Наказ N 24 від 27.01.2007 р.

Наказ N 24 від 27.01.2007 р. Про удосконалення роботи з розгляду звернень щодо експериментального будівництва

Наказ від 27 січня 2007 р. № 24 Про удосконалення роботи з розгляду звернень щодо експериментального будівництва Наказ від 27 січня 2007 р. № 24 З метою удосконалення роботи з погодження та супроводу документів щодо експериментального проектування та будівництва об'єктів житлово-комунального призначення на які відсутні нормативні вимоги наказую: 1. Затвердити Зміну № 1 що додається до Порядку погодження та супроводу у центральному апараті Мінбуду документів щодо експериментального проектування та будівництва об'єктів житлово-громадського призначення на які відсутні нормативні вимоги затвердженого наказом Мінбуду від 25.09.2006 р. № 319. 2. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд О. Авдієнко довести зазначену зміну № 1 до заінтересованих організацій - користувачів. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра А. Беркуту. ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК МІНІСТРАА. ОРЛОВ * * * ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Мінбуду України12.01.2007 р. № 24 ЗМІНА № 1 Порядку погодження та супроводу у центральному апараті Мінбуду документів щодо експериментального проектування та будівництва об'єктів житлово-громадського призначення на які відсутні нормативні вимоги Пункт 2.1.1. У четвертому абзаці слова "проектної документації" замінити на "передпроектних робіт проектних рішень ". У шостому абзаці слова "проектна документація" замінити на "передпроектні роботи проектні рішення ". Пункт 2.3.1. У першому абзаці слова "розроблення наступної стадії проектної документації" замінити на "подальшого розроблення проекту". Пункт 2.3.2. Перший абзац викласти у наступній редакції: "Індивідуальні технічні вимоги в місячний термін розглядаються Управлінням архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд із залученням за необхідності інших структурних підрозділів Мінбуду базових організацій та надаються керівництву Мінбуду для затвердження. Затверджені Мінбудом Індивідуальні технічні вимоги надаються Замовником разом з проектною документацією службам Укрінвестекспертизи при проведенні комплексної державної експертизи проектної документації на об'єкти експериментального будівництва за винятком об'єктів для яких за відповідним обґрунтуванням узгодженим Мінбудом не вимагається розроблення Індивідуальних технічних вимог виходячи з мети експерименту." НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯАРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИХТА ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ БУДИНКІВ І СПОРУДО. АВДІЄНКО