Рішення НТР N 88 від 23.11.2006 р.

Рішення НТР N 88 від 23.11.2006 р. Про проект національного стандарту Будівельні матеріали. Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови

Рішення НТР від 23 листопада 2006 р. № 88 Про проект національного стандарту "Будівельні матеріали. Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови" Рішення НТР від 23 листопада 2006 р. № 88 Розглянувши проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-…:2006 "Будівельні матеріали. Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови" розроблений Державним дорожнім науково-дослідним інститутом ім. М.П. Шульгіна "ДерждорНДІ" науково-технічна рада вирішила: 1. Схвалити та рекомендувати до прийняття проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-…:2006 "Будівельні матеріали. Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови". 2. Управлінню технічного регулювання в будівництві Барзилович Д.В. підготувати в місячний термін наказ про прийняття зазначеного стандарту та сформувати Справу нормативного документа в установленому порядку. ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИГ. МАХОВ * * * Довідка Проект національного стандарту ДСТУ Б В.2.7-…:2006 "Будівельні матеріали. Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови" розроблено згідно з тематичним планом науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Державної служби автомобільних доріг України на 2005 р. затверджений Головою Державної служби автомобільних доріг. Застосування розробленого національного стандарту дозволить забезпечити відповідність властивостей бітумних емульсій сучасному розвитку бітумно-емульсійних технологій при будівництві та ремонті автодоріг уніфікувати вимоги до якості та методів випробування емульсій з показниками та нормами європейських стандартів. Використання бітумних емульсій дозволяє: підвищити продуктивність та якісно виконати дорожні роботи; економити до 20% бітуму; виконувати роботи без прогріву дорожньо-будівельних матеріалів тим самим забезпечити зниження до 40% витрат паливно-енергетичних ресурсів та підвищити екологічну безпеку; працювати з вологими мінеральними матеріалами що дає можливість подовжити сезон виконання дорожніх робіт; покращити умови праці робітників. Підготовку проекту національного стандарту виконано Державним дорожнім науково-дослідним інститутом ім. М.П. Шульгіна "ДерждорНДІ". Державна експертиза вказаного проекту проведена в Науково-дослідному інституті будівельного виробництва. Проект зазначеного національного стандарту погоджено МОЗ України та Державним департаментом пожежної безпеки МНС України. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В БУДІВНИЦТВІД. БАРЗИЛОВИЧ