місці її знаходження а також з ініціативи суб'єкта підприємницької діяльності. 20. Перенесення малої архітектурної форми на нове місце або її знесення у зв'язку з припиненням дії дозволу здійснюється власником або за рахунок його коштів. 21. Термін дії дозволу на розміщення малої архітектурної форми може бути подовжений на підставі документа що посвідчує подовження права на відповідну земельну ділянку без переоформлення паспорта прив'язки. Переоформлення паспорта прив'язки при подовженні терміну дії дозволу та його перереєстрації може здійснюватись у разі змін які відбулися у державних будівельних нормах місцевих правилах забудови розташуванні існуючих споруд та інженерних мереж або з ініціативи суб'єкта підприємницької діяльності . 22. При намірах суб'єкта підприємницької діяльності змінити естетичний вигляд малої архітектурної форми він звертається до відповідного органу містобудування та архітектури з письмовою заявою та пропозиціями. Орган містобудування та архітектури розглядає пропозиції і при відсутності аргументованих заперечень дає згоду на внесення змін до паспорта прив'язки відповідно до п. 11 Рекомендацій. 23. При намірах суб'єкта підприємницької діяльності змінити функціональне призначення малої архітектурної форми він звертається до відповідного органу виконавчої влади з письмовою заявою та пропозиціями. Орган містобудування та архітектури у місячний термін за погодженням місцевого державного органу по земельних ресурсах інших служб у разі потреби вносить зміни до дозволу. 24. Видача дозволу на розміщення малих архітектурних форм та його перереєстрація без переоформлення паспорта прив'язки здійснюється безоплатно. 25. При підготовці матеріалів необхідних для отримання дозволу за виготовлення топографо-геодезичних матеріалів зйомки місцевості місця розміщення ксерокопій топографо-геодезичних матеріалів розроблення плану прив'язки об'єкта та благоустрою майданчика креслень фасадів із кольоровим вирішенням вузлів підключення до інженерних мереж при потребі схем розміщення групи малих архітектурних форм із прив'язкою місця розміщення окремих об'єктів надання вихідних даних на проектування та розроблення проектно-кошторисної документації для розміщення об'єкта з індивідуальним архітектурним вирішенням або в складних містобудівних умовах плата справляється на підставі договору з виконавцями таких робіт згідно з Порядком визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва що здійснюються на території України ДБН ІV-16-96 частина III таблицею 40-15 Збірника цін на проектні роботи для будівництва розділ 40 "Районне планування. Планування та забудова населених пунктів" та Збірником цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ М. СІЛЕНКО * * * Додатки до Методичних рекомендації щодо встановлення порядку розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності у форматі MS Word.