Наказ N 366 від 06.11.2006 р.

Наказ N 366 від 06.11.2006 р. Про затвердження Положення про Науково-методичну раду з питань реставрації та регенерації історичної забудови Мінбуду України та складу зазначеної ради

Спільне рішення від 4 грудня 2006 р. № 1007/397/1708 Про оголошення замовленого конкурсу на кращий ескізний проект пам'ятника гетьману Пилипу Орлику у м.Києві Спільне рішення колегії Міністерства культури і туризму України Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України та Київської міської державної адміністрації від 4 грудня 2006 р. № 1007/397/1708 На виконання Указу Президента України від 06.05.2006 №342/2006 "Про відзначення 10-ї річниці Конституції України" розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.06.2006 №311-р "Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 10-ї річниці Конституції України" п.18 Протоколу №1 засідання Організаційного комітету з підготовки і відзначення 10-ї річниці Конституції України від 20 червня 2006 року та рішення журі конкурсу на кращий ескізний проект пам'ятника Пилипу Орлику у м.Києві від 3 жовтня 2006 року : 1. Оголосити замовлений конкурс на кращий ескізний проект пам'ятника гетьману Пилипу Орлику спорудження якого передбачено у м. Києві. 2. Затвердити програму та умови замовленого конкурсу на кращий ескізний проект пам'ятника гетьману Пилипу Орлику у м.Києві згідно з додатком 1. 3. Затвердити склад журі замовленого конкурсу на кращий ескізний проект пам'ятника гетьману Пилипу Орлику у м.Києві згідно з додатком 2. 4. Взяти до відома що фінансове забезпечення підготовки та проведення зазначеного конкурсу здійснюється за рахунок коштів передбачених Міністерству культури і туризму України у Державному бюджеті України на 2006-2007 роки. 5. Контроль за виконанням Спільного рішення покласти на першого заступника Міністра культури і туризму України В.В.Корнієнка першого заступника Міністра будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України А.Беркуту першого заступника голови Київської міської державної адміністрації А. Голубченка. МІНІСТР КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИЮ. БОГУЦЬКИЙ ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК МІНІСТРА БУДІВНИЦТВА АРХІТЕКТУРИТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИА. ОРЛОВ ГОЛОВА КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇЛ. ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ * * * Додаток 1до спільного рішенняколегії Міністерства культури і туризму України Міністерства будівництва архітектурита житлово-комунального господарства Українита Київської міської державної адміністраціївід 4 грудня 2006 р. № 1007/397/1708 ПРОГРАМА ТА УМОВИзамовленого конкурсу на кращий ескізний проект пам'ятника гетьману Пилипу Орлику у м. Києві На виконання Указу Президента України від 06.05.2006 №342/2006 "Про відзначення 10-ї річниці Конституції України" розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.06.2006 №311-р "Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 10-ї річниці Конституції України" п.18 Протоколу №1 засідання Організаційного комітету з підготовки і відзначення 10-ї річниці Конституції України від 20 червня 2006 року рішення журі конкурсу на кращий ескізний проект пам'ятника гетьману Пилипу Орлику від 3 жовтня 2006 року Міністерство культури і туризму України Міністерство будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України та Київська міська державна адміністрація оголошують замовлений конкурс на кращий ескізний проект пам'ятника гетьману Пилипу Орлику спорудження якого передбачено у м.Києві. Організатором конкурсу є Міністерство культури і туризму України. Завдання конкурсу та основні положення Перед учасниками конкурсу ставиться завдання розробити проектні пропозиції пам'ятника видатному державному діячеві автору першої Конституції України гетьману Пилипу Орлику. Для встановлення пам'ятника Київською міською державною адміністрацією лист Київської міської державної адміністрації від 20.06.2006 №015-89 пропонується ділянка на бульварній частині вул. Липської на перетині з вул. Пилипа Орлика у Печерському районі м.Києва. На цій ділянці належить запроектувати пам'ятник з урахуванням існуючої містобудівної ситуації з відповідним благоустроєм бульвару. При проектуванні слід урахувати що ділянка проектування розташована у зоні впливу Кловського палацу - пам'ятки архітектури та містобудування національного значення. Конкурс проводиться у формі закритого конкурсу. Для учасників замовленого конкурсу встановлюється преміальний фонд у розмірі 21 000 двадцять одна тисяча гривень. Зазначені кошти будуть розподілені у рівних частинах між трьома замовленими групами - учасниками конкурсу які повністю виконали його програму та умови. Учасники конкурсу мають право подати кілька варіантів конкурсного проекту без додаткової оплати цих варіантів. Премія для переможця конкурсу не встановлюється. Переможець конкурсу отримує переважне право на подальшу реалізацію проекту. Термін проведення конкурсу Тривалість проведення конкурсу: 04 грудня 2006 року до 27 січня 2007 року. Підсумки конкурсу підводяться до 7 лютого 2007 року. Проектом необхідно передбачити : виразне образно-пластичне вирішення пам'ятника відповідно до його ідеї та змісту; раціональне використання земельної ділянки; містобудівний аналіз розміщення пам'ятника; композиційну узгодженість з існуючими пам'ятками культурної спадщини з урахуванням містобудівного значення місця розташування пам'ятника; визначити об'ємно-просторове і архітектурно-планувальне рішення урахувавши масштаби і характер довкілля. розробити раціональну транспортно-пішохідну схему зв'язків на ділянці проектування та на прилеглих територіях; проведення комплексного благоустрою території навколо пам'ятника; пам'ятник має бути споруджений із довговічних матеріалів. Склад ескізного проекту пам'ятника : генеральний план в межах ареалу впливу пам'ятника М 1:500; ситуаційний план М 1:1000 планувальний макет М 1:500 або 1:200 плани фасади розрізи М 1:100 1:200; макет пам'ятника М 1:10 1:20 1:5 ; метрова модель скульптури у гіпсі ; перспектива масштаб довільний ; ілюстративні матеріали розгортки три фотографії моделі пам'ятника 14х20 см ; пояснювальна записка до двох сторінок формату А-4 з орієнтовним кошторисом витрат на спорудження і встановлення пам'ятника та облаштування прилеглої території. Проектні пропозиції подаються на конкурс анонімно під девізом у вигляді шестизначного числа яке проставляється у верхньому правому кутку на планшетах та пояснювальній записці. Інформація про авторів проекту прізвища імена по батькові адреси банківські реквізити ідентифікаційні коди а також пропозиції розподілу можливої премії між членами авторського колективу завірені їх підписами подаються у закритому конверті під девізом. Графічні матеріали подаються на планшетах загальною площею не більше 2 кв.м окрім макетів та моделей . Авторські колективи які не отримали запрошення на участь у замовленому конкурсі можуть подати на конкурс зустрічний проект за умови якщо вони заздалегідь повідомили про свій намір організатора конкурсу і отримали згоду. Рішення журі є остаточним. У разі рівного розподілу голосів поданих за проект голова журі має право вирішального голосу. Члени журі участі у конкурсі не беруть. Журі не розглядає проектні пропозиції: відправлені або подані після закінчення встановленого терміну анонімність яких була свідомо порушена такі що не відповідають вимогам програми та умовам конкурсу. Реєстрація учасників конкурсу та видача конкурсної документації проводиться за адресою: 01601 м.Київ вул. І.Франка 19 Міністерство культури і туризму України кімн. 114 тел. 235-23-62. Не премійовані конкурсні пропозиції повертаються авторам на їх вимогу протягом тижня після проведення конкурсу. Після цього терміну організатори конкурсу не несуть відповідальності за зберігання проектів * * * Додаток 2до спільного рішенняколегії Міністерства культури і туризму України Міністерства будівництва архітектурита житлово-комунального господарства Українита Київської міської державної адміністраціївід 4 грудня 2006 р. № 1007/397/1708 СКЛАД ЖУРІзамовленого конкурсу на кращий ескізний проект пам'ятника гетьману Пилипу Орлику у м.Києві ВОВК Олександр Дмитрович - головний консультант відділу організаційно-методичного забезпечення Головної служби політичного аналізу Секретаріату Президента України БЕНЧ Ольга Григорівна - заступник Міністра культури і туризму України БАЧИНСЬКИЙ Валерій Йосипович - директор Департаменту мистецтв та регіональної політики КАЛМИКОВА Галина Андрііївна - головний спеціаліст відділу монументального образотворчого декоративного та ужиткового мистецтв МКТ України відповідальний секретар журі БІЛИК Микола Ілліч - заслужений художник України скульптор за згодою ВОЛОЩУК Ігор Михайлович - директор Дирекції художніх виставок України Національної спілки художників України заступник голови НСХУ з виставкової роботи за згодою ГЛЄБА Віктор Юрійович - заступник начальника Головного управління містобудування архітектури та дизайну міського середовища - головний художник м.Києва ЖУЛИНСЬКИЙ Микола Григорович - директор Інституту літератури НАН України за згодою ЖУРАВСЬКИЙ Віталій Станіславович - заступник голови Київської міської державної адміністрації КУХАРЕНКО Руслан Іванович - начальник Головного управління охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації КУЧЕРУК Микола Максимович - голова Державної служби охорони культурної спадщини ЛЕЩЕНКО Едуард Володимирович - виконуючий обов'язки заступника голови Київської міської державної адміністрації МАЗУР Богдан Миколайович - заслужений художник України скульптор за згодою МОВЧАН Павло Михайлович голова Всеукраїнського товариства "Просвіта" ім. Т.Г. Шевченка за згодою ОДРЕХІВСЬКИЙ Володимир Васильович - скульптор заслужений діяч мистецтв України кандидат мистецтвознавства за згодою ОЛІЙНИК Микола Олексійович - заслужений художник скульптор за згодою ПРИСЯЖНЮК Василь Федорович - начальник Головного управління містобудування архітектури та дизайну міського середовища Київської міської державної адміністрації головний архітектор м. Києва СІЛЕНКО Михайло Васильович - начальник Управління містобудування та архітектури Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України СМОЛІЙ Валерій Андрійович - директор Інституту історії України НАН України за згодою СТУКАЛОВ Олег Костянтинович - заслужений архітектор України дійсний член Української академії архітектури за згодою ФЕДОРУК Олександр Касьянович - доктор мистецтвознавства професор завідувач кафедри Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури за згодою ШТОЛЬКО Валентин Григорович - президент Української академії архітектури за згодою