Наказ N 317 від 21.09.2006 р.

Наказ N 317 від 21.09.2006 р. Про затвердження орієнтовного плану засідань колегії Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України на IV квартал 2006 р

Наказ від 25 вересня 2006 р. № 318 Про затвердження складу робочих груп з питань координації робіт в історичних ареалах та охоронних зонах об'єктів включених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Наказ від 25 вересня 2006 р. № 318 На виконання п. 3 доручення Прем'єр-міністра України від 03.08.2006 № 27256/1/1-06 до доручення Президента України від 31.07.2006 № 017/36680-01 щодо збереження українських пам'яток включених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО наказую: 1. Створити робочі групи для координації робіт пов'язаних зі збереженням об'єктів ЮНЕСКО у містах Києві та Львові у складі згідно з додатками 1 2. 2. Покласти на робочі групи: здійснення координації з питань отримання рекомендацій ЮНЕСКО щодо збереження об'єктів всесвітньої культурної спадщини а також отримання дозволів при проектуванні та здійсненні робіт з реставрації пам'яток архітектури реконструкції історичної забудови проведення благоустрою території в межах історичних ареалів та охоронних зон ансамблів споруд Софійського собору та Києво-Печерської лаври в м.Києві та історичного центру м.Львова включених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО; забезпечення щоквартальної підготовки матеріалів для інформування Міжурядового комітету із збереження всесвітньої культурної та природної спадщини про наміри щодо розроблення проектів реставрації реконструкції регенерації та будівництва об'єктів а також робіт з реконструкції та впорядкування та здійснення цих робіт на територіях охоронних зон та історичних ареалів об'єктів. 3. Робочим групам в термін до 30 жовтня 2006 р. надати пропозиції Мінбуду щодо вдосконалення пам'яткоохоронного законодавства стосовно об'єктів включених і запропонованих для включення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра Беркуту А.В. ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК МІНІСТРА А.ОРЛОВ * * * Додаток 1 до наказу Мінбуду України 25.09.06 № 318 Склад робочої групи для координації робіт пов'язаних зі збереженням об'єктів ЮНЕСКО у м. Києві - "Софія Київська - Києво-Печерська лавра" МАЗНИЧЕНКО Олександр Борисович - відповідальний секретар Національної комісії України в справах ЮНЕСКО заступник директора Департаменту культурного та гуманітарного співробітництва МЗС України голова ДІХТЯР Яків Якович - перший заступник голови Державної служби з питань національної культурної спадщини МОВЧАН Микола Михайлович - начальник Державного управління екоресурсів у м. Києві ХАРЧЕНКО Сергій Олексійович - начальник Київського міського управління земельних ресурсів ГРУЗДО Сергій Миколайович - заступник начальника Управління реставрації і реконструкції історичної забудови Мінбуду СТАРОВОЙТОВ Сергій Іванович - головний спеціаліст Державної архітектурно-будівельної інспекції Мінбуду ВЕЧЕРСЬКИЙ Віктор Васильович - начальник відділу проблем забудови міста та його історичної частини Головного управління містобудування архітектури та дизайну міського середовища Київської міської держадміністрації КРОЛЕВЕЦЬ Сергій Павлович - генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника КУКОВАЛЬСЬКА Неля Михайлівна - генеральний директор Національного заповідника "Софія Київська" ОТЧЕНАШКО Віталій Федорович - дійсний член УК ІКОМОС помічник генерального директора Національного заповідника "Софія Київська" ПРИБЄГА Леонід Володимирович - почесний президент УК ІКОМОС за згодою СЕРДЮК Олена Михайлівна - директор НДІ пам'яткоохоронних досліджень Мінкультури і туризму член бюро Київської міської організації Українського товариства охорони пам'яток історії і культури за згодою * * * Додаток 2 до наказу Мінбуду України 25.09.06 № 318 Склад робочої групи для координації робіт пов'язаних зі збереженням об'єкта ЮНЕСКО - історичного центру м. Львова МАЗНИЧЕНКО Олександр Борисович - відповідальний секретар Національної комісії України в справах ЮНЕСКО заступник директора Департаменту культурного та гуманітарного співробітництва МЗС України голова ДІХТЯР Яків Якович - перший заступник голови Державної служби з питань національної культурної спадщини МАТОЛИЧ Богдан Михайлович - начальник Державного управління екоресурсів у Львівській області ПЛАМЕНИЦЬКА Ольга Анатоліївна - головний спеціаліст Управління реставрації та реконструкції історичної забудови Мінбуду СТАРОВОЙТОВ Сергій Іванович - головний спеціаліст Державної архітектурно-будівельної інспекції Мінбуду ОНИШКО Роман Орестович - заступник начальника відділу охорони культурної спадщини Львівської облдержадміністрації ОНИЩЕНКО Лілія Сергіївна - заступник начальника Управління охорони історичного середовища Львівської міської ради СТРІЛЕНКО Юлія Миколаївна - дійсний член УК ІКОМОС за згодою САЛЮК Андрій Зенонович - президент Благодійного фонду "Збереження історико-архітектурної спадщини м.Львова" за згодою МАЦЕХ Олег Ярославович - голова координаційної ради Громадського форуму Львова за згодою ГАЙДА Микола Павлович - голова секції збереження архітектурної спадщини Громадського форуму Львова заступник директора Львівської галереї мистецтв за згодою НЕБЕРИКУТ Олександр Іванович - член львівського представництва громадянської мережі "ОПОРА" за згодою