Наказ N 23 від 27.01.2007 р.

Наказ N 23 від 27.01.2007 р. Про утворення ради із впровадження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд

Наказ від 27 січня 2007 р. № 23 Про утворення ради із впровадження Технічного регламенту будівельних виробів будівель і споруд Наказ від 27 січня 2007 р. № 23 На виконання п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 р. № 1764 "Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів будівель і споруд" наказую: 1. Утворити раду із впровадження Технічного регламенту будівельних виробів будівель і споруд далі - рада у складі згідно з додатком. 2. Головою ради призначити першого заступника Міністра А.Беркуту. 3. Голові ради затвердити персональний склад Ради. 4. Покласти на Управління технічного регулювання в будівництві Д.Барзилович : 4.1. здійснення функцій секретаріату ради; 4.2. організаційне та інформаційне забезпечення роботи ради. 5. Секретаріату Ради розробити план-графік засідань на 2007 рік і довести до відома членів ради. 6. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та кадрової роботи О.Волосевич забезпечити публікацію цього наказу в Інформаційному бюлетені Мінбуду України. 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра А.Беркуту. ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК МІНІСТРАА. ОРЛОВ * * * Додаток до наказу Мінбуду Українивід 27.01.07 № 23 Склад ради із впровадження Технічного регламенту будівельних виробів будівель і споруд Перший заступник Міністра будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України - голова ради Директор Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій - співголова ради Начальник Управління технічного регулювання в будівництві Мінбуду - співголова ради Головний спеціаліст Управління технічного регулювання в будівництві Мінбуду - секретар ради Члени Ради: Начальник Державної архітектурно-будівельної інспекції Директор Українського науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту будівельних матеріалів та виробів Директор науково-дослідного інституту будівельного виробництва Заступник директора з наукової роботи Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій Керівник підрозділу Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій з питань шуму та акустики Керівник підрозділу Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій з питань теплофізики Директор Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій ім. В.М.Шимановського Керівник підрозділу Українського науково-дослідного та проектного інституту сталевих конструкцій ім. В.М.Шимановського з питань стійкості та міцності будівель і споруд Директор Державного центру з сертифікації будівельних матеріалів виробів та конструкцій "Сепрокиївбудпроект" Директор Органу з сертифікації будівельної продукції "ЦентрСЕПРОбудметал" Керівник підрозділу Управління технічного регулювання в будівництві Мінбуду з питань оцінки відповідності Заступник голови Держспоживстандарту за належністю питань Спеціаліст Управління оцінки відповідності Держспоживстандарту з питань технічних регламентів Заступник міністра охорони навколишнього природного середовища за належністю питань Заступник начальника Державного департаменту пожежної безпеки МНС Начальник Державного центру сертифікації МНС Заступник начальника Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки МНС Заступник головного державного санітарного лікаря України за належністю питань НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНОГОРЕГУЛЮВАННЯ В БУДІВНИЦТВІД. БАРЗИЛОВИЧ