Наказ N 432 від 27.12.2006 р.

Наказ N 432 від 27.12.2006 р. Про організацію робіт із впровадження постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1764 Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд

Наказ від 27 грудня 2006 р. № 432 Про організацію робіт із впровадження постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1764 "Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів будівель і споруд" Наказ від 27 грудня 2006 р. № 432 З метою забезпечення безумовного виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1764 "Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів будівель і споруд" наказую: 1. Заступникам Міністра та керівникам структурних підрозділів Міністерства взяти до керівництва та неухильного виконання постанову Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1764 "Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів будівель і споруд". 2. Управлінню технічного регулювання в будівництві Д.В. Барзилович в місячний термін підготувати наказ Мінбуду про створення ради із впровадження Технічного регламенту із залученням представників Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики Міністерства охорони навколишнього природного середовища Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Міністерства охорони здоров'я інших центральних органів виконавчої влади та заінтересованих організацій. 3. Доручити Науково-дослідному інституту будівельного виробництва розробити Положення про раду із впровадження Технічного регламенту. 4. Базовим організаціям Мінбуду за відповідними напрямами діяльності в двомісячний термін надати пропозиції до Переліку регламентних технічних умов і будівельних норм відповідність вимогам яких свідчить про відповідність вимогам Технічного регламенту будівельних виробів будівель і споруд. Управлінню технічного регулювання в будівництві із залученням Державного підприємства "Центр з сертифікації будівельних матеріалів виробів та конструкцій "СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ" розробити зазначений Перелік та підготувати пропозиції щодо його затвердження та видання. 5. Доручити Державному науково-дослідному інституту будівельних конструкцій розробити: 5.1. Порядок розроблення прийняття та опублікування регламентних технічних умов і будівельних норм. 5.2. Порядок проведення оцінки відповідності із застосуванням розрахункового методу підтвердження відповідності. Управлінню технічного регулювання в будівництві підготувати пропозиції про затвердження та видання зазначених порядків. 6. Доручити Державному підприємству Орган з сертифікації будівельної продукції "ЦентрСЕПРОбудметал" розробити Перелік виробів які мають незначний вплив на здоров'я та безпеку людей але розміщення яких на ринку дозволяється за наявності складеної виробником декларації про відповідність з урахуванням досвіду цієї роботи у країнах Євросоюзу. Управлінню технічного регулювання в будівництві підготувати пропозиції про затвердження та видання зазначеного Переліку. 7. Доручити Державному підприємству "Центр з сертифікації будівельних матеріалів виробів та конструкцій "СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ" розробити проект Положення про систему оцінки відповідності Мінбуду. Управлінню технічного регулювання в будівництві підготувати пропозиції про затвердження зазначеного Положення. 8. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та кадрової роботи О.Ю. Волосевич забезпечити публікацію цього наказу в Інформаційному бюлетені Мінбуду України. 9. Управлінню технічного регулювання в будівництві та Фінансово-економічному департаменту М.М. Ващук забезпечити включення на 2007 рік до переліку наукових розробок зі стандартизації у сфері будівництва та житлової політики за бюджетною програмою КПКВК - 2701040 "Наукові розробки із стандартизації у сфері будівництва та житлової політики" робіт передбачених пунктами 3-7 цього наказу із визначенням термінів їх виконання та обсягів фінансування. 10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра А.В. Беркуту. ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК МІНІСТРАА. ОРЛОВ