Рішення Колегії N 229 від 30.11.2006 р.

Рішення Колегії N 229 від 30.11.2006 р. Про проект Закону України Про внесення змін до деяких законів України щодо проведення державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва, здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві

Рішення колегії від 30 листопада 2006 р. № 229 Про проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо проведення державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві" Рішення колегії від 30 листопада 2006 р. № 229 Розглянувши питання щодо необхідності законодавчого удосконалення процедури проведення державного архітектурно-будівельного контролю та державної експертизи проектів будівництва колегія Мінбуду відзначає що відповідно до Концепції створення єдиної системи органів держархбудконтролю підготовлені пропозиції щодо реформування діючої системи архітектурно-будівельного контролю шляхом побудови єдиної вертикалі та передбачено правове вирішення питання утримання інспекцій держарх-будконтролю. Впровадження запропонованої схеми фінансування утримання органів держархбудконтролю дозволить: постійно утримувати оптимальну чисельність інспекцій необхідну для виконання наявних обсягів інспекційної роботи; залучати до роботи в органах держархбудконтролю кваліфікованих працівників; поліпшити матеріально-технічну базу органів держархбудконтролю; постійно підвищувати кваліфікацію інспекторів та проводити їх атестацію. Удосконалення потребує також діючий порядок проведення державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва яким передбачено її здійснення шістьома незалежними експертними організаціями підпорядкованими різним центральним органам виконавчої влади відсутності єдиного державного підходу до проведення комплексної державної експертизи підпорядкованість обласних експертних служб місцевим держадміністраціям які приділяють недостатню увагу питанням організації державної експертизи що негативно відбивається на процедурі проведення комплексної державної експертизи та затвердження проектів будівництва. Пропонується встановити: перелік об'єктів для затвердження проектів будівництва яких висновок державної експертизи не є обов'язковим; засади організаційної єдності єдине вікно при здійсненні державної експертизи; підпорядкування служб Укрінвестекспертизи Мінбуду. Для впровадження пропозицій щодо удосконалення процедури проведення державного архітектурно-будівельного контролю та державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва необхідне відповідне законодавче забезпечення. З цією метою у співпраці з Комітетом Верховної Ради України з питань будівництва містобудування і житлово-комунального господарства підготовлено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо проведення державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві" яким передбачається внесення змін до 16 законів України стосовно архітектурно-будівельного контролю та державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва. Враховуючи наведене колегія Мінбуду вирішила: 1. Схвалити в цілому запропонований проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо проведення державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві". 2. Держархбудінспекції О.Бондаренко та Управлінню ціноутворення експертизи та контролю вартості у будівництві П.Губень доопрацювати законопроект за висловленими на засіданні колегії пропозиціями. 3. Першому заступнику Міністра А.Беркуті заступнику Міністра О.Іщенку Держархбудінспекції та Управлінню ціноутворення експертизи та контролю вартості у будівництві забезпечувати супровід проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо проведення державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві" при розгляді у Верховній Раді України. 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Першого заступника Міністра А.Беркуту. Член колегії головуючий на засіданніА. Орлов * * * Довідка І. Удосконалення архітектурно-будівельного контролю Головним завданням державного архітектурно-будівельного контролю відповідно до Закону України "Про архітектурну діяльність" ст.10 є захист державою прав споживачів будівельної продукції у т.ч. забезпечення безпеки будівництва довговічності будинків та споруд ст. 2 Закону . Організаційна структура держархбудконтролю на сьогодні є багаторівневою і складається: Державна архітектурно-будівельна інспекція України Держархбудінспекція - урядовий орган державного управління у складі Мінбуду; інспекції держархбудконтролю в Автономній Республіці Крим яка знаходиться у складі Міністерства будівельної політики автономії і йому підпорядковується; інспекції держархбудконтролю в областях містах Києві та Севастополі які знаходяться у складі управлінь містобудування архітектури та житлово-комунального господарства; інспекції держархбудконтролю в містах обласного підпорядкування які є фактично виконавчими структурами органів місцевого самоврядування; інспекції держархбудконтролю у районах АР Крим та областей які знаходяться у складі відділів містобудування архітектури та житлово-комунального господарства і їм підпорядковуються. Діюча структура держархбудконтролю практично не змінилася порівняно з структурою що існувала на початок ринкових реформ економіки а тому значною мірою не відповідає новим вимогам і не здатна у повному обсязі забезпечити покладені на неї завдання. Основними напрямками реформування системи держархбудконтролю є збереження і забезпечення балансу державних та місцевих інтересів у питаннях містобудівного розвитку територій та населених пунктів держави. Жодним чином не втручаючись у визначені законодавством повноваження місцевих органів влади з цих питань включаючи проведення всіх передбачених форм контролю за реалізацією власних рішень держава зобов'язана забезпечити відповідність прийнятих рішень з питань містобудування діючому законодавству та реалізацію затвердженої містобудівної і проектної документації у відповідності з державними будівельними нормами і правилами. Виконання поставленого завдання можливо забезпечити шляхом створення державної контрольної структури сформованої за принципом єдиної системи. Роботу з реформування системи держархбудконтролю започатковано у 2004 році коли дорученням Прем'єр-Міністра України В.Ф.Януковича Держбуд Мінекономіки і Мінфін було зобов'язано підготувати пропозиції щодо створення єдиної вертикалі органів держархбудконтролю. З метою наукового обґрунтування виконання доручення Прем'єр-міністра України розроблена і схвалена науково-технічною радою міністерства Концепція створення єдиної системи органів державного архітектурно-будівельного контролю. Проведена робота засвідчила що для забезпечення зазначеної реформи необхідно здійснити заходи правового та організаційно-технічного регулювання. Для створення правових засад реформування системи держархбудконтролю підготовлений проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо проведення державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві" яким зокрема передбачається внесення змін до законів України: "Про архітектурну діяльність" "Про відповідальність підприємств їх об'єднань установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" "Про планування і забудову територій" "Про основи містобудування" "Про місцеві державні адміністрації" "Про місцеве самоврядування в Україні" Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зазначеним законопроектом передбачено також правове вирішення питання утримання інспекцій держархбудконтролю. Виходячи з того що діяльністю органів держархбудконтролю є надання державних послуг суб'єктам господарювання результатом яких є гарантія виготовлення останніми якісної і безпечної продукції будівельного призначення виконані інспекціями функції мають відшкодовуватися замовниками будівельної продукції. Виходячи з викладеного статтю 10 Закону України "Про архітектурну діяльність" пропонується доповнити абзацом: "Утримання інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю здійснюється за рахунок коштів замовників забудовників у порядку і розмірах встановлених Кабінетом Міністрів України". Впровадження запропонованої схеми фінансування утримання органів держархбудконтролю дозволить: постійно утримувати оптимальну чисельність інспекцій необхідну для виконання наявних обсягів інспекційної роботи; залучити до роботи в органах держархбудконтролю кваліфікованих працівників; поліпшити матеріально-технічну базу органів держархбудконтролю постійно підвищувати кваліфікацію інспекторів та проводити їх атестацію. ІІ. Удосконалення процедури державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва Діючий порядок проведення комплексної державної експертизи передбачає виконання шести незалежних експертиз підпорядкованих різним центральним органам виконавчої влади не- зважаючи на те що діючі нормативи з питань санітарного і епідемічного благополуччя населення екології охорони праці енергозбереження пожежної безпеки міцності надійності і необхідної довговічності будинків і споруд а також архітектурних вимог встановлені державними будівельними нормами та іншими нормативними документами з проектування. Така система є громіздкою та витратною. Терміни проведення складових експертизи в багатьох випадках необґрунтовано завищені. Також непоодинокі випадки коли виконавці спеціалізованих експертиз для надання експертного висновку вимагають проведення додаткових досліджень своїми експертними центрами що призводить до збільшення витрат. З метою удосконалення діючого порядку проведення державної експертизи пропонується на законодавчому рівні встановити: перелік об'єктів для затвердження проектів будівництва яких висновок державної експертизи не є обов'язковим зміни до статті 8 Закону України "Про інвестиційну діяльність" ; здійснення державної експертизи за принципом організаційної єдності єдиного вікна при здійсненні державної експертизи зміни до статті 15 зазначеного Закону України ; підпорядкування всіх служб Укрінвестекспертизи Мінбуду зміни до статті 15 зазначеного Закону України . Відповідні зміни також необхідно внести у закони України "Про пожежну безпеку" "Про охорону навколишнього природного середовища" "Про екологічну експертизу" "Про охорону праці" "Про енергозбереження" та "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення". З метою врахування зазначеного у співпраці з комітетом Верховної Ради України з питань будівництва містобудування і житлово-комунального господарства підготовлено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо проведення державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві". Прийняття цього закону дасть можливість реформувати систему держархбудконтролю та встановити удосконалений Порядок проведення комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва спрямований на скорочення термінів і здешевлення вартості її проведення. НАЧАЛЬНИК ДЕРЖАРХБУДІНСПЕКЦІЇО.БОНДАРЕНКО НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ТА КОНТРОЛЮ ВАРТОСТІ У БУДІВНИЦТВІП.ГУБЕНЬ