Рішення НТР N 96 від 14.12.2006 р.

Рішення НТР N 96 від 14.12.2006 р. Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві добавки комплексної для бетонів УНИВЕРСАЛ-П-2

Рішення НТР від 14 грудня 2006 р. № 96 Про видачу технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві добавки комплексної для бетонів "УНИВЕРСАЛ-П-2" Рішення НТР від 14 грудня 2006 р. № 96 в робочому порядку Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006 р. №240 "Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних матеріалів для застосування" та наказу Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України від 20 березня 2006 р. № 69 "Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві" зареєстрованого у Міністерстві юстиції 18 травня 2006 року за № 577/12451 а також розглянувши заявку Товариства з обмеженою відповідальністю "СКТ-СТАНДАРТ-УКРАЇНА" м. Вишневе Київська обл. Україна з урахуванням позитивного висновку Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій науково-технічна рада вирішила: 1. Вважати за доцільне видати технічне свідоцтво підтвердження придатності для застосування в будівництві на виріб: "Добавка комплексна для бетонів "УНИВЕРСАЛ-П-2". ГОЛОВА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИА. ОРЛОВ * * * Довідка На добавку комплексну для бетонів "УНИВЕРСАЛ-П-2" на території України не існує чинних нормативних документів. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006 р. № 240 "Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних матеріалів для застосування" та наказу Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України від 20 березня 2006 р. № 69 "Про затвердження Порядку проведення роботи з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування в будівництві та Переліку нових будівельних виробів що підлягають перевірці та підтвердженню придатності для застосування в будівництві" зареєстрованого у Міністерстві юстиції 18 травня 2006 року за № 577/12451 придатність нових будівельних виробів для застосування в умовах будівництва і експлуатації об'єктів на території України підтверджується технічним свідоцтвом придатності будівельних виробів для застосування. Заявник - Товариство з обмеженою відповідальністю "СКТ-СТАНДАРТ-УКРАЇНА" м. Вишневе Київська обл. Україна . Висновок щодо підтвердження придатності будівельних виробів для застосування в будівництві наданий Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій. Згідно з висновком добавка комплексна для бетонів "УНИВЕРСАЛ-П-2" використовується як пластифікуюча комплексна добавка для бетонів. Технічні характеристики добавки комплексної для бетонів "УНИВЕРСАЛ-П-2": масова частка сухих речовин - 93 15%; показник активності водневих іонів 10% водного розчину добавки рН - 6 3; ефективність добавки як пластифікатора осадка конуса - 19 0 см; міцність на стиск через 28 діб - 32 7 МПа; збереженість рухливості бетонної суміші при дозуванні добавки 0 6% від маси цементу через 160 хв. - 2 3; висолоутворення відсутнє; пластифікуюча група добавки - ІІ сильнопластифікуюча ; ефективність добавки як прискорювача тверднення: - міцність на стиск через 1 добу - відсутня; повітровтягування - не основний ефект; морозостійкість бетону відсутня; вміст іонів хлору - 1 93%; водовідділення бетонної суміші з рухливістю - 0 01%; розчиновідділення бетонної суміші з рухливістю - 1 4%; вплив на захисні властивості бетону по відношенню до сталевої арматури - 0 6%. Колір добавки - жовто-коричневий. Застосовується для бетонів при виготовленні збірних та монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій та попередньо напружених конструкцій що експлуатуються в неагресивних середовищах. Визначені показники що характеризують рівень безпеки для життя і здоров'я людини майна та навколишнього природного середовища: Згідно з пунктом 4.3.4.3 ГОСТ 12.1.044-89 добавка комплексна для бетонів "УНИВЕРСАЛ-П-2" належить до групи важкозаймистих. За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи добавка комплексна для бетонів "УНИВЕРСАЛ-П-2" відповідає вимогам чинного санітарного законодавства України і за умови виконання вимог технологічного регламенту та інструкції щодо застосування може бути використана при виготовленні бетонів. Сумарна питома ефективна активність природних радіонуклідів у бетоні із вмістом добавки не більше Сs137 - 370 Бк/кг. Питання щодо підтвердження придатності для застосування в будівництві добавки комплексної для бетонів "УНИВЕРСАЛ-П-2" розглянуто на засіданні секції науково-технічної політики у будівництві науково-технічної ради Мінбуду України і рекомендовано президії науково-технічної ради прийняти рішення щодо видачі технічного свідоцтва підтвердження придатності для застосування в будівництві добавки комплексної для бетонів "УНИВЕРСАЛ-П-2". ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В БУДІВНИЦТВІМ. ЗАХАРЧУК