Наказ 25 грудня 2008 року N 639

Наказ 25 грудня 2008 року N 639 Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-61:2008 "Будівельні матеріали. Цегла та камені керамічні рядові і лицьові. Технічні умови (EN 771-1:2003, NEQ)"

Наказ від 9 вересня 2006 р. № 301 Про надання чинності ДБН В.2.6-31:2006 "Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель" Наказ від 9 вересня 2006 р. № 301 З метою вдосконалення нормативно-правової бази України у галузі будівництва з питань енергозбереження при зведенні та реконструкції будівельних об'єктів на підставі рішення науково-технічної ради Мінбуду України від 13 червня 2006 року № 68 та у зв'язку з необхідністю врахування результатів проведеного додатково громадського обговорення окремих положень проекту ДБН В.2.6-31:2006 "Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель" наказую: 1. Прийняти з наданням чинності з 1 квітня 2007 року державні будівельні норми ДБН В.2.6-31:2006 "Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель" підготовлені Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій. Вимоги пунктів 1.15 2.14 5.5 позицій 2а 5а і 6а таблиці 1 та розділу 7 ДБН В.2.6-31:2006 рекомендовані та набувають обов'язкової чинності з 1 січня 2008 року. 2. З набуттям чинності ДБН В.2.6-31:2006 "Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель" вважати такими що втратили чинність на території України СНиП ІІ-3-79 "Строительная теплотехника" зі змінами №1 і № 2 накази Міністерства України у справах будівництва і архітектури від 27.12.1993 № 247 та від 30.12.1993 №253 наказ Державного комітету України у справах містобудування і архітектури від 29.12.1994 № 105. 3. ДП "Укрархбудінформ" Чеснок В.М. забезпечити видання та розповсюдження зазначених ДБН В.2.6-31:2006 відповідно до замовлень за умови використання коштів отриманих від їх реалізації на розвиток науково-технічної бази стандартизації стаття 19 Закону України "Про стандартизацію" . 4. Будинки і споруди на будівництво яких затверджена документація та отримано дозвіл на виконання будівельних робіт в установленому порядку до 1 квітня 2007 року допускається вводити в експлуатацію без коригування документації на відповідність вимогам ДБН В.2.6-31:2006. 5. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Авдієнко О.П. разом з НДІ будівельних конструкцій: організувати проведення у 2006-2007 роках в регіонах України науково-практичних семінарів з метою ознайомлення замовників проектувальників та будівельників з вимогами зазначених державних будівельних норм; до 1 січня 2007 року підготувати пропозиції щодо внесення змін до чинних нормативних документів з метою приведення їх у відповідність до вимог ДБН В.2.6-31:2006. 6. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд Управлінню технічного регулювання в будівництві Барзилович Д.В. із залученням НДІ будівельних конструкцій до 1 січня 2007 року підготувати пропозиції щодо забезпечення нормативної бази будівельної галузі стандартами на окремі види теплової ізоляції будівель і споруд. 7. Відділу атестації та ліцензування Лісничук В.А. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд до 1 квітня 2007 року підготувати пропозиції щодо внесення змін до Ліцензійних умов провадження будівельної діяльності вишукувальні та проектні роботи для будівництва зведення несучих та огороджувальних конструкцій будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж які забезпечать впровадження енергопаспортизації будівельних об'єктів. 8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра А. Беркуту. ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК МІНІСТРА А.О. ОРЛОВ