Наказ N 417 від 18.12.2006 р.

Наказ N 417 від 18.12.2006 р. Про затвердження орієнтовного плану засідань колегії Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства на І квартал 2007 р

Наказ від 18 грудня 2006 р. № 417 Про затвердження орієнтовного плану засідань колегії Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства на І квартал 2007 р. Наказ від 18 грудня 2006 р. № 417 З метою організації роботи колегії Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України наказую: 1. Затвердити орієнтовний план засідань колегії Міністерства на І квартал 2007 р. згідно з додатком. 2. Першим заступникам заступникам Міністра керівникам структурних підрозділів членам колегії призначеним відповідальними виконавцями забезпечити своєчасну підготовку матеріалів до розгляду на засіданнях колегії. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бута В.П. ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК МІНІСТРАА. ОРЛОВ * * * Додаток до наказуМінбуду Українивід 18.12.06 № 417 ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАНзасідань колегії Мінбуду України на І квартал 2007 року № пп Дата проведення засідання. Питання що виноситься на розгляд колегії Відповідальні за підготовку матеріалів Термін подання матеріалів Засідання 25 січня спільне засідання колегій Мінбуду України та президії Національної академії наук України Про науково-технічне співробітництво між Національною академією наук України та Міністерством будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України з питань впровадження в комунальне господарство нових технологій з енергозбереження та одержання якісної питної води економіко-організаційних засад реформування житлово-комунального господарства Робоча група Відповідно до окремо затвердженого плану 1. Про стан виконавської дисципліни у ІІ півріччі 2006 року та заходи щодо посилення контролю і підвищення відповідальності керівників структурних підрозділів Мінбуду за своєчасне і безумовне виконання законів України актів і доручень Верховної Ради України Кабінету Міністрів України та Президента України Бут В.П.Волосевич О.Ю.Підвисоцький М.Т. 15 січня 2007 року 2. Про представлення до нагородження працівників будівельної галузі та житлово-комунальної сфери Бут В.П.Осяєва Н.В. 15 січня 2007 року Засідання 22 лютого Про підсумки роботи будівельного комплексу та житлово-комунального господарства України за 2006 рік та основні завдання Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України на 2007 рік Заступники Міністра керівники структурних підрозділів Відповідно до окремо затвердженого плану Засідання 29 березня 1. Про стан експериментального будівництва введення в експлуатацію перших висотних будинків вище 73 5 м та заходи щодо створення нормативної бази Беркута А.В.Авдієнко О.П. 19 березня 2007 року 2. Про стан реформування житлово-комунального господарства Харківської області Семчук Г.М.Олійник Н.І. 19 березня 2007 року 3. Про виконання Першочергових заходів реформування житлово-комунального господарства в частині реформування відносин у сфері управління та утримання багатоквартирного житла у Харківській Дніпропетровській та Львівській областях Махов Г.Г.Кірюшин В.М. 19 березня 2007 року 4. Про представлення до нагородження працівників будівельної галузі та житлово-комунальної сфери Бут В.П.Осяєва Н.В. 19 березня 2007 року ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КАДРОВОЇ РОБОТИО. ВОЛОСЕВИЧ